Vurderer om samepolitikeres pengebruk skal sjekkes

Skatteetaten mener det må dokumenteres at en nattlig taxitur skjedde i forbindelse med politisk virksomhet.

Skatt nord

Illustrasjonsfoto.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

Stein Østmo

Seksjonssjef Stein Østmo i Skatt Nord.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Skatt Nord vurderer nå om det kan foreligge utbetalinger som kan få skattemessige konsekvenser for enkeltpersoner i forbindelse med tilskuddene til politiske grupper på Sametinget. Dette skjer hvis etaten bestemmer seg for å åpne sak.

NRK har gjennom en rekke nyhetssaker avdekket hvordan seks enkeltmannslister har brukt tilskuddet de fikk fra Sametinget i 2009.

– Vi har ennå ikke tatt stilling til om vi kommer til å kontrollere dette nærmere, sier seksjonssjef Stein Østmo i Skatt Nord til NRK.

Han legger imidlertid ikke skjul på at det som er kommet fram i NRK-reportasjene, er alvorlig.

– Taxiturer må sannsynliggjøres

NRK avdekket i dag at SBS betalte 750 kroner for en nattlig taxitur i desember 2009 . Dette framgår av bilagene til SBS.

På et generelt grunnlag sier seksjonssjefen at også taxikvitteringer må kunne sannsynliggjøres i forhold til politisk virksomhet.

– Det som må sannsynliggjøres, er hvorfor taxien er brukt i et bestemt tidsrom og hvorfor denne strekningen er kjørt. Slik kan man finne ut om tilskuddet er brukt til riktig formål. Det er ikke et krav om at dette må framgå av selve kvitteringen, men på et eget skriv om at dette skjedde for eksempel i forbindelse med et møte, sier Østmo.

For skattemyndighetene er sannsynliggjøring og dokumentasjon av utgiftene et viktig krav.

– Et regnskap skal kunne etterprøves alle veier, sier han.

– Korrekt av Sametinget

Verken Skatt Nord eller Sametingets revisor har gjennomgått regnskapsbilagene til lista Samer bosatt i Sør-Norge (SBS).

Årsaken til dette er at SBS sendte inn 52 sider med bilag fem måneder etter fristen. Derfor vedtok Sametingets møtelederskap å sende disse til skattemyndighetene.

Østmo mener Sametinget har opptrådt korrekt i forhold til skattemyndighetene helt fra starten av.

– Når de fastslo at tilskuddet ikke er brukt etter intensjonen, var det riktig å innrapportere det til oss, sier han.

Han sier at manglende regnskapsrapportering er et forhold mellom de politiske gruppene og Sametinget. Østmo mener likevel at det som NRK har avdekket, gir grunn til å vurdere om det er forhold skattemyndighetene bør se på.

– Hvis det er slik som det er frakommet i media, så er det alvorlig. Vi må imidlertid vurdere dette i forhold til vår ressurssituasjon og de prioriteringer som vi gjør til enhver tid, sier han.

Kan bli skattelagt

En av listene - Fastboendes liste i Kautokeino - sendte først like før jul i fjor en oversikt hva de hadde brukt tilskuddspengene på.

Oversikten som Isak Mathis O. Hætta hadde utarbeidet, viste blant annet at det var betalt 60.000 kroner i husleie for lokaler i Kautokeino . Noe bilag finnes imidlertid ikke.

Skatt Nord kan kontrollere om tilskuddene er brukt til lønnsrelaterte utbetalinger til enkeltpersoner eller til til utgiftsgodtgjørelser som kan være gjenstand for overskuddsberegning. Dette kan føre til at ansvarlige politikere må betale skatt av dette.

– Dersom bruken av tilskuddet tilsier at det skal utarbeides en innberetning i form av lønns- og trekkoppgave, er det partiet ved leder som vil stå som ansvarlig overfor skattemyndighetene. Innberetningsplikten her kan utløses ved at bruken av tilskuddet får en karakter av utbetaling av lønn eller utgiftsgodtgjørelse til enkeltpersoner som betraktes som egne skattesubjekt, skriver seksjonssjef Stein Østmo i et brev til Sametinget.