NRK Meny
Normal

– Reintallsreduksjon skaper store utfordringer

Reindriften er pålagt å redusere reintallet til et bærekraftig nivå. Nå vil fylkesmannen i Finnmark ha dypdykk i utfordringene, og har invitert ansvarlige statsråder til et eget møte om temaet.

Rein

Opptil 60 siidaandeler i Finnmark er ikke i rute med reintallsreduksjon. Nå truer myndighetene med sterkere virkemidler dersom kravene ikke nås.

Foto: Máijá Holm Balto / NRK

Møtet vil bli holdt i Alta 11. og 12. februar neste år, og både landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og klima- og miljøminister Tine Sundtoft er invitert.

Gunnar Kjønnøy

Fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy, håper på at møtet med statsrådene vil føre til en fellesforståelse for de utfordringer reindriftsnæringa i Finnmark står overfor i fremtiden.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Samtidig som reindrifta er pålagt å redusere reintallet til et bærekraftig nivå, har mange reinbeitedistrikter meldt om store utfordringer med rovvilt. På møtet i Alta vil fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy, diskutere også denne utfordringen.

– Rovviltbestanden har bygd seg opp og særlig jerv, men også gaupe, forekommer i mange kalvingsområder på kysten. Dette er områder som er krevende å overvåke bestandene i. Reindriften mener også at ørnebestanden øker, og dermed er årsak til økende tap av rein, skriver fylkesmannen i sin invitasjon til statsrådene.

– Krevende situasjon

Ved reduksjon av reintall til bærekraftig nivå er reineierne bekymret for at tapet til rovvilt ikke reduseres på grunn av tilsvarende størrelsen på rovviltbestanden.

– Dette er en krevende situasjon for både reinere og forvaltning, mene r fylkesmannen.

Et viktig formål med møtet i Alta er at representanter fra reindriftsnæringa skal få anledning til å kommunisere direkte med de politisk ansvarlige for rovviltforvaltningen. Fylkesmannen vil derfor også invitere representanter for reindriftsnæringen i Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder til møtet.

Rovviltnemnda for region 8 (Troms og Finnmark) og Fylkesmannens avdeling for miljø og reindrift vil dessuten orientere om sine registreringer av rovviltforekomst.

Håper på felles forståelse

Fylkesmannen håper på at møtet vil føre til en felles forståelse av situasjonen og at de kan ha dette som utgangspunkt i den fremtidige forvaltningen av rein og rovvilt.

Fylkesmannen mener at en enda bedre samordning av virkemidlene som miljøforvaltningen og reindriftsforvaltningen rår over kan bidra til å løse noen av disse utfordringene.

Gir ros til fylkesmannen

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, gir ros til fylkesmannen i Finnmark.

– Det er flott at han ønsker å se ting i sammenheng. Dette er noe som næringa har påpekt i lang tid, svarer Jåma.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Ellinor Marita Jåma

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) gir ros til fylkesmannen når han ønsker å skape en felles forståelse kravet om reintallsreduksjon.

Foto: Roger Manndal

Ifølge henne er også reindriftsnæringa enig i at reintallet i Finnmark må reduseres til et bærekraftig nivå.

– Men det er metodene som Landbruksdepartementet vil bruke, som bekymrer oss. Nå kan også rovdyrerstatninga bli redusert i tillegg, frykter Jåma.

– Alle må ta skylda

NRL-lederen misliker at Landbruksdepartementet etter hennes mening, ensidig legger skylda på næringa sjøl når reintallet i Finnmark i enkelte distrikter ikke er i forhold til beitearealene.

– Dette skaper kun mistillit til hverandre, begge veier, forklarer hun.

Etter hennes mening må alle, både statlige myndigheter, forvaltninga og reineiere sjøl, ta skylda for at reintallet enkelte steder er for høyt.

– Nå må vi ta oss tid til å stoppe opp litt og få et mer helhetlig bilde, mener Jåma.