Hopp til innhold

Trakk sammenligninger til Golanhøydene

Her peker reineieren på kartet hvor han mener at Smuk-familien tradisjonelt har beitet sine reinflokker på vinteren. - Men etter krigen er vi forsøkt å bli kjeppjaget vekk fra området, hevdet reineier Iver Per Smuk i retten.

Reineier Iver Per Smuk og advokat Thomas Hjermann

Våres forfedre rådet oss å bruke vinterbeiteområdene varsom for å slippe ising, forklarte reineier Iver Per Smuk fra Nesseby

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Samtidig viste han på kartet hvor stridens kjerne er, nemlig reinbeitedistrikt 5C. Området ligger øst og vest for Neiden i Sør-Varanger kommune..

Tre reindriftsfamilier, Smuk-, Kalliainen- og Magga-familien strides om området som Per Iver Smuk karakteriserte nærmest som Golanhøydene .

Samtidig viste han også til siste verdenskrig som et viktig tidsskille.

– Før krigen var det vanlig at reineiere fra Nesseby flyttet med sin rein også øst for Neiden, helt bort til russegrensen. Men etter siste verdenskrig ble situasjonen en annen.

"Golantilstander"

Iver Per Smuk forklarte om tilstander som han mente lignet det som har skjedd på Golanhøydene, området der landene Jordan, Syria, Libanon og Israel møtes. Området har vært okkupert av Israel siden 1967, og er fortsatt et stridens eple.

Iver Per Smuk trakk sammenligninger til Neiden i tida etter siste verdenskrig.
Plutselig skulle ha alle ha rein, den minste småbrukeren til lensmannen.

– Og alle med litt rein, kalte seg for reindriftsutøver. Og det var mange forståsegpåere, og brukte sin papirlærdom mot oss andre som ikke var så vante med behandle dokumenter.

– Etter den tid var det ikke lenger trygt for mine forfedre å flytte med reinflokkene til vinterbeiteområdet øst for Neiden.

– Mange ble banket opp hvis de forsøkte å gjøre det, hevdet Smuk.

Det er Smuk-familien som har gått til søksmål og krever enerett til hele reinbeitedistrikt 5C som vinterbeiteområde.

Ulikt fra år til år

Rettssakens fjerde dag ble viet til partsforklaringer. Iver Per Smuk som representerer saksøkerne, var den første i vitneboksen.

Han startet med reindrifta like etter at han gikk ut av 9-årig skole, i 1965.

– Da jeg begynte var alle i en og samme siida. Reinen beitet der hvor det var godt beite. Reinen trakk seg østover hvis beiteforholdene ble dårligere i vest, forklarte Smuk.

Og viste til det samiske ordtaket ” Jahki ii leat jagi viellja”. Oversatt til norsk: ”Det ene året er ikke det andre årets bror”.

Stakk innom Magga

– Naturen gir ikke de samme muligheter hvert år, det er alltid forandringer. Derfor har vi gjennom tidene hatt ulike flyttemønstre, forklarte Smuk.

På våren når vi har samlet flokkene våres, har det også hendt at vi har stukket innom hos Knut Magga i Bugøyfjord, forklarte Smuk. Knut Magga er en av de som Smuk-familien har saksøkt.

Reineier Odd Erling Smuk og advokatene Thomas Hjermann og Stein Owe

Reineier Odd Erling Smuk, advokat Thomas Hjermann og advokat Stein Owe. Hjermann og Owe er prosessfullmektig for Smuk-familien.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Iver Per Smuk hevdet at det ikke finnes noen naturlige skiller fra Seidafjellet i Tana og østover.

– Fra naturens side er det derfor ingenting som hindrer reinen å trekke seg østover.
Reinflokken sprer seg i alle retninger også til Gállotvuopmi, øst for Neiden.

– Når dere flyttet med reinflokken til vinterbeiteområdet i Neiden, var Magga-familien klar over det, ville advokat Stein Owe vite, prosessfullmektig for Smuk-familien.

– Ja, de så at vi var der.

– Reagerte de på noen måte?

– Nei, jeg hørte ikke det.

Virker som narkotika

Iver Per Smuk forklarte også om fenomenet som på samisk kalles for "vista". Dette er et fenomen som skjer når rein søker etter sopp.

– Soppen virker som narkotika på rein. Ingenting stopper den når i ”vista-tida”, fremholdt Smuk.

– De som i dag spør hvorfor vi ikke har krevd å få stadfestet rettighetene til området, vet ikke hva de snakker om. Mine forfedre har aldri vært flinke med papirer.

Fornorskningspolitikken får ta skylda for det. Og å snakke om rettigheter den gang, var ensbetydende med å få fiender mot seg overalt, hevdet Smuk.

Kjenner ikke til noen konflikter

Egil Kalliainen som represeneter reinbeitedistrikt 5 A i Pasvik, avviste påstandene fra Iver Per Smuk om trusler.

– Episoder som Iver Per Smuk fortalte i retten, er ukjent for meg. Meg bekjent har det ikke skjedd noen form for trusler eller konfrontasjoner, forklarte Kalliainen i retten.

– At vi en gang har stoppet Smuk-flokken å komme over Munkelva til vårt beiteområde, kan ikke karakteriseres som konfrontasjon.

Ba om full frifinnelse

Advokatene til Kalliainen- og Magga-familien har begge påstått full frifinnelse av sine klienter, og mener at Smuk-familien ikke har bevis for at de har rettigheter i området som de krever enerett til.

De krever også at saksøkte tilkjennes sakens omkostninger. Rettssaka er beregnet å vare til sammen i to uker.

Dommer er sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors.

Korte nyheter

 • Gir ut sin første solo-låt etter bruddet

  Loga davvisámegillii.

  Ella Marie Hætta Isaksen skriver på et Instagram-innlegg at hun gir ut en ny låt 8. mars, som heter «Sániid».

  Hun skriver at låten handler om den desperate følelsen når hun ikke finner de rette ordene for å trøste lillesøstra hennes. Dette er den første låten hun gir ut etter at bandet Isák ga seg i fjor høst.

  Hætta Isaksen sa tidligere i år at soloalbumet hennes blir utgitt i forbindelse med Riddu Riđđu-festivalen.

  Ella Marie Hætta Isaksen This is Sami land
  Foto: NRK
 • Kuhmunen oaččui nuoraidbálkkašumi

  Sara Elvira Kuhmunen oaččui odne Såhkie, Ubmi sámesearvvi, nuoraidbálkkašumi. Johkamohkálaš Kuhmunen lea Sáminuorra searvvi jođiheaddji, ja lea maŋemus jagiid áŋgiruššan dáistalit sápmelaččaid vuoigatvuođaid ovddas, ja searvi čállá ahte son lea ovdagovva eará sámi nuoraide iežas čielga ja duostilis jiena dihte. Sutnje geigejuvvo maiddái 5000 ruvdnosaš ruhtaskeaŋkka.

  Earát geat leat ožžon dán bálkkašumi ovdal leat Marja Mortensson, Maxida Märak ja Amanda Kernell.

  Sara Elvira Kuhmunen, Sáminuora jođiheaddji
  Foto: Anne Maret Päiviö / Sameradioen
 • Crewmedlem på en flight fikk utslag på alkometeret

  Under en rutinemessig promillekontroll blås en i crewet på en flight i Øst-Finnmark over lovlig verdi på alkometeret. Politiet i Finnmark skriver at de har sikret bevis og at de har opprettet sak på hendelsen.

  Alkometer
  Foto: Sondre Dalaker