Denne skulpturen skal få krigshistorien ut av glemmeboken

Høsten 1944 ble store deler av Finnmark og Nord-Troms brent og ødelagt av tyske soldater. Men like etter ble det fred. Dette skal markeres med avduking av et eget minnesmerke.

Elisabeth Erke

Elisabeth Erke er prosjektleder for krigsminnemonumentet «Muitu - Erindring». Hun er også daglig leder ved Tana Museum.

Foto: Liss-Ellen Ramstad

– Vi ønsker en verdig 70-årsmarkering for å minnes da freden kom til Øst-Finnmark 8. november 1944.

Dette skjedde nettopp i Ruostefielbmá i Tana, og det er bakgrunnen for at selve krigsminnemonumentet blir lagt hit.

Monumentet har fått navnet «Muitu - Erindring», og får sin permamente plassering utenfor Tana kirke i Øst-Finnmark.

Tidligere har NRK fortalt at dagens ungdom kan lite om krigshistorien. Mangel på slike minnesmerker, kan være en del av årsaken.

Jaget folk på flukt

Da tyskerene trakk seg tilbake fra Finnmark og Nord-Troms, ble lokalbefolkningen enten tvangsevakuert – eller sendt på flukt, av den tyske invasjonsmakten.

Minnesmerket skal markere flere av hendelsene i Tana og Finnmark, som fant sted i sluttfasen av 2. verdenskrig.

– Tyskernes brenning og rasering av infrastrukturen, tvangsevakueringen og sivilbefolkningens flukt, skal minnes, heter det fra arrangørene av avdukingen.

– Men også innsatsen til befrierne fra de russiske soldatene i Den røde armé.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Finnmark under krigen

Slik så et av stedene i Finnmark ut, etter at tyskerne hadde trukket seg ut ved hjelp av den såkalte «brente jords taktikk».

Foto: Trondheim byarkiv

Inviterer til avduking

– Avdukingen og krigsminnemonumentet blir en reise i fortid, nåtid og fremtid, sier prosjektleder Elisabeth Erke.

Krigsminnemonumentet skal også vise til de demokratiske gjennombyggingsprosessene i lokalmiljøet, etter fire år med tysk naziokkupasjon.

Initiativtakerene og prosjektgruppa bak krigsminnemonumentet, inviterer til avdukingsseremoni utenfor Tana kirke den 24. oktober (ekstern lenke).

Det er Tana historielag som i samarbeid med Tana og Varanger museumssiida og Tana museum, som står bak monumentet og avdukingsseremonien.