Møreaksen
Foto: Møreaksen

Møreaksen – Romsdalsaksen

Oppsummert

Møreaksen er et tunnel- og brosamband som gjør det mulig å krysse Romsdalsfjorden fergefritt. Prosjektet er prioritert av politikerne. Romsdalsaksen er et alternativ via øya Sekken, og er lansert av privatpersoner.

 • Ulike styrker

  Vegvesenet holder altså fast på sin anbefaling av Møreaksen. I rapporten heter det at alternativene har ulike styrker og svakheter:

  • «Møreaksen» har lavest kostnader og god netto nytte per budsjettkrone. Dette er viktige kriterier i prioriteringen i Nasjonal transportplan.
  • «Romsdalsaksen» gir minst økning i utslipp av klimagasser av de ferjefrie alternativene.
  • Bare «Møreaksen» innfrir målet fra konseptvalgutredningen om økt pendlingsomland til byene.
  • «Romsdalsaksen» vil få innsigelser knyttet til natur- og kulturvern samt friluftsliv.
 • Anbefaler Møreaksen

  Statens vegvesen holder på sin anbefaling av Møreaksen. Det ble klart på en pressekonferanse i formiddag. I rapporten som legges frem heter det at Møreaksen med 2/3-felts veg og 90 km/t kommer best ut når man ser på kostnader og virkninger. Håvard Austvik i Statens vegvesen sier det har vært viktig for Vegvesenet å lage en utredning som er objektiv, har et faglig sterkt grunnlag og svarer på flest mulig av de spørsmål folk stiller seg,

  Pressekonferanse fjordkryssing.
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • – Planlegginga tek for lang tid

  Molde-ordførar Torgeir Dahl (H) meiner planlegginga for å få E39 Romsdalsfjorden ferjefri tek for lang tid. Han vil kome i gang med bygginga av Møreaksen så snart som mogleg. – Til meir vi planlegg, til meir kjem argumentet om at «No har de heldt på så lenge, så no må de rykke tilbake til start». Vi kan ikkje stoppe dette prosjektet no, no er det bygging det handlar om, seier Dahl.

  Ordførar i Molde, Torgeir Dahl
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • – Jeg føler meg litt lurt

  Lederen i samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim fra Senterpartiet, er forundret over at Statens vegvesen allerede i januar fikk i oppdrag fra samferdselsministeren om å utrede alternativer til Møreaksen. Sørheim mener det er veldig bra at samferdselsministeren vil ha en slik utredning, men hadde vi visst om dette kunne vi ha konsentert oss om andre saker i valgkampen, sier hun. Sørheim sier hun føler seg litt lurt og viser til at hun under valgkampen spurte samferdselsministeren om det kunne gjennomføres en tilleggsutredning med statlige penger, og uten å miste plassen i Nasjonal transportplan. Men Sørheim fikk ikke noe svar.

  Kristin Sørheim
  Foto: Trond Vestre / NRK