Taus om nattlig taxitur

Tidligere sametings-topp Johan Mikkel Sara er taus om taxikvitteringen han sendte til Sametinget. Dermed kan ingen svare på om den nattlige taxituren kan kobles til «sametingsrelatert arbeid».

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara blir intervjuet av NRK i forbindelse med et sametingsmøte i 2008. Nå ønsker han ikke å la seg intervjue.

Foto: NRK

Taxikvitteringen

Johan Mikkel Sara har sendt denne kvitteringen til Sametinget.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Klokken 02.17 den 28. desember 2009 betalte Sara 750 kroner til taxien han kom med fra Gardermoen .

På sin Facebook-profil forteller samboeren til Sara at de hadde vært på Tenerife. NRK har andre opplysninger som går i retningen av at taxituren kan ha vært hjemreisen fra en privat ferietur.

Ettersom kvitteringen er å finne blant bilagene til regnskapet han har sendt til Sametinget, er turen betalt med tilskuddet lista Samer bosatt i Sør-Norge (SBS) fikk i 2009.

– Forsinket fly

– Det er taxi fra Gardermoen til Oslo. På grunn av forsinket fly gikk det verken buss eller tog, skrev Johan Mikkel Sara i en e-post til NRK onsdag i forrige uke.

I retningslinjene for bruken av sametingspolitikerpengene heter det at «tilskuddet skal bare brukes til sametingsrelatert arbeid».

NRK har både ringt, sendt sms og e-post til Johan Mikkel Sara for å få svar på hvor han kom fra romjula 2009. Han har imidlertid ikke besvart henvendelsene.

Politikeren har i et eget skriv kommentert noen av forholdene ved denne saken. Her er «Utpressing, mistenkeliggjøring og trakassering» i sin helhet, og spørsmålene NRK stilte.

Sara er en av Sametingets mest erfarne politikere. Han har siden opprettelsen av tinget i 1989, fått velgernes tillit ved fem valg. Sara var visepresident fra 2005 til 2007 mens Aili Keskitalo (NSR) var president. Hun gikk av etter samarbeidsproblemer med Sara.

Et av spørsmålene er om den tidligere visepresidenten kom fra privat ferietur sammen med samboer Kristin Marianne Stormo. Stormo står oppført som styreleder i SBS.

Fly fra Tenerife landet kl. 00.52

Fra Oslos lufthavn AS får NRK bekreftet om hvilke fly som landet på Gardermoen i det aktuelle tidsrommet 28. desember 2009.

Klokken 00.52 ankommer et fly fra selskapet Thomas Cook. Turen startet på Tenerife.

Taxien hvor kvitteringen stammer fra, starter klokken 01.43 fra Gardermoen: 51 minutter etter at flyet fra Tenerife har landet.

Ifølge Oslo Taxi betales det 750 kroner klokken 02.17 slik det framkommer av kvitteringen Johan Mikkel Sara har sendt til Sametinget.

Taxien kjører videre mot Asker etter en stopp i området Sumsgate på Majorstua. Totalt koster taxituren 1.750 kroner. Oslo Taxi opplyser at det var flere enn en person i taxien.

«Vi var på Tenerife i julen»

Kristin Marianne Stormo er samboeren til Johan Mikkel Sara. Hun har ifølge Brønnøysundregistrene vært styreleder i Samer bosatt i Sør-Norge siden 29. juni 2010. Registreringen er foretatt 24. juni 2010. Hun hadde dermed ikke noe formelt verv i SBS i romjula 2009.

11. januar 2010 skriver imidlertid Stormo blant annet på sin åpne Facebook-profil:

«...Vi var på Tenerife i julen og der blåste det sønnavind fra alle kanter...»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Facebook-svaret

NRK har anonymisert personen Kristin Marianne Stormo kommuniserte med.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Stormo har ikke svart på vår oppringning, men skriver i en sms til NRK at hun ikke kan bistå med opplysninger fra tidligere år.

– Regnskapet for 2010 skal leveres innen mars 2011, og årsmøtedato er ikke fastsatt ennå, skriver hun.

– Stemmer det at du og Johan Mikkel Sara kom fra Tenerife 28.12.2009, spør NRK via sms.

– Dette er et privat spørsmål som ikke blir besvart, skriver hun i en sms.

Informasjonssjef Torben Andersen i Thomas Cook sier til NRK at selskapet ikke opplyser hvem som har reist med deres fly.

– Vi gir slike opplysninger kun etter anmodning fra politiet eller rettsvesen, sier han.

Verken i SBS´ regnskapsbilag eller i reiseregningene for 2009 som Sara har sendt til Sametinget, finnes det opplysninger om flyreiser i desember 2009 eller fra den aktuelle datoen.

– Formålet med taxiturer på sannsynliggjøres

Sametingets møtelederskap som har ansvaret for tilskuddene til de politiske gruppene, fikk oversikten fra SBS i begynnelsen av september 2010. Dette var fem måneder etter fristen for å levere inn regnskap som viser hvordan pengene er brukt. Bilagene er ikke revidert av Sametingets revisor.

Tilskuddet for 2009 ble utbetalt til Johan Mikkel Saras private bankkonto. Beløpet var på 93.947 kroner.

Seksjonssjef Stein Østmo i Skatt Nord opplyste i forrige uke at skattemyndighetene vurderer om de skal iverksette undersøkelser . Blant annet kan det bli aktuelt å finne ut om det kan foreligge utbetalinger som kan få skattemessige konsekvenser for enkeltpersoner.

