Hopp til innhold

Tre veker sidan Maja forsvann – vêret hindrar nye søk i fjellet

Etter å ha gjort funn i biletsøka ønskjer politiet å gjere nye søk i fjellet etter den sakna Maja Herner (25). Men søka blir sett på vent på ubestemt tid.

Maja Herner

SAKNA: Det er no tre veker sidan 25 år gamle Maja Herner vart meldt sakna i Ørsta. Det har blitt gjennomført fleire omfattande søk i fjellområdet etter henne, men så langt utan resultat. At snøen no har kome til Ørsta gjer at det er vanskeleg å få til nye søk.

Foto: Åge André Breivik og politiet

Etter å ha budd berre ei veke i Ørsta på Sunnmøre skal polske Maja Herner onsdag 21. november ha gått seg ein tur i retning det 1303 meter høge Saudehornet. Sidan har det blitt jobba intensivt med å finne henne – utan resultat.

Og no skaper vêret trøbbel for nye søk.

Politiadvokat Inger Myklebust Ferstad

Inger Myklebust Ferstad

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Akkurat no kan ikkje politiet gjere ytterlegare søk i terrenget og fjellpartiet grunna verforholda. Vi søker så fort det er praktisk mogleg og trygt, seier politiadvokat og etterforskingsleiar, Inger Myklebust Ferstad.

Det har snødd mykje og vore kaldt i Ørsta den siste tida, men dei siste dagane har det ikkje kome meir nedbør.

Mildare meldingar

25. november, same dag som politiet kunngjorde at Maja Herner sannsynlegvis er omkoma, tok eit politihelikopter frå Oslo nærare 3000 bilete i fjellområdet der ein har gått ut frå at den polske kvinna har vore.

Leiteaksjon i Ørsta

Frå leiteaksjonen etter Maja Herner i november.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Ut frå gjennomgangen og funn på bileta som politiet vurderer at ein må søke nærare, blir det laga ein operativ plan for vidare søk, seier Inger Myklebust Ferstad, utan å kunne gå nærare inn på kva desse funna er.

Men verforholda gjer altså at dei ikkje får gjort nye søk i fjellet på bakgrunn av eventuelle funn i biletmateriala.

Ingen veit derfor når søka starta, om dei i det heile kan starte i år.

Maja Herner skal ha gått frå ein parkeringsplass i Vikegeila og i retning Saudehornet, eit fjell på 1303 meter.

Ifølgje Meteorologisk institutt er det usikre meldingar for Ørsta framover.

– Det blir sannsynlegvis mildare framover, kanskje frå helga av. Det er også sannsynleg at det kjem ein del nedbør neste veke, men ikkje avskrekkande mykje, seier Marit Berger ved Meteorologisk institutt til NRK.

Over 120 vitneavhøyr

Men fleire NRK har snakka med sår tvil om det er mogleg å finne Maja Herner i fjellet i vinter, om ho i det heile er i fjellet.

Mange spekulerer i om Maja Herner kan ha blitt utsett for noko kriminelt, men politiet har ingen spor per no som tilseier ei straffbar haldning, ifølgje Inger Myklebust Ferstad.

Så langt er over 120 vitneavhøyr gjennomførte. Dette gjeld personar som har vore i fjellområdet 21. november, dagen Herner vart meldt sakna.

Området der Maya forsvann

Maja Herner parkerte på parkeringsplassen ved dette bygget då ho skulle gå tur.

Foto: Einar Orten Trovåg / NRK

Følgjer digitale spor

Politiet jobbar også med å sjekke digitale spor. Men dei kan ikkje gå i detalj på kva dei eventuelt har funne ut som kan ha interesse for saka.

Sannsynlegvis har Maja Herner hatt to mobiltelefonar, ein som politiet har kontroll på og ein som Herner hadde på seg då ho gjekk på tur onsdag 21. november.

Det er aktivitet på denne mobiltelefonen som har gitt politiet grunn til å tru at Herner er eller har vore i fjellområdet, men det er umogleg å seie kor høgt ho har vore.

Mysteriet Maja Herner

 • 21. november etter kl. 13.00
  Sender meldingar

  Maja Herner sender meldingar til fleire kjenningar om at ho har tenkt seg ein tur «up to the mountains».

 • 21. november 2018 ca. kl. 12.35
  På butikken

  Maja Herner blir observert på ein daglegvarebutikk i Ørsta. Ho kjøper vanlege varer som ho sannsynlegvis tek med seg til bustaden sin i Ørsta.

 • 21. november ca. kl. 14.30
  Starta turen

  Maja Herner skal ha starta på turen sin. Ho parkerer bilen sin ved ein populær turveg i Vikegeila i Ørsta. Frå denne vegen kan ein kome seg til det 1303 meter høge Saudehornet.

 • 21. november kl. 18.30
  Leiteaksjon

  Det blir sett i gang ein leiteaksjon etter Maja Herner. Røde Kors og ein luftambulanse deltek.

 • 21. november kl. 21.30
  Utvidar leiteaksjonen

  Leiteaksjonen blir utvida, mellom anna med redningshelikopter frå Florø.

 • 22. november
  Leitinga held fram

  Mange frivillige har meldt seg og deltek i søket. Politiet opplyser kl. 13.30 at dei ikkje har nokon spor og at dei gjerne vil ha tips i saka.

 • 23. november
  Endå fleire deltek

  Også elevar frå folkehøgskulen i bygda deltek no i søket, saman med fleire hundre andre frivillige. Det blir mellom anna leita i hagar i Ørsta ikkje langt frå der Maja Herner skal ha starta turen sin.

