Flertallet avviste E39-løsning med tunnel – men Høyre sprakk

Et flertall i Molde formannskap gikk tirsdag inn for å bygge firefelts veg fra Bolsønes og østover uten tunnel. Men Høyres gruppe sprakk under behandlingen av saken.

Molde formannskap om E39

Mot fem stemmer gikk formannskapet i Molde inn for fire felts veg i dagen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Vedtaket ble gjort mot fem stemmer. SV, Sp, FrP, Borgerlista og Høyre-politikeren Geir Blakstad stemte mot.

Saken har skapt et voldsomt engasjement i Molde. Mandag kveld var det en markering i Molde sentrum mot forslaget. Motstanderne mener at denne løsningen vil rasere Molde som by.

Motstanderne vil ha en lang tunnel for å skjerme området for trafikk. Den betente saken har utløst motstand mot Møreaksen som alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden.

– Tunnel løser ikke problemene

Frank Sæther

Frank Sæther, i midten, representerer Arbeiderpartiet i formannskap i Molde.

Foto: Trond Vestre / NRK

Da politikerne samlet seg i formannskapet var det med en utredning eller mulighetsskisse fra Statens vegvesen på bordet.

– Vi ser at en veg i dagen er krevende. Hadde det vært mulig å få en løsning med tunnel så hadde vi valgt det. Statens vegvesen har trukket noen konklusjoner. Trafikkproblemene er først og fremst lokale. Bygger vi tunnel så løser vi ikke disse problemene. Så har vi det økonomiske som gjør det umulig å bygge tunnel, sa Frank Sæther (Ap).

– Dette vil skape politikerforakt

Terje Tovan

Terje Tovan representerer Borgerlista i formannskapet i Molde

Foto: Trond Vestre / NRK

Men Terje Tovan fra Borgerlista hevdet at utredningen fra Statens vegvesen var full av selvmotsigelser og mangler. Tovan mener at en tunnel vil ta unna mye av trafikkproblemene og skjerme Retiro. Han fremmet et forslag om utsettelse fordi han mener det blir feil å gjøre vedta først og gjennomføre høringsrunder etterpå.

– Dette blir Catch 22. Bordet fanger. Dette er totalt udemokratisk og vil skape politikerforakt, sa Terje Tovan.

Forpliktet

Ordfører Torgeir Dahl (H) svarte at Molde kommune var forpliktet til å gjøre vedtak nå.

– Vi er forpliktet til det på grunn av rekkefølgebestemmelsene. Dette er knyttet til reguleringa av Møreaksen. Men vi skal selvfølge ha grundige høringsrunder, sa Dahl.

– Fullt mulig å bygge tunnel

Men partifelle Geir Blakstad (H) avviste ordførerens argumentasjon om rekkefølgebestemmelsen og gjorde det klart at han kom til å stemme for utsettelse.

Geir Blakstad brøt dermed med sin egen partigruppe, både i spørsmålet om utsettelse og valg av løsning.

– Vi må være sikre på at vi velger riktig løsning. Vegvesenet sin utredning viser at det er fullt mulig å bygge en tunnel.

Skarpe fronter

Utsettelsesforslaget ble avvist mot fem stemmer. dermed lå det i kortene hva som ble utfallet. Men debatten fortsatte med skarpe fronter.

– Å bygge E39 i dagen gjennom en by er det forrige århundrenes politikk, sa Terje Tovan.

– Venstre har valgt å lytte til de faglige utredningene som vi har stor respekt for. Det er mange som roper høyt, men jeg vil ikke følge de som roper høyest bare for å bli populær, sa Frøydis Austigard (V).

Politikerne skal gjøre det endelige vedtaket i kommunestyremøtet 16. november.

.