Møreaksen
Foto: Møreaksen

Møreaksen – Romsdalsaksen

Oppsummert

Møreaksen er et tunnel- og brosamband som gjør det mulig å krysse Romsdalsfjorden fergefritt. Prosjektet er prioritert av politikerne. Romsdalsaksen er et alternativ via øya Sekken, og er lansert av privatpersoner.

 • Glad det blir billigere

  Midsund-ordfører Odd Helge Gangstad gleder seg over at det blir billigere å krysse Romsdalsfjorden enn først fryktet. Vegvesenet la frem forslag til fjordkryssingstakster på et folkemøte i Midsund i går. Han sier at de fremmøtte på folkemøtet var satt ut over takstene. – Dette var veldig greit å få lagt frem nå i dag. Vi kommer til å få et kjempeløft for turisme og næringsliv, sier han.

  Odd Helge Gangstad
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • – Tala er gledelege

  Statens vegvesen gler seg over at det ser ut til å bli langt billegare å krysse Romsdalsfjorden ferjefritt enn først venta. Det sa Håvard Austvik i vegvesenet til NRK etter folkemøtet i Midsund i kveld. – Tala er gledelege. Ein kan kome seg frå Ørskogfjellet til Molde for 168 kroner med rabatt. Det er 65 kroner meir enn for ferja, men ein sparer 40 minutt reisetid, seier Austvik.

 • Foreslår fjordkryssingstakstar

  Vegvesenet har kome med ei oversikt over bompengenivået på E39 når det blir ferjefritt over Romsdalsfjorden. Seniorrådgjevar Håvard Austvik (biletet) la fram forslaget på eit folkemøte i Midsund i kveld. Nokre grupper trafikantar vil betale meir for sjølve fjordkryssingane enn med ferje, medan andre vil betale mindre, ifølgje pressemeldinga. Samanlikna med autopass-ferje vil personbilar med rabatt betale 40 prosent meir med ferjefri veg enn med ferja. Men desse treng ikkje å betale inn forskotsbeløpet som ein må i dag for å få rabatt. Personbilar som ikkje nyttar seg av rabattmoglegheita på ferja i dag må derimot betale mindre i det faste sambandet. På Molde-Vestnes kostar det i dag 205 kroner med autopass for ein personbil. Med rabatt blir det 103 kroner. Ferjefritt vil takstane for personbil bli på om lag 180 kroner før rabatt, melder vegvesenet. Mange reknar oversikta frå vegvesenet som ei gladnyheit, sidan det var frykta at det kunne koste mellom 500 og 1000 kroner å køyre mellom Molde og Ålesund.

  Håvard Austvik
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Glad for avklaringen

  Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde er glad for at samfedselsminister Jon Georg Dale har gjort det klart at Møreaksen er vedtatt i Stortinget og skal bygges. – Jeg er veldig glad for at han nå tydeliggjør at beslutningen er tatt og Møreaksen ligger i Nasjonal Transportplan, sier Dahl.

  Torgeir Dahl
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Vil sjå på billigare løysingar

  Fylkesleiar i Frp, Frank Sve, seier dei vil halde fram med å sjå på alternativ for billigare løysingar av Møreaksen. Dette er eit tunnel- og brusamband som gjer det mogleg å krysse Romsdalsfjorden ferjefritt. Samferdselsminister Jon Georg Dale, også frå Frp, seier til Romsdals Budstikke at han held seg til gjeldande vedtak om realisering av samferdselsprosjektet Møreaksen. Sve seier dette på ingen måte legg debatten død. – Statsråden må ta omsyn til Najsonal transportplan som er vedtatt fram til neste rullering, men vi som skal parti skal jobbe med det som skal inn i den nye rulleringa, seier Sve. Han viser til at nasjonal transportplan skal rullerast i 2020/21 og at dei vil jobbe fram alternativ fram til då.

  Frank Sve
  Foto: Roar Strøm / NRK