Møreaksen
Foto: Møreaksen

Møreaksen – Romsdalsaksen

Oppsummert

Møreaksen er et tunnel- og brosamband som gjør det mulig å krysse Romsdalsfjorden fergefritt. Prosjektet er vedtatt som en del av Nasjonal Transportplan. Romsdalsaksen er et alternativ via øya Sekken, og ble lansert av privatpersoner.

 • Endrer planene for E39

  Statens vegvesen endrer planene, og går bort fra å regulere for firefelts motorveg på den midtre delen av E39 Ålesund-Molde. Det skriver de i en pressemelding. Statens vegvesen gjennomførte høsten 2021 verdianalyser som blant annet kartlegger forventet trafikkmengde. Disse analysene viser at et trafikkgrunnlag som utløser behov for firefelts motorveg ligger veldig langt frem i tid for strekningen mellom Håem og Vik.

 • Legger frem to alternativer

  Aksjonen Møre uten Møreaksen la fredag frem to alternativ for å knytte sammen Aukra og Midsund til fastlandet.

  Det ene er en tunnelløsning til 4,4 millliarder kroner, det andre en løsning med flytebroer til mellom 5 og 6 milliarder kroner

  Tanken er at dette skal være et fylkesveiprosjekt som skal gi øyboerne et alternativ til Møreaksen, sier Terje Tovan i Møre uten Møreaksen. Han ber fylkestinget ta opp saken.

  Varaordfører i Molde Odd Helge Gangstad (Sp) sier Stortinget har vedtatt Møreaksen og han håper på byggestart i 2023. Gangstad sier han ser ingen grunn til å bruke tid på alternative forslag.

  Terje Tovan
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Vil gå videre med Kjerringsundet

  Et flertall i fylkestinget vil gå videre med arbeidet med å realisere Kjerringsundet som innebærer en broforbindelse mellom Midsund og Aukra.

  Prislappen er foreløpig satt til 2,5 milliarder kroner, men kostnaden kommer til å bli høyere.

  Forutsetningen er at prosjektet er selvfinansierende med kommunalt bidrag fra Aukra, fergeavløsningspenger og bompenger. I tillegg er det en forutsetning at Møreaksen blir realisert som alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden.

  29 stemte for. 17 stemte mot. Flere av de som stemte mot Kjerringsundet gjorde det fordi de er motstandere av Møreaksen.

  Et forslag fra Frp om å knytte sammen Midsund, Aukra og Hustadvika fikk 10 stemmer.

  Aukra kommune forlanger at en storkommune skal si ja til bru over Kjerringsundet
  Foto: Kjerringsundet.no
 • Vil ha fortgang

  Stortingsrepresentant Geir Inge Lien frå Senterpartiet vil ha fortgang i arbeidet med ein bompengeproposisjon for Møreaksen. Møreaksen skal gjere det mogleg å køyre ferjefritt mellom Ålesund, Vestnes, Midsund og Molde. Prosjektet som er kostnadsrekna til 24 milliardar kroner, er kontroversielt, men Lien vil jobbe for at bygginga kjem i gang.

  Illustrasjon på Møreaksen
  Foto: Øivind Leren / Statens vegvesen
 • Holder fortsatt fast på Møreaksen

  Statens vegvesen holder fortsatt fast på at Møreaksen gir det beste alternativet for kryssinga av Romsdalsfjorden,

  Tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide ga Statens vegvesen i oppdrag å utrede undersjøiske løsninger for Romsdalsaksen etter at det ble kjent at vegvesenet hadde unnlatt dette.

  Norconsult har gjennomført utredninga for vegvesenet, og har blant annet sett på pris, reisetid og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

  Avdelingsdirektør Grethe Vikane i Staten vegvesen sier konklusjonen er at Møreaksen representerer det beste alternativet på strekninga Ålesund-Molde mens alternativet for Romsdalaksen flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset gir det beste alternativet for strekningen Ålesund-Bergsøya og Åndalsnes-Molde.

  Illustrasjon på Møreaksen
  Foto: Øivind Leren / Statens vegvesen