Hadde ikke regnskap - fikk likevel penger fra Sametinget

96.295 kroner ble utbetalt til lista Samer bosatt i Sør-Norge. Nå skal Sametinget vurdere om dette skjedde i strid med regelverket.

Marie Therese Nordsletta Aslaksen og Jarle Jonassen

Marie Therese Nordsletta Aslaksen (Samer bosatt i Sør-Norge) og Jarle Jonassen (NSR) sitter begge i Sametingets møtelederskap; henholdsvis som nestleder og leder.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Jørn Are Gaski

Jørn Are Gaski (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Samer bosatt i Sør-Norge er en av listene som ikke leverte inn regnskap for bruken av tilskuddet det fikk for 2009 , innen fristen som var 1. april 2010. Dermed fikk ikke Sametingets revisor mulighet til å revidere det.

I regelverket heter det blant annet at manglende regnskapsrapportering kan føre til at tilskuddet for påfølgende år ikke blir utbetalt eller at det kan avkortes.

Selv om det ikke forelå et revisorgodkjent regnskap, utbetalte likevel Sametinget hele tilskuddet for 2010 til Samer bosatt i Sør-Norge. Dette skjedde i løpet av oktober i fjor. 96.295 kroner gikk inn på kontoen til lista.

– Må vurdere 2011-tilskuddet

Slik svarer møteleder Jarle Jonassen (NSR) på spørsmålet om hvorfor tilskuddet ble betalt.

– Vi hadde jo på mange måter et håp om at dokumentasjonen kom.

Jørn Are Gaski (Ap) er medlem av møtelederskapet. Han mener det var en bommert av Sametinget å utbetale hele tilskudd til Samer bosatt i Sør-Norge.

– Hvis hele beløpet allerede er utbetalt, så har toget gått. Dette viser at vi ikke har gode nok rutiner for behandlingen av tilskuddene. Det er ingen urimelig tanke å vurdere avkorting av tilskuddet for 2011, men det får vi diskutere når vi skal behandle dette, sier Gaski til NRK.

Fra og med 2010 ble kravene til de politiske gruppene endret. Blant annet måtte de være registrert i Brønnøysundregistrene. I tillegg måtte gruppene opprette egen bankkonto.

Både Jonassen og Gaski mener det er grunn til å behandle forholdet i møtelederskapet.

– Regelverket gir en mulighet for reaksjon i forhold til grupper som fortsatt er representert på Sametinget, sier Jarle Jonassen til NRK.

Det er møtelederskapet som har ansvaret for blant annet tilskudd til de politiske gruppene.

Frykter ikke avkorting

Jonassen sier møtelederskapet ikke har diskutert problemstillingen i forhold til Samer bosatt i Sør-Norge.

– Det regelverket vi har, vil bli brukt i vurderingen av Samer bosatt i Sør-Norge. Fristen for å søke om utbetaling for 2011 er 1. februar. I løpet av februar-mars vil pengene til de politiske gruppene utbetales, og i forbindelse med det må vi ta stilling til Samer bosatt i Sør-Norge, sier Jonassen.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Samer bosatt i Sør-Norge ble etablert av Johan Mikkel Sara foran valget i 2001. Sara var visepresident i perioden 2005-2007 mens Aili Keskitalo var president. I perioden 1997-2001 representerte han Arbeiderpartiet.

Foran siste sametingsvalg var Marie Therese Nordsletta Aslaksen listas toppkandidat, og ble valgt inn på Sametinget. Hun representerte Arbeiderpartiet i forrige periode.

Hun frykter ikke at Sametingets møtelederskap, hvor hun selv også sitter, verken vil avkorte eller holde tilbake tilskuddet for 2011.

– Nå er vi en helt ny liste. Vi er blitt registrert i Brønnøysundregistrene i 2010, og har også vårt eget styre. Det er ikke det samme partiet nå som det var i 2009; det er noe nytt som er kommet etter valget, forklarer Marie Therese Nordsletta Aslaksen.