Ber om ekspert-hjelp

Revisor må finne ut om tidligere sametings-topp har brukt offentlige penger etter reglene, ønsker møtelederen.

Marie Therese N. Aslaksen, Jørn Are Gaski og Jarle Jonassen (t.h.)

Jarle Jonassen (t.h.) og Jørn Are Gaski vil ha en revisorgjennomgang av regnskapsbilagene til Samer bosatt i Sør-Norge. Marie Therese N. Aslaksen er listas representant i møtelederskapet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg mener vi nå må sende regnskapsbilagene til revisjon. Enten blir ikke regnskapet godkjent eller så blir det godkjent, sier Jarle Jonassen (NSR) som er leder for Sametingets møtelederskap.

– Blitt mye støy

Opplysningene som er kommet fram i NRKs undersøkelser, bidrar til at han vil be en ekstern revisor til å gjennomgå bilagene til lista Samer bosatt i Sør-Norge (SBS).

– Det har jo blitt ganske mye støy omkring dette, og da er det best med en revisjon, sier Jonassen til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere taxikvitteringen som viser at SBS´ tidligere sametingsrepresentant Johan Mikkel Sara tok taxi fra Gardermoen etter en privat ferietur jula 2009. Sara har også vært visepresident.

– Det overlater jeg til revisjonen å gjøre, sier han.

«Privat forbruk»

I 2009 fikk de politiske gruppene tilsammen 1,9 millioner kroner i tilskudd til «sametingsrelatert arbeid». Seks grupper har ikke fått godkjent regnskapene.

Mandag skal møtelederskapet igjen behandle saken, og da skal spørsmålet om revisjon avgjøres. To ganger tidligere har det vedtatt å sende saken til skattemyndighetene. Møtelederskapet mener tilskuddene har gått til privat forbruk .

Sametinget har til nå ikke gjennomgått regnskapsbilagene som Johan Mikkel Sara i SBS sendte inn fem måneder etter fristen. Ettersom dette kom inn etter at revisoren var ferdig med sitt arbeid, ble det liggende i arkivet.

– Det som er innlevert, vil være grunnlag for den videre behandlingen. Praksisen har vært slik at revisoren selv tar kontakt med partiet eller lista dersom det påvises feil eller mangler. Det vil også skje i forhold til Samer bosatt i Sør-Norge, sier Jonassen.

Trues med kutt

Jørn Are Gaski (Ap) er medlem av møtelederskapet. Han støtter forslaget til lederen.

– Det som er kommet fram, gjør at regnskapsbilagene må sendes til revisjon. Dermed vil også møtelederskapet få et bedre beslutningsgrunnlag i forhold til avkorting av årets tilskudd til lista, sier Gaski til NRK.

Han mener revisoren spesielt må se på om bilagene kan knyttes til politisk virksomhet.

Selv om SBS ikke leverte inn 2009-regnskapet innen fristen, utbetalte Sametinget likevel hele 2010-tilskuddet .

– Når møtelederskapet vurderer 2011-tilskuddet, så skal vi se nærmere hva vi gjør i forhold til denne lista, sier Jarle Jonassen.

Ifølge lederen for møtelederskapet har ikke dagens regelverk sterke nok reaksjonsformer overfor politikere som unnlater å følge dem.

– Regelverket er på mange måter bygget på tillitt. Det er en forventning om at den enkelte gruppe følger opp regelverket som de selv har vært med å vedta, sier Jonassen.