Hopp til innhold

− Livet mitt er ødelagt

– Livet mitt er ødelagt på grunn av denne saken, på grunn av personforfølgelsen fra Sameradioen, sa Johan Mikkel M. Sara til Hålogaland lagmannsrett i dag.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Mikkelsen Sara hadde ankesaken sin oppe i Hålogaland lagmannsrett på torsdag. Han sa til retten at mediaoppmerksomheten har ødelagt livet hans. (Bildet er fra en tidligere anledning, Sara ville ikke la seg avbilde under rettssaken.)

Foto: Piera Balto / NRK

Ankesaken mot bedragerisiktede Johan Mikkel M. Sara gikk i Hålogaland lagmannsrett på Tinghuset i Tromsø i dag. Tiltalen mot Sara dreier seg om reiseregninger som han uberettiget har fått dekket av Sametinget da han var representant der.

Sara representerte partiet Samer bosatt i Sør-Norge i perioden de aktuelle reiseregningene er fra. Siden oppstarten av Sametinget i 1989 har han vært representant i det samepolitiske organet, frem til 2009. Han var visepresident på Sametinget fra 2005 til 2007. Reiseregningene sendte han i 2008 og 2009.

Han jobbet da for SAS, og benyttet seg av billige ansattebilleter, som han i reiseregningene oppførte som priser han ifølge seg selv fant på internett for samme flyreise, og skrev at han kjørte bil.

Aldri klart å jobbe igjen

Under sin forklaring i retten vedkjente Sara at han følte han var trakassert av media, spesielt Sameradioen (nå NRK Sápmi red.anm.).

– På grunn av det harde presset fra Sameradioen har jeg aldri kommet meg på jobb igjen. Det har vært en heksejakt, sa Sara i lagmannsretten på torsdag.

Handlet i god tro

Han forklarte at han handlet i god tro da han leverte reiseregningene, og at det var vanlig praksis i Sametinget at dersom man benyttet bil fra Oslo til Sametinget i Karasjok, så skrev man i stedet dekket det en flybillett ville kostet, siden km-godtgjørelsen for strekningen ville utgjort grovt regnet 15.000-20.000 kroner, som Sametinget ikke ville dekket.

Den tidligere Sametingsrepresentanten fortalte videre at han hadde bil i Alta, som han kjørte til Karasjok de gangene han reiste til Sametinget fra Oslo, etter å ha tatt direktefly til flyplassen i Alta.

Trond Pedersen Biti

Forsvarer Trond P. Biti sa i Tromsø tinghus at Sametinget ikke har tapt penger på reiseregningene til Sara, og dermed må han frifinnes.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

I forbindelse med bilen i Alta hadde Sara, ifølge han selv, parkeringsutgifter som han ikke tok med i reiseregningen.

– Illjolal mot SAS

Da NRK avdekket feilene i reiseregningene, tilbydte Sara å tilbakebetale 30.000 av det han hadde fått utbetalt i forbindelse med reiseregningene. Sametinget mente at de ikke kunne etterforske saken, og da avtalte Sara med Sametingspresident Egil Olli, om å anmelde seg selv til politiet.

Sara mener selv han ikke har vært illojal mot Sametinget som uansett måtte dekket de samme reisekostnadene som ble oppført.

– Jeg sier ikke at det var riktig av meg, for jeg har vært illojal mot SAS, uttalte Sara til spørsmål fra dommeren om han mener at han har handlet riktig i situasjonen.

I retten la tiltalte også vekt på at miljøet på Sametinget er såpass gjennomsiktig at de må ha visst om hvordan han løste det med reiseregninger, og at han dermed trodde det var greit.

73.000 kroner i differanse

Differansen på det Sara fikk utbetalt for reiseregningene, og det han betalte for billettene, i løpet av de to årene er på vel 73.000 kroner.

