NRK Meny
Møreaksen
Foto: Møreaksen

Møreaksen – Romsdalsaksen

Oppsummert

Møreaksen er et tunnel- og brosamband som gjør det mulig å krysse Romsdalsfjorden fergefritt. Prosjektet er prioritert av politikerne. Romsdalsaksen er et alternativ via øya Sekken, og er lansert av privatpersoner.

 • Nei til å utrede Romsdalsaksen

  Flertallet i fylkesutvalget med åtte mot fem sier nei til å utrede Romsdalsaksen. Frank Sve og Margareth Hoff Berg (Frp), Kristin Sørheim (Sp), Iver Nordseth (V) og Mette Belden (Uavh) støtta et fellesforslag om å be om ei forenkla vurdering av samfunnsnytte, flytebruteknologi og trasevalg i forhold til Romsdalsaksen. Nei fra fylkesutvalget til utredning betyr at saka ikke blir tatt videre til fylkestinget, sier fylkesordfører Jon Aasen.

  Romsdalsaksen
  Foto: Illustrasjon
 • Delte om fjordkryssing

  I går blei det arrangert folkemøte på Bjørnsonhuset i Molde for å diskutere ei eventuell utgreiing av Romsdalaksen. Både blant politikarane og dei frammøtte var det usemje om kva som er den beste løysinga for å få ein ferjefri Romsdalsfjord. Fleire av fylkestingspolitikarane som deltok på diskusjonen var positive til ei utgreiing av Romsdalsaksen som eit alternativ til Møreaksen. Dette gjaldt mellom anna Frp, Sp, Venstre, Nordmørslista og Borgerlista. Dermed blir det spennande når fylkestinget skal fatte endeleg vedtak i saka seinare i juni.

  Folkemøte om Romsdalsaksen vs Møreaksen
  Foto: Silje Bjerknes / NRK
 • – Vi må halde fram med Møreaksen

  Heidi Nakken (H) meiner at ein må halde fram med planane om Møreaksen. – Det er eit samla fylke, med unntak av SV som har kome fram til dette gjennom demokratiske prosessar over fleire år. Eg blir ikkje med på å vike frå dette no, når det nesten er klart til å ta første spadetak. Ho vektlegg likevel at det kan skje endringar i den Møreaksen-planen som ligg til grunn no. – Teknologien utviklar seg og vi må ta i bruk det nyaste etter kvart som vi bygg. Men det viktigaste er å halde på avgjerda om trasé og sette i gang med bygginga, seier Nakken.

  Heidi Nakken
  Foto: Silje Bjerknes / NRK
 • Flytebru over Romsdalsfjorden

  Frank Sve (Frp) har vore blant dei som har tatt til orde for å greie ut Romsdalsaksen. – Vi har vore tydelege på at vi ønskjer å greie ut flytebru over Romsdalsfjorden. Vi ønskjer altså å sjå på flytebruteknologi for begge alternativa. Dette har vi både tid og pengar til å gjere, sa Sve under dagens folkemøte i Molde.

  Frank Sve
  Foto: Silje Bjerknes / NRK
 • Delte om fjordkryssing

  På folkemøte i Molde i kveld er det stor usemje blant gruppeleiarane i fylkestinget i Møre og Romsdal om alternativet Romsdalsaksen har blitt greia ut nok. – Vi har tid nok til å greie ut Romsdalsaksen som eit alternativ, seier Kristin Sørheim (Sp). – Det er viktig at vi ikkje utfordrar den plassen vi har i nasjonal, seier Iver Nordseth (V).

  Folkemøte om Romsdalsaksen
  Foto: Silje Bjerknes / NRK