Beite-tvisten havner ikke i høyesterett

En årelang beitestrid er over. Høyesterettens ankeutvalg tok ikke Smuk-familiens anke til følge.

Himmelen i brann over Sør-Varanger.

En himmel i brann over Sør-Varanger. Striden om beiterettighetene har vært lang og het.

Foto: Gunvald Heitmann

I mars 2012 begynte den første rettssaken mellom Nesseby reineiere og Neiden reineiere. Det dreide seg om beiterettigheter. Smuk familien fra Nesseby gjorde krav på eksklusiv rett på store deler av beitearealene i Sør-Varanger. En beiterett dem mente gjaldt langt tilbake i tid.


De saksøkte var Kallianen og Magga familiene som i dag driver rein i disse områdene. Dem holdt på sitt om at de har holdt på med reindrift der siden 1850-tallet, og at Smuk familien ikke har hatt reinen sin der på flere årtier.

Smukene på sin side mente de var blitt jaget vekk fra beiteområdene.

Anket to ganger

I tingretten vant Kallianen og Magga.

Reineier Iver Per Smuk

Iver Per Smuk har representert Smuk familien i rettssakene. (Her i lagmannsretten.)

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Så ett år senere, etter at anken til Smuk ble tatt til følge, så havnet saken i lagmannsretten.

Igjen vant Kallianen og Magga.

Nesseby-reineierne anket igjen, denne gangen til høyesterett.


Saken ble i forrige uke avvist, og Kallianen og Magga beholdt beiteområdene, mens Smuk må nøye seg med beiteområdene på andre siden av fjorden.

Rettsakene har vært kostbare

Reindriftsfamiliene har brukt enorme summer på rettssakene, totalt over seks millioner norske kroner, ifølge avisa Finnmark Dagblad. Nå får altså Kallianen og Magga familiene dekket saksomkostningene sine.

Reineier Egil Kalliainen, Pasvik

Reineier Egil Kalliainen har representert reineirne fra Pasvik. (Her i Hålogaland lagmannsrett.)

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg er selvfølgelig glad det er over. Nå kan vi endelig begynne å drifte igjen, etter mange år med nærmest stopp. Rettssaken har hatt ganske høye kostnader, og derfor har vi vært nødt å begrense investeringene i driften, forteller Egil Kalliainen til avisa.


I begrunnelsen fra Høyesteretts ankeutvalg heter det at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett.

Korte nyheter

 • Rektorvirggáj Hábmerin fáladum

  Ingrid Kintel (33) Divtasvuonas Hábmerin la rektorvirgev fáladum Ájluovta skåvlån Hábmerin. Kintel la dálla åhpadiddjevirgen sæmmi skåvlån. Åvdutjis la giellaguovdátja jådediddjen Árranin barggam. Gålmås lidjin dán virggáj åhtsåm. Sån guhti l ájn virgen rektorin danna, Britt Karin Hansen, hæjtta dán máno maññegietjen, ja álggá virggáj sadjásasj rektorin Stangnes joarkkaskåvlån Hársttágin. Jus Kintel rektorvirgev válddá, de álggá nav ruvva gå la praktihkalattjat vejulasj.

  Ingrid Katrine Kintel er tilbudt stillingen som rektor ved Drag skole i Hamarøy kommune
  Foto: Privat
 • Govvačájáhus rahppon Oslos

  Oslos rahppui otne govvačájáhus «Árbi - Arv». Govaide leat čállon oanehaš cealkagat sámegillii mat leat jorgaluvvon dárogillii. Gieldda- ja guovlluministtar Bjørn Arild Gram ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka dat rabaiga čájáhusa otne. Mihttu čájáhusain lea čalmmustahttit sámegiela gávpogis ja čájáhus lea maid oassin sámi giellavahku čalmmustahttimis.

  Čájáhusas leat 12 gova mat ovdal leat čájehuvvon earret eará Álttás ja maiddái olggobealde Opera viesu Oslos. Dál leat govat lahka ođđa Munchmusea, báikkis mii gohčoduvvo Stasjonsallmenningen Bjørvikas.

  Fotoutstilling Árbi - Arv. Utstillingen er ved Munchmuseet i Bjørvika.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Lær samisk ved Munchmuseet

  I forbindelse med markeringen av samisk språkuke ble fotoutstillingen «Árbi - Arv» åpnet i Oslo i dag. Det var kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) som stod for åpningen.

  Utstillingen består av 12 bilder fra Finnmark, med enkle samiske setninger og norsk oversettelse på. Gram og Muotka håper de inspirerer folk til å lære seg noen enkle samiske ord. Utstillingen er i Stasjonsallmenningen i Bjørvika, ikke langt fra Munchmuseet. Samisk språkuke markeres samtidig i Norge, Sverige og Finland.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Bjørn Arild Gram (Sp).
  Foto: Mette Ballovara / NRK