Mener politiker-penger har gått til privat forbruk

Derfor blir seks tidligere sametingspolitikere innrapportert til skattemyndighetene - nok en gang. Sametinget håper disse dermed må betale skatt.

Marie Therese N. Aslaksen, Jørn Are Gaski og Jarle Jonassen (t.h.)

Sametingets møtelederskap behandlet saken i dag. Marie Therese Nordsletta Aslaksen, Jørn Are Gaski og Jarle Jonassen (t.h.)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I dag diskuterte Sametingets møtelederskap om hva de skal gjøre med politikere som ikke har levert regnskap som viser hva de brukte de 94.000 kronene de fikk i tilskudd fra Sametinget i 2009.

Det endte med et vedtak som slår fast at man anser at pengene har gått til privat forbruk.

– Vet ikke hva pengene er brukt til

Etter to timers diskusjon forklarte møtelederskapets leder, Jarle Jonassen dette slik:

– Selv om vi har tatt begrepet «privat forbruk» med i vedtaket, så er dette noe som må følges opp med skattemyndighetene.

Men hvordan kan dere vite at dette har gått til privat forbruk?

– Vi vet egentlig ingen ting om hva pengene har gått til. Utfallet av en slik prosess vil jo bli at hvis skattemyndighetene for eksempel tar denne saken, så blir det da et forhold mellom dem som har mottatt midlene og skattemyndighetene. Jeg skal imidlertid ikke uttale meg om hvilken dokumentasjon politikerne må framlegge overfor skatteetaten, svarer Jonassen.

Han sier dagens vedtak innebærer en dialog med skattemyndighetene.

Trodde de ble skattelagt

Møtelederskapet vedtok i september i fjor at partigruppene som ikke hadde levert inn regnskap innen fristen, å innrapportere disse til skattemyndighetene. Man antok at politikerne dermed ble ilagt skatt.

Etter at NRK la saken fram for Skatt Nord, ble det slått fast at skattemyndighetene ikke ville foreta seg noe i forhold til politikerne. Dermed ble det reist krav om ny behandling av saken.

Nå sendes saken på nytt til skattemyndighetene samtidig som man ønsker seg en dialog med dem. Jarle Jonassen karakteriserte dagens behandling som «oppfølging av tidligere vedtak.»

Inn på personlig bankkonto

Jørn Are Gaski (Ap) er medlem av møtelederskapet. Han sier intensjonen med å rapportere inn gruppene har hele tiden vært at disse skal skattelegges.

– Selv om vi nå definerer tilskuddene som «privat forbruk», så vet vi jo fortsatt ikke om politikerne blir skattelagt, sier han til NRK.

Gaski viser til at pengene som Sametinget betalte til politikerne, har gått på politikernes personlige kontoer.

– Dette forsterker kravet om skattelegging all den tid vi ikke har fått dokumentasjon på hva tilskuddene er brukt til. Derfor kan vi konkludere med at pengene har gått til privat forbruk, sier han.

– Skal ikke gå fri

Jarle Jonassen innrømmer at dagens regelverk har hatt svakheter. Blant annet er ikke sanksjonsmulighetene klare nok, mener han.

– Det skal ikke være sånn at noen grupper går fri for ved unnlatelse av rapportering. Dette skal få konsekvenser. Dessverre er det slik at vårt eget regelverk ikke hjemler straffetiltak overfor politikere som ikke er representert på Sametinget i inneværende periode, sier han.

I Sametingets møtelederskap sitter også Marie Therese Nordsletta Aslaksen. Hun representerer lista Samer bosatt i Sør-Norge. Denne ble representert av Johan Mikkel Sara i forrige periode, og da tilskuddet ble betalt. Han har heller ikke sendt inn regnskap for bruken av pengene innen fristen.

Aslaksen tror imidlertid ikke at Sara risikerer å bli skattelagt.

– Av personlige grunner ble ikke regnskapet sendt inn innen fristen. Men jeg vet at det foreligger et regnskap, og alle midlene er brukt til politisk virksomhet, og ikke til privat forbruk. Derfor tror jeg ikke at Sara må betale noe skatt, sier hun til NRK.

Aslaksen fratrådte møtelederskapet uten behandlingen av denne saken.

Møtelederskapet varsler en tøffere linje overfor politikerne.

– Vi kommer til å skjerpe inn på at frister overholdes. Dessuten fremmer vi et forslag overfor plenum som gjør oss i stand til å kreve tilbake tilskudd hvis politikerne ikke dokumenterer hva pengene har gått til, forteller møteleder Jarle Jonassen til NRK.