Stein Østmo

Seksjonssjef Stein Østmo i Skatt Nord.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Østmo har ikke sett taxikvitteringen til SBS. Derfor uttalte han seg på et generelt grunnlag om hva skattemyndighetene legger til grunn når det er snakk om bruk av taxi.

– Det som må sannsynliggjøres, er hvorfor taxien er brukt i et bestemt tidsrom og hvorfor denne strekningen er kjørt. Slik kan man finne ut om tilskuddet er brukt til riktig formål. Det er ikke et krav om at dette må framgå av selve kvitteringen, men på et eget skriv om at dette skjedde for eksempel i forbindelse med et møte, sa Østmo til NRK.

52 sider med kvitteringer

Taxi-kvitteringen er et av bilagene som finnes i oversikten Johan Mikkel Sara har sendt til Sametinget.

Disse er kopiert på 52 A4-sider som NRK har gjennomgått. I tillegg er disse sammenholdt med reiseregninger Sara har sendt til Sametinget i forbindelse med møter i tingets regi.

I 2009 bevilget Sametinget nesten 1,9 millioner kroner til de politiske gruppene, og 470.000 kroner av disse er det ikke gjort rede for.

Ingen krav til politikerne

Sametinget innførte ordningen med tilskudd til de politiske gruppene i 1996.

Først ti år senere, i 2006, vedtok politikerne at det skal føres regnskap over bruken av midlene. Årlige rapporter skal sendes inn til møtelederskapet innen 1. april påfølgende år.

I perioden 1996-2006 gikk det 16,7 millioner kroner til Sametingets politiske grupper. Ettersom det ikke var krav om rapportering, behøvde ikke politikerne å redegjøre hvordan pengene var brukt.

For 2009 har seks grupper latt være å sende inn oversikt.

Fra 2007 og til og med 2010 er det bevilget nesten 8,7 millioner kroner til de politiske gruppene.

I forbindelse med den skriftlige kommunikasjonen NRK har hatt med Johan Mikkel Sara, understreker han at tilskuddet fra Sametinget er ment til politisk arbeid.

– Ingen føringer

– Sametinget har ikke lagt føringer på hvordan pengene brukes. De ulike gruppene har brukt pengene til politisk arbeid, på hver sin måte. Hvordan det arbeides, hvem gruppene holder møte med, hvor lenge, hvor de politiske møtene avholdes og innhold av samtalene, er uvesentlige. Det har aldri blitt stilt spørsmål om hvor man avholder møtene og hva innholdet av møtene måtte være, skriver han.

Han mener at man i teorien faktisk kan «bruke hele beløpet på taxi, bare det er i sammenheng med politisk arbeid.»

Johan Mikkel Sara ble ikke gjenvalgt etter valget i september i 2009, men han er fortsatt styremedlem i SBS.

I 2001 stiftet han SBS. I 1989 ble han valgt inn for lista Sápmelaš Álbmotlihttu/Samisk Folkeallianse. Både i 1993 og i 1997 ble han valgt inn for Arbeiderpartiet.

Nå representerer Marie Therese Nordsletta Aslaksen lista på Sametinget, og hun er nestleder i Sametingets møtelederskap. Det er dette organet som har utbetalt tilskuddet til SBS.

Tilskuddet for 2010 ble utbetalt selv om Sametinget ikke hadde fått 2009-regnskapet innen fristen.

Både Johan Mikkel Sara og Marie Therese Nordsletta Aslaksen har fått god tid til å lese denne artikkelen før publisering. Begge har unnlatt å gi noen tilbakemelding, og har dermed ikke bidratt til å belyse forholdet fra deres ståsted i vesentlig grad.

Korte nyheter

 • Gávdnan jápmán bohccuid

  Lappi boles lea dutkamin Ohcejogas Gámasmohke guovllus gávdnon jápmán bohccuid. Nu čállá boles neahttasiiddus. Boles oaččui dieđu jápmán bohccuin sotnabeaivve. Boles ja rádjegozáhus leat fitnan báikkis gos bohccuid ráppiid leat gávdnan ja jáhkket, ahte bohccuid leat goddán vaháguhttima namas. Seammasullasaš ealáhusa vahágahttima namas dahkkon dáhpáhusat leamašan maiddái Oarje-Lappis čakčamánus ja geassit. Boles lea dutkamin ášši iige dieđit áššis eanet.

 • Heaittihit ráddjehusaid Ruoŧas

  Gáskavahkku álggaha Ruoŧa njealjját muttu ođđasitráhpamis riikkas.

  Dalle heaittihit eanaš ráddjehusaid siddjiide geat leat ollásit boahkkuhuvvon.

  Nu sáhttet earret eará deavdit tribunaid ja konseartabáikkiid, ja olgobáikkiin eai leat šat ráddjehusat ráhpanáiggis.

  Scenen på Alan Walkers konsert i Oslo Spektrum
  Foto: Lars O / Lars Opstad / Kladd.no
 • Lohpidit buhtadusa máksit

  Kanada katolihkalaš bismmat lohpidit máksit badjelaš 200 miljon ruvnnu buhtadussan riika eamiálbmogiidda daid gillámušain maid leat mánát vásihan ásodatskuvllain. Lagabui 150 000 álgoálbmotmáná bággejuvvojedje dáid ásodatskuvllaide 1831 rájes ja gitta 1997 rádjai. Mánát bággejuvvojedje guođđit kultuvrras ja gielas. Dán jagi leat gávdnan badjel duhát merkekeahtes hávddi ovddeš ásodatskuvllaid lahkosiin Kanadas.