Smuk-familien anker reinbeitedom – igjen

Konflikten om deler av vinterreinbeiteområdene i Sør-Varanger ser ikke ut til å ta slutt med det første. Nå ankes dommen atter en gang – og kan dermed havne i Høyesterett.

Reindriftsutøver Iver-Per Smuk

Reindriftsutøver Iver-Per Smuk og hans familie har hittil tapt to rettsrunder om retten til vinterreinbeiter i Sør-Varanger. Her fra en av de to tidligere rettsakene, mot motparten – Magga- og Kallianen-familiene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Reindriftsfamilien Smuk fra Nesseby i Øst-Finnmark har krevd enerett til deler av vinterreinbeiteområdene i nabokommunen Sør-Varanger.

Smuk har tidligere gått til sak om retten til disse beiteområdene, mot to andre reindriftsfamilier som er hjemhørende i Sør-Varanger; Magga-familien fra Neiden, og Kalliainen-familien fra Pasvik.

Etter to runder i retten, avsa Hålogaland lagmannsrett nylig dommen fra siste rettsak familiene i mellom – der Smuk-familien tapte.

Nå anker Smuk-familien dommen, og dermed kan saken havne i Høyesterett, melder Sør Varanger Avis sin papirutgave.

Ikke overrasket

Magga, Remmen og Ingvild Bråthen

Reineier Knut Magga (t.h) er ikke overrasket over at motparten anker til Høyestrett.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I Tingretten og Lagmannsretten vant Knut Magga og hans familie mot Smuk-familien.

Magga er ordknapp, og henviser til sin advokat – men sier at han ikke er overrasket over at Smuk-familien anker dommen.

– Striden tærer på kreftene, har Knut Magga tidligere uttalt.

Reinbeitestriden har til tider blitt beskrevet i harde ordelag. Tidligere har Iver Per Smuk trukket sammenligner til «Golanhøydene».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nesseby-reineiere

Smuk-familien utenfor Indre Finnmark Tingrett, i forbindelse med første rettsak om reinbeiteområdene.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Mulig Høyesterett før jul

For at saken skal havne i Høyesterett, må den være av såkalt «prinsippiell karakter». Saken må ha betydning utover den saken dommen gjelder.

Dette er det Høyesteretts ankeutvalg som avgjør.

Smuk-familiens advokat, Thomas Hjermann, har tro på at om saken går gjennom ankeutvalget, så vil Høyesterett kunne behandle den før jul i år.

Magga familien

Knut Magga (midten) og hans familie må muligens belage seg på atter en rettsaksrunde – denne gangen eventuelt i Høyesterett.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Korte nyheter