Langevåg kirke i solskinn
Foto: HÅVARD JANGAARD STRAND / NRK

Møre bispedømme

Oppsummert

Møre bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke som omfatter menighetene i Møre og Romsdal, med Molde domkirke som bispesete. Det er delt i 7 prostier, 32 kirkelige fellesråd og 97 sogn. Ingeborg Midttømme er biskop.

 • Åpen folkekirke om samlivsform

  Åpen folkekirke mener det må bli en slutt på at arbeidsgivere i Den norske kirke (DNK) benytter seg av spørsmål om samlivsform ved ansettelser. De oppfordrer alle arbeidsgivere i DNK til å avslutte praksisen. – Vi må ha en prinsipiell avklaring til hvordan DNK som trossamfunn skal forholde seg til dette, og da ønsker vi at DNK skal si at vi ikke benytter oss av unntaket i diskrimineringslovverket, sier leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen.

  Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke.
  Foto: Kirsten M. Aase Finch
 • Vil vite om samlivsform

  Onsdag avgjorde Møre bispedømmeråd at de skulle holde fast på en omdiskutert praksis der man ved tilsettingsprosessen kan innhente og vektlegge opplysninger om samlivsform. Forslaget om å ikke vektlegge disse opplysningene ble stemt ned med seks mot fire stemmer.

 • Gudsteneste i 20 kyrkjer

  Søndag blir det gudstenester i 20 av dei 100 kyrkjene som er i bruk i Møre bispedømme. Det er no opna for at 50 personar kan delta på gudstenester så lenge dei held avstand på minst ein meter. Planen er etterkvart å opne for gudstenester i 60 av dei 100 kyrkjene i Møre bispedøme, seier biskop Ingeborg Midttømme.

  Ingeborg Midttømme
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Tynt med søkarar til kyrkja

  Det er éin søkar til to stillingar i Ytre Nordmøre prosti, samt éin søkar til to stillingar til prostiene i Romsdal. Det skriv Tidens Krav. Stillinga som rådgjevar på bispedømmekontoret i Molde har trekt til seg fleire kandidatar, der er det sju søkarar.

 • Gravferder held fram som normalt

  Kyrkjene i Møre bispedømme skal så langt som mogleg halde fram med gravferder. Det seier biskop Ingeborg Midttømme. Strenge smitterestriksjonar gjer at berre ti til tolv pårørande får delta på seremoniane framover. Midttømme meiner det ikkje er ei god løysing å utsette gravferdene til etter koronautbrotet. – Eg trur det er bra at pårørande ikkje må vente lenge. Og så er det mogleg å gjere opptak slik at dei som ikkje er til stades kan sjå det seinare, seier biskopen.

  Ingeborg Midttømme
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK