Normal

Eksplosjon startet trolig brannen på hurtigruta

Brannen på hurtigruta startet trolig på grunn av en eksplosjon. Skipet tar inn vann og har kraftig slagside.

Pressekonferanse etter brannen på MS "Nordlys"

Fra politiets pressekonferanse i Ålesund torsdag klokka 15.15. Terje Rishaug, Yngve Skovly, John Kåre Flo og Geir Thorsen.

Foto: Svein Ove Ekornesvaag / Scanpix

Siste: Hurtigruta Nordlys får stadig større slagside. Nå evakueres hurtigruten. NRKs folk på stedet kan med egne øyne se hvordan hurtigruteskipet krenger stadig mer.

– Stabiliteten på båten er hovedutfordringen nå. Det kommer mer vann inn i skipet enn det vi klarer å pumpe ut, sa fungerende politimester Yngve Skovly.

Dykkere har vært nede for å se om der er skader på skroget. Det skal ikke være funnet flenger. Der er store kuler, men det er uvisst om det er der vannet trenger inn.

– Det undersøkes nå om vannet kan komme inn gjennom kjølevannsinntaket, ble det sagt under pressekonferansen.

Video BRANN PÅ HURTIGRUTA NORDLYS

Brannen på hurtigruta startet trolig som følge av en eksplosjon. Politiet kunne ikke si noe om hva som kan utløse en slik eksplosjon på et skip av denne typen.

– Vår hovedteori er at brannen startet som følge av en eksplosjon, sa fungerende politimester Yngve Skovly under pressekonferansen.

To personer er bekreftet omkommet. To er sendt til behandling ved Haukeland sykehus i Bergen. 9 personer er behandlet ved den kommunale legevakten i Ålesund. Og 7 er innlagt ved Ålesund sykehus.

– Nå starter etterforskningen, og vi begynner med avhør av mannskapet i ettermiddag. Den tekniske etterforskningen må vente til brannstedet er blitt kaldt, sa etterforskningsleder Terje Riishaug.

Klokka 15.15 hadde politiet i Ålesund pressekonferanse. Dette er et livereferat fra pressekonferansen.

 • 15.42: Pressekonferansen er slutt.
 • Alle de skadde tilhører rederiet, sier John Kåre Flo i politiet.
 • Det er ikke påbegynt avhør av passasjerer. Men passasjerene kan ikke holdes i Ålesund i det uendelige, sier politimester Skovly.
 • Politimester Skovly sier at de vil gjennomgå servicehistorikken på skipet etter hvert. Det har ikke vært i fokus til nå, sier han.
 • Brannvesenet måtte ta risikovurdering i forhold til gass som ble oppvarmet.
 • Spørsmålet er om der er skader i kjølevannssystemene. Der er buler i skroget. Men det er usikkert hvor vannet kommer inn. Vi kan ikke si noe om hvor høyt vannet nå står i skipet.
 • Som en del av den nasjonale brann-innsats-styrken har Ålesund brannvesen hyppige øvelser som gjelder brann på skip. Øvelser har skjedd i samarbeid med Hurtigruten.
 • Rederiet kommer med to maskinister, og vil bistå i etterforskningen.
 • Det blir vitneavhør i ettermiddag. Den tekniske etterforskningen kommer tidligst i gang i morgen tidlig. Det spørs om man klarer å kjøle ned brannstedet, sier etterforskningsleder Terje Riishaug.
 • Det at båten kom til kai var gunstig, sier brannsjef Geir Thorsen.
 • Det var viktig at båten kom seg til kai. Brannvesenet fikk organisert seg på en annen måte enn om de måtte håndtere brannen i rom sjø.
 • I en periode måtte brannvesenet nedprioritere brann, og være med på søk etter eventuelle savnede.
 • Brannvesenet i Ålesund har øvd på denne typen scenarier. Men mannskapet brant seg da de tok i metall med hansker på. Det har vært store utfordringer for brannmannskapene, sier brannfaglig ansvarlig Olsvik.
 • Brannen i maskinrommet er under kontroll. Men vi har fryktet at brannen skulle spre seg opp langs skorsteinen. Men ingenting tyder på at brannen vil spre seg på denne måten, sier brannfaglig ansvarlig Thorsen.
 • Brannvesenet fikk melding om at det var satt i verk evakuering. Mye mer fikk ikke brannvesenet vite i den første fasen.
 • Maskinrommet er rimelig utbrent. Det har vært høy varme.
 • Mye tyder på at det har vært en eksplosjon, sier brannfaglig ansvarlig. Strømmen har blitt satt ut av funksjon.
 • Det er for tidlig å si noe om hvorfor brannslukningsutstyret om bord ikke fungerte, sier fungerende politimester.
 • Det har vært tilstrekkelig kapasitet ved sykehuset i Ålesund
 • Politimesteren vil ikke si noe om hvor de omkomne ble funnet. Vi vil være sikre på identiteten og varsle de pårørende, sier han.
 • Skal starte avhør av mannskap. Vi prøver å starte dette arbeidet i ettermiddag, sier Terje Riishaug.
 • Etterforskningsleder: Nå avventer vi mye av arbeidet som brannvesenet driver. Vi har bedt om bistand fra KRIPOS. Antar at det har startet i maskinrommet, sier etterforskningsleder Terje Rishaug.
 • – Dette er en trist dag, sier brannsjef Geir Thorsen.
 • Arbeider med strømforsyningen nå – skipet ble strømløst
 • Setter på alt tilgjengelig pumpemateriell
 • Båten har 10 grader slagside
 • Undersøker om vannet kommer inn via ferskvannsinntak
 • Stabiliteten på båten er utfordringen nå
 • Det foregår etterkontroll i forhold til mulig spredning
 • De har kontroll på brannen.
 • 3 Sea-King redningshelikopter har vært i Ålesund, kystvaktskip har deltatt og flere andre ressurser.
 • 1 er sendt til Haukeland sykehus i Bergen. De vurderer å sende nr. 2
 • 7 er innlagt ved sykehuset i Ålesund
 • 9 har vært til legevakta
 • Det var mange forskjellige nasjonaliteter om bord.
 • Politiet fikk tidlig kontroll på passasjerlistene.
 • Det er mistanke om at det har skjedd en eksplosjon.
 • Når det gjelder fartøyet er hovedarbeidet å sikre stabiliteten.
 • 15.20: Fungerende politimester Yngve Skovly forteller at man nå har full kontroll over alle som var om bord. To er alvorlig skadet.
 • 15.16: Vi kan se ledelsen i politiet i Ålesund ankomme lokalet. Vi ser Terje Rishaug, Yngve Skovly og Jonn Kåre Flo fra politiet. Også brannsjef Geir Thorsen er til stede
 • 15.15: Det rapporteres at pressekonferansen er litt forsinket.
 • 15.11 Vi kan se at en rekke journalister fra både TV, nett og aviser er i ferd med å gjøre seg klare.
 • 15.06: På Parken hotell i Ålesund har folk begynt å samle seg i lokalet der pressekonferansen skal foregå. Politiet har satt 15.15 som starttidspunkt for pressekonferansen.