Leiteaksjon etter sakna kvinne i Ørsta
Foto: Roar Strøm / NRK

Maja Herner sakna i Ørsta

Oppsummert

25 år gamle Maja Herner frå Polen har vore sakna i Ørsta på Sunnmøre sidan onsdag 21. november 2018. Kvinna har truleg gått tur mot det 1300 meter høge Saudehornet.

 • Ingen straffbar handling

  Kripos har i dag overlevert sin rapport etter at de har gjennomgått Maja Herner-saken på nytt. De har i sin gjennomgang ikke funnet noen holdepunkter for at det har skjedd en straffbar handling i forbindelse med at kvinna forsvant. Ifølge politiinspektør i Møre og Romsdal politidistrikt, Yngve Skovly, har Kripos også konkludert med at det var riktig å jobbe etter hypotesen om at det har skjedd en ulykke i fjellområdet ved Saudehornet.

 • Leter på nytt

  Rundt 25 personer fra Ørsta Røde Kors leter i dag etter Maja Herner, som har vært savnet i ett år. Det er nye tips som gjør at mannskap fra letekorpset er ute i dag, i et område som ikke har vært fullt ut gjennomsøkt tidligere. Leder for Røde Kors i Ørsta, Roar Gjerde, sier at han er imponert over at så mange stiller opp. – Vi gjør alt vi kan. Det er mange av oss som tenker på dette hver dag. Vi har ikke funnet henne, og det kunne vært min søster eller min unge som var vekk, sier han. Aksjonen vil pågå til rundt klokka 15.

  Røde Kors leter etter den savnede Maja Herner.
  Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK
 • Setter i gang nye søk

  Ørsta Røde Kors organiserer ny leiting etter sakna Maja Herner. Det skriv Møre- Nytt. Bakgrunnen for søket er ei sak i avisa i går der Lars Egil Foldal frå Ørsta fortalde at han tipsa politiet om unormal ramneaktivitet i eit område aust for Skytjeåa på Engeset i desember i fjor. Her har det blitt leita lite og Røde Kors vil difor sette i gang nye søk.

 • Kripos ser på sakna-sak i Ørsta

  Kripos skal sjå med nye auge på saka i Ørsta på Sunnmøre, der ei 25 år gammal polsk kvinne har vore sakna sidan i november 2018. Store mannskapar har delteke i leitinga etter henne, i området rundt fjellet Saudehornet i Ørsta sentrum, utan resultat.

 • Ny leiting etter Maja Herner (25)

  Politiet vil nytte politihelikopter i området ovanfor Ørsta sentrum, primært rundt turområdet Saudehornet, Vardehornet og Nivane i leitinga etter Maja Herner (25). Det har til no vore ei resultatlaus leiting kvinna frå Polen som vart meldt sakna onsdag 21. november 2018. I samarbeid går no politidistriktet og Kripos over det omfattande etterforskingsmateriellet, skriv politiet ei pressemelding.