Hopp til innhold
x2-festivalen i Volda.
Foto: Olav Standal Tangen

X2 Festivalen

Oppsummert

X2 Festivalen i Volda er den største vinter-ekstremsportfestivalen i Noreg.

 • Lèt seg ikkje stoppe av korona

  X2 Festivalen tenkte kreativ då koronapandemien skapte restriksjonar for festivalen.

 • X2 Festivalen startar i dag

  I dag startar X2 Festivalen i Volda. Ekstremsportfestivalen, som i fjor måtte avlyse, har også i år måtte tilpasse seg koronarestriksjonane. Festivalsjef Mathias Vasbotn Remmereit seier det har vore utfordrande å konstant endre planar etter kvart som restriksjonane har endra seg. – Gjennom godt samarbeid og engasjerte frivillige har vi gjort stadige endringar for å oppnå best mogleg resultat for festivalen. Vi er difor svært stolte over det vi skal levere denne helga. Sunnmøre er ikledd strålande vêrforhold, noko festivalen ikkje er bortskjemd med, og vi skal nyte og yte det på best mogleg vis, seier festivalsjefen.

  Festivalsjef for X2 Mathias Vasbotn Remmereit
  Foto: Simon Sjøkvist
 • X2-festivalen avlyses

  X2-festivalen vil etter råd frå helsemyndigheitene og dialog med Kommuneoverlegen i Volda avlyse årets festival. Det opplyser festivalsjef Mathias V. Remmereit. – Vi ser på situasjonen rundt pandemien som svært alvorlig. Det beste nå er å fokusere på helsa til folket og på hvordan man kan forebygge, sier Remmereit. Festivalsjefen takker alle frivillige og samarbeidspartnere for innsatsen.