 • 24. november, om ettermiddagen
  Sperra av området

  Politiet sperra av eit området der det skal ha blitt funne interessante gjenstandar. Men politiet seier at funna ikkje treng om å ha noko med den sakna kvinna å gjere.

 • 25. november ca. kl. 14.00
  Tek bilete frå helikopter

  Eit politihelikopter frå Oslo bidreg med å ta foto av fjellområdet.

 • 25. november, ca. 17.30
  Avsluttar aksjonen

  Politiet melder at redningsaksjonen er avslutta. Dei trur ikkje lenger det er håp om å finne Maja Herner i live.

 • 26. november
  Går gjennom bileta

  Politiet opplyser at det er tatt om lag 2800 bilete frå fjellområdet som dei skal gå gjennom.

 • 28. november
  Leitar igjen

  Politiet opplyser at leitinga i fjellområdet held fram. Mellom anna bidreg hundar i søka.

 • 29. november
  Drone

  Det blir sett i gang søk med drone. Om ettermiddagen opplyser politiet at dronesøka ikkje gav resultat.

 • 3. desember
  Open for alle teoriar

  Politiadvokat og etterforskingsleiar Inger Myklebust Ferstad seier til NRK at dei må halde alle teoriar opne, sjølv om dei ikkje har haldepunkt for at det har skjedd noko straffbart. Same dag kjem det fram at vennar av Maja Herner har starta ein innsamlingsaksjon for å sende polske privatetterforskarar til Ørsta.

 • 5. desember
  Rykte og spekulasjonar

  Ørsta-ordførar Stein Aam stadfestar at det går mange rykte i bygda om kva som kan ha skjedd med Maja Herner. – Saka heng tungt over oss i bygda og over meg som ordførar, seier Aam til NRK.

 • 6. desember
  Usikkert kor høgt i fjellet

  Inger Myklebust Ferstad opplyser til NRK at dei ikkje kan seie nøyaktig kor høgt i fjellet Maja Herner kan ha vore. – Dette er ikkje eksakt vitskap. Indikasjonane via basestasjonane viser at telefonen har vore oppe i høgda, men vi veit ikkje kor mange høgdemeter det er snakk om, seier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad.

 • 12. desember
  Veret hindrar nye søk

  Politiet ønskjer å gjere nye søk i fjellområdet, men dårleg ver hindrar nye søk. Det er kaldt i Ørsta og mykje snø i fjellet.

 • 28. desember
  Polsk detektivbyrå

  NRK skriv at eit polsk detektivbyrå har lansert andre teoriar om kva som kan ha skjedd med Maja Herner. Detektivbyrået samarbeider ikkje med politiet i Norge.

 • Nyttårshelga 2019
  Nytt søk

  Etter tips frå publikum om observasjon av ramn gjer politiet eit nytt søk 300-400 meter over havet. Søket blir utan resultat.

 • 8. januar
  Ber om observasjonar

  Politiet ber publikum melde inn observasjon av ørn og ramn nær bakken i det aktuelle fjellområdet i Ørsta.

 • 10. januar
  Nye søk

  To spesialtrena hundreekvipasjar frå Møre og Romsdal politidistrikt gjorde søk i terrenget. Dei gjorde ingen funn av interesse.

 • 21. januar
  Redde for å gå tur

  Fleire sentrale personar i Ørsta-samfunnet seier at turgåinga i området der Maja Herner skal ha forsvunne har gått drastisk ned dei to siste månadane. Mange er redde grunna den uavklara situasjonen.

 • 18. februar
  Stillstand

  Politiet opplyser at det ikkje er gjennomført nye søk i terrenget sidan 10. januar.

 • 24. mai
  Har lagt planen

  Politiet melder at dei har blinka ut konkrete stader dei skal leite etter Maja Herner i sommar. – Det er seks til sju stader vi er nøydde til å få undersøkt i løpet av sommaren. Vi er avhengige av hjelp fra alpine redningsgrupper og vi må vente til snøen har forsvunne. Dette er stader som er vanskelege å kome seg til og vi har ikkje vore er tidlegere, seier politiinspektør Yngve Skovly.

 • 16. juli
  Ventar framleis

  Mykje snø seint på året har gjort at leitingsarbeidet etter Maja Herner framleis står på vent. – Vi ventar på at snøforholda skal bli identiske slik dei var då ho forsvann. Framleis ligg det for mykje snø i fjellet. Men planane for leitearbeidet er klare. Så vi går opp så fort forholda er gode nok, seier etterforskingsleiar Grete Hjelle til NRK.

 • 15. august
  Starta søk med drone

  Politiet starta å søke i fjellet med drone. Det er utfordrane arbeid, og ein er avhengig av godt ver for å få noko ut av bilda.

 • 22. september
  Nye helikoptersøk

  Politiet gjennomførte nye helikoptersøk i området rundt Saudehornet i Ørsta. Samtidig tok dei bilde av område dei ønska å sjå nærare på.

 • 26.september
  Får hjelp av Kripos

  Politiet i Møre og Romsdal opplyser at dei får hjelp av Kripos. Cold Case-gruppa skal no sjå gjennom alt etterforskingsmaterialet for å sjå om det er fleire etterforskingsskritt som bør bli gjennomført. 

 • 21. november 2019
  Sakna i eitt år

  Maja Herner har vore sakna i eitt år.

 • 22. november
  Nytt søk

  Røde Kors gjennomfører nye søk etter Maja Herner i Ørsta. Nye tips om mykje ramneaktivitet i eit område, der det har vore leita lite før, gjer at det blir sett i gang nye søk.