Roses opp i skyene

To mennesker omkom og to ble alvorlig skadet i en kraftig eksplosjon om bord på Hurtigruteskipet Nordlys 15. september i fjor. Nå får Brannvesenet i Ålesund ros for innsatsen sin.

Hurtigruten Nordlys - dei første minutta

15.september 2011 bryter det ut brann i hurtigruteskipet Nordlys. Skipet er bare et par hundre meter fra land utenfor Ålesund sentrum.

Foto: Bjørn Fladmark

Skipet var på vei til kai i Ålesund da katastrofen inntraff. Nødetatene i Ålesund var raskt på plass, og mange viktige avgjørelser som ble tatt på kort tid i pressa situasjoner, førte til at en kunne begrense skadene etter eksplosjonen.

Nå har Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap DSB vurder Brannvesenet i Ålesund sin innsats under de dramatiske døgnene på Ålesund havn.

Maskinrommet i MS Nordlys

Maskinrommet om bord i MS Nordlys var utbrent etter eksplosjonsartet brann.

Foto: Statens havarikommisjon

Roses opp i skyene

Brannen er den alvorligste skipsbrannen i Norge siden Scandinavian Star ulykken.

Direktoratet har gått gjennom det som skjedde og er klar på at innsatsen til brannvesenet gjorde at brannen ikke fikk et mer alvorlig utfall.

– Vår hovedkonklusjon er at brannvesenets innsats holdt høy kvalitet. God håndtering, ikke minst fra skipets besetning, medvirket til at konsekvensene ikke ble enda større, sier prosjektleder Jan Helge Kaiser i DSB.

-Brannvesenet i Ålesund har gjort et godt forebyggende og forberedende arbeid. De har høy kompetanse og det tette samarbeidet med blant annet skipets besetning og rederiet var avgjørende faktorer for at katastrofen ble begrenset., sier Kaiser.

Kjekt med ros

Brannvesenet i Åleesund

Mannskap fra brannvesenet i Ålesund som deltok i slukkingen om bord i MS Nordlys.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

-Vi setter pris på ros og anerkjennelse for den jobben vi gjør. Ulykka var tragisk, men vi forsøker å gjøre vårt beste hele tiden, sier brannsjef i Ålesund Geir Thorsen.

-Jeg har sagt til mine mannskaper at det er små marginer i slike ulykker. Denne gangen gikk marginene i vår fordel, men det er ikke sikkert det går like bra neste gang, sier Thorsen.

Mannskapet ved Ålesund brannstasjon hadde nettopp gjennomført en større brannøvelse sammen med hurtigruteskipet Nordlys. Dette var en viktig faktor for at utfallet ikke ble mer tragisk enn det ble.

-Først og fremst har vi dyktige og skolerte folk. Men vi kjente kapteinen på Hurtigruta, og vi hadde øvd sammen med dem. Dette var faktorer som helt klart bidro til å begrense omfanget av ulykka, sier Thorsen.

Erfaring fra rasulykke

Brannvesenet i Ålesund hadde også mye å gjøre under Fjelltunulykken i mars 2008. Et ras knuste en boligblokk og seks mennesker døde. En hel bydel ble evakuert på grunn av en propantank som lakk.

-Det er helt klart at erfaringene etter Fjelltunulykka også bidro til å begrense omfanget av hurtigrutebrannen.

Selv om dette var en helt annen hendelse, så lærte vi mye om samarbeid og organisering. Vi tenkte på utskifting av mannskap, samhandling med andre etater. det er liten tvil om at Fjelltunulykka gav oss viktig lærdom, sier Thorsen.

Hurtigruta Nordlys Ålesund

Dramatiske dager i Ålesund i fjor høst, da Nordlys var nær ved å kantre til kai i Ålesund etter dramatisk brann.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Spesialkompetanse i Ålesund

Representanter fra Hurtigruten har tidligere uttalt at når katastrofen først rammet, var det flaks at skipet befant seg i Ålesund havn.

For å yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø, har staten inngått avtale med syv brannvesen med særlig kompetanse og trening for bistand til skip. Ålesund er med i denne ordningen, som går under benevnelsen redningsinnsats til sjøs (RITS).


Brannvesenet har et godt samarbeid med Hurtigruten, og har blant annet gjennomført øvelser sammen med rederiet.

– Evalueringen av hurtigrutebrannen trekker også frem problemstillinger som bør vurderes grundigere. Det dreier seg blant annet om ansvaret for å beslutte hvor et brennende skip skal legge til kai og hvem som kan gi tillatelse til at bergingspersonell kan entre et skip, sier Kaiser.

DSB mener ulykken i Ålesund ikke medfører behov for endringer i lovverk eller avtaler, men det er behov for å revidere enkelte dokumenter som regulerer oppgaver og samarbeid ved skipsulykker. DSB vil arbeide videre for å utvikle innholdet i RITS-ordningen og grunnlaget denne gir for samarbeidet om håndtering av skipsulykker