Trakk sammenligninger til Golanhøydene

Her peker reineieren på kartet hvor han mener at Smuk-familien tradisjonelt har beitet sine reinflokker på vinteren. - Men etter krigen er vi forsøkt å bli kjeppjaget vekk fra området, hevdet reineier Iver Per Smuk i retten.

Reineier Iver Per Smuk og advokat Thomas Hjermann

Våres forfedre rådet oss å bruke vinterbeiteområdene varsom for å slippe ising, forklarte reineier Iver Per Smuk fra Nesseby

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Samtidig viste han på kartet hvor stridens kjerne er, nemlig reinbeitedistrikt 5C. Området ligger øst og vest for Neiden i Sør-Varanger kommune..

Tre reindriftsfamilier, Smuk-, Kalliainen- og Magga-familien strides om området som Per Iver Smuk karakteriserte nærmest som Golanhøydene .

Samtidig viste han også til siste verdenskrig som et viktig tidsskille.

– Før krigen var det vanlig at reineiere fra Nesseby flyttet med sin rein også øst for Neiden, helt bort til russegrensen. Men etter siste verdenskrig ble situasjonen en annen.

"Golantilstander"

Iver Per Smuk forklarte om tilstander som han mente lignet det som har skjedd på Golanhøydene, området der landene Jordan, Syria, Libanon og Israel møtes. Området har vært okkupert av Israel siden 1967, og er fortsatt et stridens eple.

Iver Per Smuk trakk sammenligninger til Neiden i tida etter siste verdenskrig.
Plutselig skulle ha alle ha rein, den minste småbrukeren til lensmannen.

– Og alle med litt rein, kalte seg for reindriftsutøver. Og det var mange forståsegpåere, og brukte sin papirlærdom mot oss andre som ikke var så vante med behandle dokumenter.

– Etter den tid var det ikke lenger trygt for mine forfedre å flytte med reinflokkene til vinterbeiteområdet øst for Neiden.

– Mange ble banket opp hvis de forsøkte å gjøre det, hevdet Smuk.

Det er Smuk-familien som har gått til søksmål og krever enerett til hele reinbeitedistrikt 5C som vinterbeiteområde.

Ulikt fra år til år

Rettssakens fjerde dag ble viet til partsforklaringer. Iver Per Smuk som representerer saksøkerne, var den første i vitneboksen.

Han startet med reindrifta like etter at han gikk ut av 9-årig skole, i 1965.

– Da jeg begynte var alle i en og samme siida. Reinen beitet der hvor det var godt beite. Reinen trakk seg østover hvis beiteforholdene ble dårligere i vest, forklarte Smuk.

Og viste til det samiske ordtaket ” Jahki ii leat jagi viellja”. Oversatt til norsk: ”Det ene året er ikke det andre årets bror”.

Stakk innom Magga

– Naturen gir ikke de samme muligheter hvert år, det er alltid forandringer. Derfor har vi gjennom tidene hatt ulike flyttemønstre, forklarte Smuk.

På våren når vi har samlet flokkene våres, har det også hendt at vi har stukket innom hos Knut Magga i Bugøyfjord, forklarte Smuk. Knut Magga er en av de som Smuk-familien har saksøkt.

Reineier Odd Erling Smuk og advokatene Thomas Hjermann og Stein Owe

Reineier Odd Erling Smuk, advokat Thomas Hjermann og advokat Stein Owe. Hjermann og Owe er prosessfullmektig for Smuk-familien.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Iver Per Smuk hevdet at det ikke finnes noen naturlige skiller fra Seidafjellet i Tana og østover.

– Fra naturens side er det derfor ingenting som hindrer reinen å trekke seg østover.
Reinflokken sprer seg i alle retninger også til Gállotvuopmi, øst for Neiden.

– Når dere flyttet med reinflokken til vinterbeiteområdet i Neiden, var Magga-familien klar over det, ville advokat Stein Owe vite, prosessfullmektig for Smuk-familien.

– Ja, de så at vi var der.

– Reagerte de på noen måte?

– Nei, jeg hørte ikke det.

Virker som narkotika

Iver Per Smuk forklarte også om fenomenet som på samisk kalles for "vista". Dette er et fenomen som skjer når rein søker etter sopp.

– Soppen virker som narkotika på rein. Ingenting stopper den når i ”vista-tida”, fremholdt Smuk.

– De som i dag spør hvorfor vi ikke har krevd å få stadfestet rettighetene til området, vet ikke hva de snakker om. Mine forfedre har aldri vært flinke med papirer.

Fornorskningspolitikken får ta skylda for det. Og å snakke om rettigheter den gang, var ensbetydende med å få fiender mot seg overalt, hevdet Smuk.

Kjenner ikke til noen konflikter

Egil Kalliainen som represeneter reinbeitedistrikt 5 A i Pasvik, avviste påstandene fra Iver Per Smuk om trusler.

– Episoder som Iver Per Smuk fortalte i retten, er ukjent for meg. Meg bekjent har det ikke skjedd noen form for trusler eller konfrontasjoner, forklarte Kalliainen i retten.

– At vi en gang har stoppet Smuk-flokken å komme over Munkelva til vårt beiteområde, kan ikke karakteriseres som konfrontasjon.

Ba om full frifinnelse

Advokatene til Kalliainen- og Magga-familien har begge påstått full frifinnelse av sine klienter, og mener at Smuk-familien ikke har bevis for at de har rettigheter i området som de krever enerett til.

De krever også at saksøkte tilkjennes sakens omkostninger. Rettssaka er beregnet å vare til sammen i to uker.

Dommer er sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors.

Korte nyheter

 • Den samiske filmen «Radji» vant pris på TIFF

  Den samiske filmen «Radji» vant prisen «Trømsøpalmen» under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i dag. Filmen er regissert av John Erling Utsi og Georg Gøtmark.

  Tromsøpalmen deles ut til den beste filmen i sideprogrammet Film fra Nord.

  Juryen begrunner blant annet med at filmen avdekker den systematiske undertrykkelsen av den samiske kulturen og levemåten, ved å lage grenser der det aldri har vært grenser før. Og ved lov, beskytter den sterke.

  Den brasilianske filmen Medusa vant to filmer - både Auroraprisen og Faith in Film-prisen.

  Tromsø Internasjonale Filmfestival
 • Beitekrise i Nordland

  Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.

 • 24 958 ådå viesáda li koronas báddum

  Tjáledum la maŋemus jánndurin 24 958 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

  Dát la nælját biejvve njoammomlåhko l alemus. Åvdep biejve li låhko 16 877 dajs gudi li koronas njoammoduvvam.

  Koronatest
  Foto: Tore Ellingseter / NRK