Langevåg kirke i solskinn
Foto: HÅVARD JANGAARD STRAND / NRK

Møre bispedømme

Oppsummert

Møre bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke som omfatter menighetene i Møre og Romsdal, med Molde domkirke som bispesete. Det er delt i 7 prostier, 32 kirkelige fellesråd og 97 sogn. Ingeborg Midttømme er biskop.

 • Prestemangelen øker

  Av 73 prestestillinger i Møre står nå 15 stillinger ubesatte og bispedømmet sliter med rekrutteringa. Problemet er størst i utkanter og flest ubesatte stillinger er det i indre Romsdal, men også en by som Kristiansund har tre ledige prestestillinger. Biskop Ingeborg Midttømme sier hun likevel er optimist og at flere nå melder seg og viser interesse. Flere velger å studere teologi og kirkefag og det kan bedre situasjonen på sikt.

  Ingeborg Midttømme
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Kirkene kan spare mye på ENØK

  Møre bispedømme har som første bispedømme i landet gjennomført ei omfattende kartlegging av energibruken i kirkene. Kartlegginga viser at Enøk gjennomgående har hatt lav oppmerksomhet i fellesråda.
  Det er derfor mye å spare der kirkeansatte er bevisste på energibruken og moderne teknologi som led-lys, varmepumpe og automatisk styring av energibruken blir tatt i bruk. I de beste tilfella har man spart inn inntil 40 prosent av energiutgiftene, sier prosjektleder Max Ingar Mørk

 • Møre bispedømeråd om ny preses

  Det nyvalde Møre bispedømeråd går inn for Olav Fykse Tveit som ny preses i Den norske kyrkja etter Helga Haugland Byfuglien. Avrøystinga i bispedømerådet var skriftleg og ei røyst var blank. Også bispemøtet har nominert Olav Fykse Tveit til ny preses. Fykse Tveit var sokneprest i Haram på slutten av 80-talet og er i dag generalsekretær i Kyrkjenes verdsråd.

  Olav Fykse Tveit, generalsekretæren for Kirkenes verdensråd
  Foto: NRK
 • Inviterer til drop in-dåp

  Molde domkyrkje inviterer til drop in-dåp laurdag 23. november.

  Der kan både barn og vaksne stikke innom domkyrkja i Molde for å bli døypt av ein prest.

  Det fortel sokneprest Grethe Lystad Johnsen.

  Det er første gong dette blir arrangert i Molde.

  Molde kirke
 • Åpne kirker over hele landet

  I år samles for første gang hele Den norske kirke om et felles prosjekt allehelgenshelga, 2.-3. november. Hundretalls kirker åpnes over hele landet førstkommende helg. I Møre bispedømme gjelder dette: Bedehuset på Skåla, Innlandet kapell, Kirkelandet kapell, Nordlandet kapell, Røbekk kirke og Ulstein kyrkje. Åpningstider finner du her. Det er første gang kirken har en slik nasjonal satsing på åpne kirker allehelgen.