Sametinget ba om korrekte reiseregninger, for å finne den egentlige differansen, siden Sara ikke hadde tatt med kjøregodtgjørelsen mellom Alta og Karasjok. Dermed ble den nye referansen på vel 43.000 kroner, som han også ble dømt til å betale tilbake i dommen fra Indre Finnmark tingrett.

Fremstod som nytt for Sametinget

Vitne i saken var Sametingets direktør Rune Fjellheim. Han fortalte at det var etter at én journalist aktivt gikk igjennom reiseregninger på Sametinget, og spesielt de tilhørende Johan Mikkel Mikkelsen Sara, at det ble kjent for Sametinget at Sara likevel ikke hadde kjørt fra Oslo til Karasjok som oppført i reiseregningene.
Fjellheim bekreftet også at det er vanlig på Sametinget at man kan benytte seg av å kjøre bil i stedet for fly, men da dekkes kun det det eventuelt ville koste å fly.

Rune Sverre Fjellheim

Direktør i Sametinget Rune Fjellheim møtte som aktors vitne i Tromsø.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK


Siden fikk Fjellheim en epost fra Sara der han skrev at han ikke hadde kjørt i alle tilfellene, derpå tok direktøren kontakt med Økokrim, som mente at dette var en politisak, men først måtte Sara få sjansen til å anmelde seg selv.

Når det gjelder påstandene fra tiltalte om at de på Sametingets administrasjon må ha visst på hvilket grunnlag Sara fylte ut sine reiseregninger, fortalte Fjellheim at det fremstod som nytt for Sametinget.

Parkeringsutgifter

I retten ble det også diskutert hvor vidt parkeringsutgiftene til Saras bil i Alta burde vært dekt av Sametinget, ifølge han selv på 24.000 kroner, så sa Fjellheim at de fant at det kunne de ikke. Sara sa han hadde utgifter på ca 1000 kroner i måneden i parkering, og at han betalte dette kontant, men ikke tok kvittering på disse.

Fjellheim la vekt på at Sametinget skal dekke parkeringen til sine representanter mens de er på reise, men at i dette tilfellet gjaldt parkeringen mens Sara ikke var på reise, og dermed ikke kunne dekkes.

Andre vitne: – Sametinget tapte ikke penger

Andre vitne i saken var politiførstebetjent ved Karasjok lensmannskontor, Robin Åsheim Lindberg. Han hadde, ifølge han selv, generelt ansvaret for etterforskningen. I og med at Sara anmeldte seg selv, så syntes han saken var spesiell.

Han fortalte at direktør Fjellheim under etterforskningen hadde sagt til han at Sametinget ikke hadde tapt noen penger på reiseregningene til Sara.

Robin Lindberg

Politiførstebetjent Robin Åsheim Lindberg vitnet via telefon som forsvarers vitne. (Arkivbilde.)

Foto: Elvi Rosita Norvang


Samtidig sa Lindberg at SAS heller ikke hadde tapt penger på det, i den forstand at Sara hadde betalt for billettene.

Saken har blitt henlagt to ganger, men ble gjenopptatt senere for tredje gang.

Aktor: – begått bedrageri

Under prosedyren sa politiadvokaten at det for han ikke er noen tvil om at Sara har begått bedrageri.

– Han har feilaktig oppgitt at han kjørte bil, til tross for at han hadde vesentlig mindre utgifter. Poenget er at han ikke har krav på å få dekket annet enn sine faktiske utgifter, prosederte Bertelsen.

Jon Bertelsen

Politiadvokat Jon Bertelsen mener at det ikke er noen tvil om at Sara har begått bedrageri.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Han sa at kravet om skyld i saken er oppfylt. Som skjerpede omstendigheter trakk Bertelsen fram at Sara skulle representere folket som Sametingspolitiker, mens som formildende omstendigheter trakk han fram at saken har tatt lang tid, og at han anmeldte seg selv.

Bertelsen fastholdt ved at dommen som tingretten kom frem til var riktig.

Krevde frifinnelse

– Det Sara har gjort er åpenbart forkastelig, han har vært illojal mot SAS, og bidratt til at selskapet har tapt penger på flybillettene, åpnet forsvarsadvokat Biti forsvaret med.

Han sa videre at dersom Sara skal dømmes skal det være en annen fornærmet i saken. Videre mente han at noen i Sametinget må ha visst om hvordan Sara vurderte sine reiseregninger, som Sara selv sa i sin forklaring.

På den måten må Sametinget strafferettslig ha fått de opplysningene, og dermed ikke blitt ført bak lyset, fortsatte Biti. Dersom SAS senere sender regning til Sara, så må han uansett få tilbakebetalt det han eventuelt måtte bli dømt til å betale til Sara.

Forsvarsadvokaten krevde frifinnelse av sin klient, siden det er SAS og ikke Sametinget som har tapt penger.

– Forhåndsdømt som kjeltring

Som avslutningskommentar sa Johan Mikkel Mikkelsen Sara:

– Livet mitt er ødelagt på grunn av denne saken, på grunn av personforfølgelsen fra Sameradioen. Jeg er blitt forhåndsdømt som kjeltring av «folkedomstolen».

Sara ville ikke gi intervju til NRK Sápmi på nåværende tidspunkt. Dommen avsies på mandag.

Korte nyheter

 • Nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

  Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Nordnorsk Kunstmuseums styre for perioden 2024–2027. Christin Kristoffersen blir ny styreleder.


  –Vi mener dette gir Nordnorsk Kunstmuseum et svært kompetent og bredt sammensatt styre, med erfarne og kunnskapsrike medlemmer, til nytte for institusjonen og til glede for kunstinteresserte i hele landsdelen, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding.

  Ny styreleder i Nordnorsk Kunstmusem Christin Kristoffersen.
  Foto: Sonja Balci
 • NRK ij edtjieh Spellemann-baalhkam vielie vuesiehtidh

  Daenbiejjien NRK bæjjoehti ij edtjieh Spellemann-baalhkam vielie vuesiehtidh, goh dah evtebe 50 jaepiej dorjeme. Daelie lea Nettavisen jïh Amedia-kaanalem goh edtjieh dam vuesiehtidh.

  Gellie saemien artisth Nöörjen vihkielommes baalhkam åådtjeme. Vuesiehtimmien gaavhtan Mari Boine, Niko Valkeapää, Transjoik, Maja Mortensson, Inga Juuso, Gabba, Peder Niilas Tårnesvik jïh Biret Ristin Sara.

  Jakob Janssønn Marja Mortensson og Daniel Herskedal Spellemann 2021.
  Foto: Paal Audestad / Paal Audestad
 • Kárášjoga-áššis oaidná ovttaláganvuođaid Čáhput-áššiin

  Duorastaga álgá Kárášjoga-ášši Alimusrievttis ja okta sis guhte lei njunnošis Čáhput-áššis badjelaš 20 áigi čuovvu dál dárkilit Kárášjoga-ášši.

  Ovddeš sámediggeáirras ja sámevuoigatvuođalávdegotti lahttu Eilif O. Larsen lei okta njunušolbmuin Čáhput-áššis. Son lea jođihan Čáhput-siidda ja nu dovdá son ášši bures. Dan čállá Ávvir neahtta.

  Kárášjoga-áššis oaidná son čielga ovttaláganvuođaid sin áššiin. Ovttajienalaš Alimusriekti celkkii golggotmánu 5.beaivve 2001:s duomu Čáhput-áššis ahte Olmmáivákki eanaeaiggádat ledje rievttes eaiggádat, oktasaš dološ áiggi rájes geavaheami geažil. Nu sáhttá Kárášjoga-ášši buohtastahttit Čáhput-áššiin, lohká Larsen Ávvir neahtta áviisii.

  Eilif O. Larsen
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK