Møreaksen
Foto: Møreaksen

Møreaksen – Romsdalsaksen

Oppsummert

Møreaksen er et tunnel- og brosamband som gjør det mulig å krysse Romsdalsfjorden fergefritt. Prosjektet er prioritert av politikerne. Romsdalsaksen er et alternativ via øya Sekken, og er lansert av privatpersoner.

 • NLF føler seg misforståtte

  Fylkesleiar i Norges Lastebileigar-Forbund (NLF), Finn André Fredvig- Erichsen, seier i eit intervju med rbnett.no at dei føler seg misforståtte. NLF vil ikkje Møreaksen til livs, men undersjøiske tunnelar. Tidlegare i dag gjekk Helge Orten, leiar i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, sterkt ut mot utspelet NLF om å stoppe utbygging av undersjøiske tunnelar – inkludert den 16 kilometer lange og 360 meter djupe tunnelen som er planlagt under Romsdalsfjorden mellom Ålesund og Molde.

  Finn Andre Fredvig Erichsen
  Foto: Trond Vestre
 • Orten: – Helt feil av NLF

  Norges Lastebileier-Forbund (NLF) vil stoppe utbygging av undersjøiske tunneler, inkludert den 16 kilometer lange og 360 meter djupe tunnelen som er planlagt under Romsdalsfjorden mellom Ålesund og Molde. NLF mener tunnelene har et enormt katastrofepotensial. Helge Orten (H) fra Midsund, som er leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, går sterkt imot forslaget. – Det blir helt feil av Norges Lastebileier-Forbund å sammenligne lange ettløpstunneler bygget for 20–30 år siden uten rømningsveier, med dagens moderne toløpstunneler der det er maks 5 % helning, ikke motgående trafikk og rømningsmuligheter for hver 250. meter. Forbundet bidrar kun til å spre usikkerhet og frykt gjennom slike feilaktige sammenligninger, sier Orten. Han mener NLF ikke tar hensyn til næringslivet. – Jeg registrerer at Norges Lastebileier-Forbund ikke ønsker å prioritere fergefrie fjordkryssinger på Vestlandet. Da har de ikke lyttet til næringslivet langs kysten som produserer varene som de lever av å frakte. Næringslivet langs Vestlandet er opptatt av å bygge attraktive bo- og arbeidsmarkeder gjennom å korte ned reisetiden og gjøre det mulig å reise hele døgnet. Det oppnår vi ikke med å kjøre ferge, men ved å bygge sammen regionene med fergefrie samband som Rogfast, Hordfast, Møreaksen og Hafast, sier Helge Orten.

  Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H) i førerløs buss på Kbg
  Foto: Svein Ommundsen / NRK
 • Vil stoppe tunnelar

  Lastebileigarforbundet vil stoppe nye undersjøiske tunnelar og heller utbetre bruer og ferjeløysingar i frykt for tunnelbrannar. – Eitt av prosjekta som bør utsettast, er den 16 kilometer lange og 360 meter djupe tunnelen som er planlagt under Romsdalsfjorden mellom Ålesund og Molde, seier administrerande direktør Geir A. Mo, i Noregs lastebileigarforbund til VG. Dei meiner tunnelane har eit enormt katastrofepotensial, og trur mange av dei store fjordkryssingane på E39 kan utsettast. Fylkestinget i Møre og Romsdal har gjort sine vedtak i saka om vegen mellom Ålesund og Molde, og det er undersjøisk tunnel, opplyser fylkesordførar Jon Aasen til VG.

 • Åtvarar mot tunnel

  Distriktssjef i Posten Bring, Ole Longva, åtvarar mot kryssing av Romsdalsfjorden i tunnel slik Møreaksen legg opp til. Torsdag blei det lagt fram ein analyse som viser at Møreaksen har ein nytteverdi som er lågare enn det konkurrerande alternativet Romsdalsaksen. Ei kryssing utan tunnel slik som Romsdalsaksen er langt å føretrekkje, meiner Longva. – Vi driv med tungtransport og vil ha minst mogeleg stigning. Det har vi nok av i Noreg og det slit på bilar og utstyr og køyre opp og ned heile tida, seier Ole Longva.

  Ole Longva i Posten Bring
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Kan påverka fylkestingvalet

  Styreleiar Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen er spent på korleis analysen av Romsdalsaksen si samfunnsnytte blir mottatt av politikarane. HRProsjekt har lagt fram ein analyse som konkluderer med at Romsdalsaksen har langt større nytteeffekt enn Møreaksen, som ligg inne i Nasjonal transportplan. Kampen om korleis ein skal krysse Romsdalsfjorden i framtida kan få stor merksemd i haustens valkamp, og Lien har håp om å påverke fylkestingvalet.

  Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen
  Foto: Trond Vestre / NRK