Nytt samisk skilt tilgriset

– En konsekvens av det som har skjedd med det samiske skiltet i Bodø, mener Árrans direktør.

Árran skiltet tilgriset

Tysfjord har også fått sine taggere.

Foto: Ørjan M Paulsen, Árran

Tirsdags kveld kunne Avisa Nordland melde om hærverk på nok et samisk skilt. Denne gangen skiltet som viser veien til Árran i Tysfjord.

– Ikke overrasket

Dagens direktør Filip Mikkelsen har også søkt på stillingen

Filip Mikkelsen utelukker ikke at det ligger rasistiske holdninger bak hærverket.

Foto: Sander Andersen / NRK

Direktør ved Árran lulesamiske senter, Filip Mikkelsen, er ikke i tvil om at hærverket er inspirert av overmalingen av det norsk/samiske skiltet ved innkjøringen til Bodø.

– Når en snøball først begynner å rulle får det gjerne følger som dette. At det skjer i Tysfjord er kanskje ikke så overraskende etter debatten og hendelsen i Bodø, mener han.

Tidligere har det blitt skutt hull gjennom Árran-skilt på Drag.

Stortinget må ta sin del av skylden

Mikkelsen mener at den siste tidens fokusering på motsetning mellom samer og nordmenn, kan bidra til å skape større konflikter. Han henviser også til en sak fra Stortinget nylig:

– Der uttalte en Ap-politiker at man kan risikere å få både samer og funksjonshemmede i vandrehallen. Slik kommunikasjon, og da spesielt fra myndighetspersoner, bør ikke forekomme, sier Filip Mikkelsen til Avisa Nordland

Korte nyheter

 • Bodø vil bli samisk språkforvaltningskommune

  Bystyret i Bodø har i dag vedtatt å søke om å bli samisk språkforvaltningskommune. Vedtaket ble fattet mot Fremskrittpartiets fire stemmer. To samiske pråk blir dermed rådende i Bodø kommune: Pitesamisk og lulesamisk. Kommunen sender med dette søknad til departementet om å bli tatt opp som samisk språkforvalter. Erfaringsmessig vil det gå ett år før det avgjøres i statsråd.

  Les på lulesamisk her - Dánna sámegiellaj lågå

  Nytt samisk skilt ved Bodø stasjon
  Foto: Martin Steinholt / NRK
 • Bådåddjo sáme giellaháldadimguovlluj

  Bådådjo suohkan sihtá dal sáme giellaháldadimsuohkanin. Dat mierreduváj udnásj stádastivran Bådådjon. Dåssju Åvddånimbelludagá niellja ájrrasa jienastin vuosstáj. Guokta sámegiela li de ráddijiddje gå dal Bådådjo sáme giellaháldadimguovlluj åhtså: Bidumsámegiella ja julevsámegiella. Suohkan de dájna departemænntaj åhtsåmusáv sáddi, ja åtsådallama vuosedi jahke gållå åvdås gå mærrádus vijmak stáhtarádes boahtá. – Gå la buorre barggo dálátjij dagádum, de sihtap ájn åvddålij guovlluj lávkkit. Duodden la aj miján sierra åvdåsvásstádus sáme gielav ábjjat, javllá suohkanoajvve Ida Pinnerød.

  Dánna dárogiellaj lågå. - Les på norsk her.

  Svein Erik Bjørgan fra Bane Nor monterer samiske skilt
  Foto: Martin Steinholt / NRK
 • Inge Even Danielsen ny leder i NRL

  Inge Even Danielsen er valgt som konstituert leder for Norske Reindriftssamers Landsforbund, etter at Ellinor Marita Jåma i januar varslet at hun ikke stiller til gjenvalg. Leif Anders Somby er nestleder.

  Danielsen har hovedansvar for politisk ledelse, og Somby har ansvar for administrativ ledelse.

  Det skriver NRL på sin Facebook-side.

  Inge Even Danielsen
  Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK