– Kan svekke Sametingets omdømme

Stortingsveteran Per-Kristian Foss mener Sametinget selv må rydde opp i politiker-tilskuddene.

Per Kristian Foss

Per-Kristian Foss er medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– Jeg frykter at hvis dette ikke rettes opp, så vil det svekke Sametingets omdømme. Vi har hatt saker også tidligere på utbetalinger som ikke helt har truffet formålet, sier han til NRK.

Kontrollerer

Per-Kristian Foss (H) har snart 30 års fartstid på Stortinget. Nå er han medlem av kontroll- og konstitusjonskomitéen.

Komitéen skal blant annet undersøke om regjeringens politikk er i overenstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner.

NRK har satt fokus på politiske grupper på Sametinget som ikke har levert regnskap for 2009 innen fristen.

Bilagene til lista Samer bosatt i Sør-Norge (SBS), er særskilt gjennomgått av NRK ettersom lista fortsatt er representert på Sametinget. SBS er også «støttepartiet» til sametingsrådet som styres av president Egil Olli (Ap).

– Burde ikke fått nye penger

Selv om Sametinget ikke fikk anledning til å revidere regnskapet til SBS, ble likevel tilskuddet for 2010 utbetalt i sin helhet .

Dette synes Per-Kristian Foss er underlig:

– Når Sametinget setter regler om at regnskap skal leveres, så er det viktig at reglene overholdes. Hvis det ikke skjer, må man ha sanksjonsmidler. Det naturlige ville vært at man ikke kan få nye penger før godkjent regnskap er innlevert, sier han.

– Det er viktig med likebehandling slik at alle grupper følger de samme reglene. Hvis ikke det skjer, må det få konsekvenser, sier Foss.

– Jobb for kontrollutvalget

NRK har forelagt nyhetsartiklene som beskriver hvordan SBS har brukt tilskuddet for 2009 på, for Per-Kristian Foss. I disse artiklene framkommer blant annet reiseregningene til Johan Mikkel Sara som representerte lista fram til 2009.

– Disse regnskapene ville åpenbart ha falt for en revisor, sier Foss.

Foss mener at verken Stortinget eller regjeringen bør være et overprøvingsorgan overfor Sametinget.

– Det man må forsikre seg om er at Sametinget har et kontrollutvalg som gjør jobben sin. Her at utvalget virkelig en jobb å gjøre, sier han til NRK.

Lederen av Sametingets kontrollutvalg, Randi Skum (NSR) varslet tidligere i vinter at dette er noe utvalget vil se nærmere på .

Seks lister leverte ikke inn 2009-regnskapene innen fristen. Verken Sametingets administrasjon eller den eksterne revisoren som brukes, har dermed fått muligheten til undersøkelser.

Per-Kristian Foss sier dette ikke hadde vært mulig på Stortinget i dag.

– Jeg har ikke vært bort i noe slikt på Stortinget. Man er ganske nøye med revisjon og åpenhet om det. Det å bli uthengt i pressen for noe slikt, er ikke noe et politisk parti vil ønske seg, sier han til NRK.