Hopp til innhold

Ny rapport sår tvil om Møreaksen

Møreaksen er ett av 15 vegprosjekter i landet som kan være truet ifølge en ny rapport. SV vil utsette prosjektet mens stortingsrepresentant Helge Orten (H) mener Møreaksen bør gjennomføres som planlagt.

Marianne Synnes (H) og Helge Orten (H)

Helge Orten (H) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité tror ikke at realiseringen av den planlagte Møreaksen står i fare.

Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Det er Oslo Economics som har utarbeidet rapporten for Veidekke og Entreprenørforeningen for bygg og anlegg. Ifølge rapporten står 15 store vegprosjekter i fare for ikke å bli realisert dersom en skal holde seg til kostnadsrammen i Nasjonal transportplan.

Dette skyldes at nye veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 prosent dyrere fra de omtales i planen til de er ferdig planlagt og klare til bygging.

– Om kostnadene i planfasen fortsetter å øke tilsvarende kommende år, vil vi ikke få de veiene fremover som vi er forespeilet, advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.

Romsdalsaksen

Den planlagte Møreaksen er ett av prosjektene som kan være truet ifølge rapporten.

Foto: Øivind Leren / Statens vegvesen

– Møreaksen skal gjennomføres

Møreaksen er et av de store prosjektene som skal gi et ferjefritt E39. Helge Orten (H) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er ikke bekymret over den ferske rapporten.

– Både Møreaksen og andre store samferdselsprosjekt blir det jobbet systematisk med. Prosjektet er viktig for å binde sammen hele regionen til et sterkere bo- og arbeidsmarked. Dette prosjektet skal gjennomføres, sier Orten.

– Vi jobber med å få ned kostnadene ved vegbygging i Norge. Vi har hatt gode resultater gjennom Nye Veger der en faktisk klarer å redusere kostnadene med 20–30 prosent.

– Øker sjansene til Romsdalsaksen

Daglig leder i Romsdalsaksen, Jørn Inge Løvik, er derimot glad for konklusjonen i rapporten. Romsdalsaksen er lansert som et oversjøisk alternativ til Møreaksen, og Løvik tror den nye rapporten styrker realiseringsmulighetene.

– Helt klart. Vi erfarer at folk synes løsningene rundt Møreaksen er for dårlige og ønsker et alternativ, sier Løvik.

– Vi trenger en timeout

Yvonne Wold som er førstekandidat for SV ved stortingsvalget i Møre og Romsdal, er ikke overrasket over at en ny rapport sår tvil om Møreaksen. Hun mener prisen er for høy, at tunneler er en gammeldags løsning og vil unngå E39 gjennom Molde.

Yvonne Wold

Yvonne Wold er førstekandidaten til SV ved stortingsvalget i Møre og Romsdal.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Tunnel- og motorvegløsningene til partiene på høyresida er gigantiske luftslott. Derfor er vi i SV opptatt av å bygge trygge, gode veger og oppgradere fergetilbudet slik at vi kan utvikle norsk leverandørindustri til å bli verdensledende på utslippsfrie ferger. Å utsette Møreaksen vil gi oss en nyttig timeout for å finne ut hva som er den beste løsninga for E39 mellom Ålesund og Molde, sier Wold.

Veiprosjekter kan være i fare

Åpning av Sømmevågen i Sola

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til VG at også han over lang tid har vært bekymret for kostnadsøkningen, og varsler at han har planlagt tiltak for å få ned kostnadsnivået.

– Rapporten viser en stor kostnadsvekst. Men det er flere faser i et prosjekt. Fra man begynner å utrede et prosjekt, ser man en kostnadsøkning på rundt 40 prosent. Men der man blir ferdig på plansiden, er kostnadene under kontroll. Kostnadsøkningene skyldes blant annet lokale krav, og at prosjektene utvikler seg i en mer ambisiøs retning, sier han til avisen.

Statsråden kan ikke garantere at alle veiprosjektene blir realisert, men sier målet er å få gjennomført alle.