Møreaksen
Foto: Møreaksen

Møreaksen – Romsdalsaksen

Oppsummert

Møreaksen er et tunnel- og brosamband som gjør det mulig å krysse Romsdalsfjorden fergefritt. Prosjektet er prioritert av politikerne. Romsdalsaksen er et alternativ via øya Sekken, og er lansert av privatpersoner.

 • Sve mener Vegvesenet er inhabil

  Fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, mener Statens vegvesen er for inhabil til å kunne utrede om Romsdalsaksen kan være et alternativ til Møreaksen. Ifølge Sve har vegvesenet et for nært forhold til Møreaksen-prosjektet. Nå ber han Vegdirektoratet om å legge utredningsarbeidet til selskapet Nye veier, eller til et regionkontor i vegvesenet som ikke har vært med i planarbeidet for Møreaksen. I tillegg til Romsdalsaksen skal også videreføring av fergedrift vurderes opp mot bygging av bro- og tunnelsambandet Møreaksen.

  Frank Sve
  Foto: Roar Halten / NRK
 • – Vegvesenet inhabil

  Fylkesleiar i Møre og Romsdal Framstegsparti, Frank Sve, meiner at Statens Vegvesen er for inhabil til å kunne greie ut om Romsdalsaksen kan vere eit alternativ til Møreaksen. Ifølgje Sve har vegvesenet eit for nært forhold til Møreaksen-prosjektet.

  No bed Frank Sve Vegdirektoratet om å legge utgreiingsarbeidet til selskapet Nye veier, eller til eit regionkontor i vegvesenet som ikkje har vore med i planarbeidet for Møreaksen.

  I tillegg til Romsdalsaksen skal også vidareføring av ferjedrift vurderast opp mot bygging av bru- og tunnelsambandet Møreaksen.

 • Vil vurdere Romsdalsaksen

  Statens vegvesen skal vurdere om Romsdalsaksen eller et høyfrekvent fergetilbud gir økt nytte eller lavere kostnad for E39 mellom Ålesund og Molde. Det sier regionvegsjef Kjetil Strand i Statens vegvesen Region midt til Rbnett. (krev innlogging). Møreaksen, som blant annet innebærer undersjøisk tunnel, er så langt prioritert som fergefri fjordkryssing.

  Regionvegsjef Kjetil Strand
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • – Kan gjøre Møreaksen billigere

  Ulsteinvik-selskapet Prodtex mener de har teknologiske løsninger som gjør Møreaksen langt billigere og at sambandet stort sett kan gå med broer og ikke undersjøiske tunneler. Selskapet vil produsere broelement i stål, ikke i betong, og dette kan gjøres på en mer effektiv måte. Dermed kan kostnadene reduseres. Utviklingssjef Tore Roppen i Prodtex sier denne teknologien kan redusere prisen på alle samferdselsprosjekt der det er fjordkryssinger. – En kan bygge kloke løsninger på Møreaksen og sannsynligvis rimeligere enn alternativene, sier han.

  Tore Roppen i Prodtex i Ulsteinvik
  Foto: Arne Flatin / NRK
 • Vil ha fokus på Møreaksen

  Moldeordførar Torgeir Dahl vil ikkje at det skal brukast pengar på ei tilleggsutgreiing for eit oversjøisk alternativ med bru til Møreaksen. Romsdalsaksen sin spørjeundersøking, der eit fleirtal på 9 av 10 gjerne ventar nokre år ekstra på ei bru, håper det blir gjort ei tilleggsutgreiing. – Vi ønskjer ikkje å betale for ei slik utgreiing. Dersom regjeringa finn ut at dei vil det, så skal ikkje eg stoppe det. Men vi vil kjempe for det vegprosjektet som er prioritert i nasjonal transportplan og ønskjer at det skal bli realisert så raskt som mogleg, seier Dahl.

  Ordførar i Molde, Torgeir Dahl
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK