Hopp til innhold
Møreaksen
Foto: Møreaksen

Møreaksen – Romsdalsaksen

Oppsummert

Møreaksen er et tunnel- og brosamband som gjør det mulig å krysse Romsdalsfjorden fergefritt. Prosjektet er vedtatt som en del av Nasjonal Transportplan. Romsdalsaksen er et alternativ via øya Sekken, og ble lansert av privatpersoner.

 • Nytt tunnelforslag

  Statens vegvesen har laga eit nytt forslag med lengre tunnel på E39 mellom Skorgedalen på Ørskogfjellet og Vik i Vestnes.

  Med eit slikt forslag blir Tomrefjord mindre berørt av ny, brei veg gjennom bygda, og biltrafikken kjem til å gå ei lengre strekning inne i fjellet.

  I det nye forslaget blir 6490 meter av vegen lagt i tunnel. Forslaget inngår i prosjektet Møreaksen.

  Forslaget blir no sendt ut på høyring.

  E39
  Foto: Statens vegvesen
 • Folkemøte mot Møreaksen

  Det er framleis stor motstand mot Møreaksen, som skal gi ferjefritt samband over Romsdalsfjorden. Det er markert med folkemøte i dei tre største byane i fylket. Terje Tovan i Folkeaksjonen Møre uten Møreaksen seier det går både på miljø, økonomi og prioritering og vedlikehald av eksisterande bru- og vegnett.

  Terje Tovan
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Godt fornøyd med svaret

  SV-politiker Kim Thoresen-Vestre er godt fornøyd med svaret fra samferdselsministeren på et skriftlig spørsmål om motorveier som fergefri E39 skal prioriteres framfor rassikring og gode bruksveier.

  Statsråden svarte at Hurdalsplattformen inneholder en forpliktende satsing på vedlikehold av fylkesveier og rassikring mens fjordkryssingsprosjekter på E39 må veies opp mot veier mellom fjordene og i og rundt byene.

  SV-politikeren tolker svaret som en nedprioritering av Møreaksen. Han mener tiden taler for en satsing på trygge veier fremfor store fjordkryssinger og mener den økonomiske situasjonen gjør det lettere å kjempe mot Møreaksen.

  Kim-Thoresen-Vestre møter på Stortinget for SV.
  Foto: Privat
 • Sve vil ha svar fra ministeren

  Frp-politiker Frank Sve har stilt nok et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om hva som har vært grunnlaget for sammenlikninga mellom Møreaksen og Romsdalsaksen. Tidligere mandag gikk samferdselsministeren ut og støttet Møreaksen som alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden. Sve krever svar fra statsråden på beregningsgrunnlaget når det gjelder kostnadene.

  Frank Sve.
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Samferdselsministeren: – Møreaksen ligger fast

  Møreaksen er det beste alternativet for kryssinga av Romsdalsfjorden basert på de målene som er satt. Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NTB.

  Samferdselsministeren er fornøyd med den jobben som Statens Vegvesen har gjort med tilleggsutredninga for Romsdalsaksen.

  Han sier seg enig i konklusjonen til Statens vegvesen om at den løsningen som ligger inne i Nasjonal transportplan, er den beste. Dermed ligger Møreaksen fast, sier samferdselsministeren.

  Jon-Ivar Nygård
  Foto: Birger Kjølberg