NRK Meny
Normal

– Skal skiltes på begge språk

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen har ingen planer om imøtekomme krav om at samiske stedsnavn i Ytre-Tysfjord skal fjernes fra kart og skilt.

Tor Asgeir Johansen

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen slår fast at det skal skiltes på begge språk i Tysfjord, også i Ytre-Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er ytringsfrihet i Norge, og de kan gjerne ha sin mening. Men offisielt skal det være skilting på begge språk. Det slås herved fast.

Det sier en meget bestemt og lettere irritert ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen.

Dette sier han i en kommentar til et brev fra enkeltpersoner og foreninger som disse har skrevet til Tysfjord kommune der de ber om at samiske stedsnavn i Ytre-Tysfjord bør fjernes og tas ut av offentlige kart og skilt.

– Jeg har registrert at det har vært underskriftskampanjer og brevskriving i spørsmålet om samiske stedsnavn i Ytre-Tysfjord. Nå er det slik at Tysfjord er i samisk språkforvaltningsområde og vi har masse grunnleggende samisk kultur og jeg synes er helt naturlig at det blir skiltet på samisk.

Offisielt skal det skiltes på begge språk, samisk og norsk. Det slås herved fast.

Tor Asgeir Johansen

– Begge språk må med

Tysfjord-ordføreren er imidlertid klar på at skiltingen må være på begge språkene.

– Jeg vil presisere at vi skal være nøye på at skiltene er både på norsk og samisk, slik at alle forstår hvor dette er. Men samiske skilt i Tysfjord kommune skal på plass, ja, sier Johansen.

Han forstår at ikke alle kjenner til de samiske stedsnavnene.

– Vi må se på historien, og det kan være ganske lenge siden navnene har vært i aktiv bruk blant folk i området. Så derfor kan det være at en eller to generasjoner ikke har kjennskap til stedsnavnene. Men likevel skal vi skilte på begge språk, både på norsk og samisk. Så jeg tror at denne diskusjonen går ganske fort over.