Tømmes for last i løpet av dagen

Lossingen av hurtigruten Nordlys fortsetter uten å snu skipet.

Lossing av hurtigruten

Arbeidet med å tømme hurtigruten for gods skal etter planen være ferdig mandag.

Foto: Pål Kristian Lindset / NRK

Mandag fortsetter arbeidet med å tømme det brannrammede hurtigruteskipet Nordlys for biler, gods og passasjerenes eiendeler. Hurtigruten regner med å bli ferdig i løpet av dagen.

Blir ikke snudd

Ragnar Norum

Kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Ragnar Norum, antar at lossingen av Nordlys vil være ferdig i løpet av mandag.

Foto: Hurtigruten

Den opprinnelige planen var videre å snu skipet 180 grader, slik at styrbord side – med båtens hovedlasteport og inngangsparti – vender mot kaia.

– Vi kommer ikke til å snu skipet. Det er ikke mulig å åpne lasteporten på grunn av vannet som har vært der, og det er heller ikke nødvendig å snu det, sier kommunikasjonssjef Ragnar Norum i Hurtigruten til NTB.

Mannskapene bruker andre innganger til å få ut lasten, og Norum regner med at arbeidet blir ferdig i løpet av mandag.

Noen bileiere må vente

Det gjelder ikke de største kjøretøyene. Eierne vil tidligst få disse bilene tilbake tirsdag.

– Det er mulig å ta de fleste bilene ut gjennom reserveporten. Bilene som er for store, må bli med til verkstedet og tas ut via lasteporten, sier driftsdirektør i Hurtigruten, Dag-Arne Wenzel til NRK.

Skal slepes

Nordlys hurtigruten brann Ålesund

På det meste hadde Nordlys en slagside på 21,7 grader etter å ha tatt inn vann som følge av brannen torsdag. Men fredag ble det klart at det ikke lenger var fare for at skipet skulle kantre.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Selskapet venter også på tillatelse til å slepe skipet til et verft for reparasjon. Først skal undersiden av skipet videofilmes for å få svar på hvor langt det kan slepes.

– Vi håper å få tillatelsen i løpet av dagen. Blir det kort slep, går skipet til Fiskerstrand Verft i Sula kommune. Hvis det blir lenger, skal vi ha en anbudsrunde, opplyser Hurtigrutens kommunikasjonssjef.

Flyttes tidligst tirsdag

Dag-Arne Wenzel

Dag-Arne Wenzel er driftsdirektør i Hurtigruten.

Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Ifølge Wenzel vil skipet tidligst bli flyttet fra havna i Ålesund tirsdag.

– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til dette. Hvem som får reparasjonsjobben er også avhengig av myndighetens konklusjon basert på skipets tilstand og hvor langt det er forsvarlig å gå, sier Wenzel.

Skal tettes mer

Ifølge driftsdirektøren er skroget tett, men det skal likevel gjøres noe mer tettingsarbeid.

– Etter inspeksjonen i går ble vi enige om å legge noe mer tetting på innsiden av skroget som en ekstra sikkerhet. Vi vil legge mer betong i området hvor lekkasjene har skjedd, sier Wenzel.

Utskrevet

To besetningsmedlemmer mistet livet i brannen torsdag. Ytterligere to ligger alvorlig skadd på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. De siste av de øvrige som var lagt inn på sykehus, er utskrevet.

Får ettersendt bagasjen

Lossing av hurtigruta

Arbeidet med å losse hurtigruten startet søndag kveld.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Mandag morgen reiste de siste av passasjerene fra Ålesund. De var i helgen på utflukt til Geiranger og Atlanterhavsparken.

Hurtigruten greide å skaffe nødpass til alle de utenlandske statsborgerne som var om bord og som forlot det brannherjede skipet uten å få med seg verken pass eller eiendeler. Passasjerene vil få ettersendt bagasjen når den er hentet ut.

Må sjekke luftkvaliteten

Før noen får gå inn i lugarene for å hente ut passasjerenes eiendeler, må sikkerheten klareres.

– Vi vil gjøre noen måling av luftkvaliteten om bord før vi slipper mannskap inn, sier Wenzel.

Skulle i opplag

Det er for tidlig å si noe om når Nordlys eventuelt kan komme i rutetrafikk igjen etter at skipet er reparert.

Imidlertid var det planlagt å ta nettopp Nordlys ut av drift, ettersom selskapet skal ha ti og ikke elleve skip i vinterruten. Dermed har Hurtigruten litt bedre tid på seg til å finne et erstatningsskip dersom Nordlys ikke kan gå i trafikk igjen fra nyttår.

Passasjerene som skulle ha reist med Nordlys i dagene fram til 1. oktober, vil få tilbud om alternative reise.

Redningsarbeidet pågår etter brannen på Nordlys

Det er store skader på hurtigruten Nordlys etter brannen.

Foto: Svein Ove Ekornesvag / AFP