Klar til å bygge i Storfjorden

Det blir nå mulig å bygge hoteller, leilighetskompleks, fabrikker, dypvannskaier og forretninger i Storfjorden.

Åkernesremna
Foto: NRK

Bjørn Inge Ruset

Bjørn Inge Ruset, ordfører i Nordal (Ap).

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

-Veldig bra, sier ordfører i Norddal, Bjørn Inge Ruset (Ap)

Han er svært lettet over at byggeforbudet ved Storfjorden er opphevet.

- No står realisering av Muriparken for tur, som skal inneholde blant annet hotell og helsesenter, sier Ruset.

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Skoler og enkelte institusjoner kan etter særskilt vurdering også bygges.

- Det er etablert et godt system for varsling og evakuering i området, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Det har tidligere vært en del frem og tilbake om byggeforbudet blir opphevet helt eller delvis.

Viktig med varsling

I en pressemelding sier hun at oppføring av enkelte bygningstyper ikke vil være til fare for liv og helse så lenge vilkårene i teknisk forskrift blir fulgt.

Det har lenge vært byggerestriksjoner i Storfjorden i Stranda fordi et eventuelt ras kan føre til flodbølger. En endring i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven gjør at det nå under gitte forutsetninger vil være mulig med en viss utbygging i området. Endringen skjer med umiddelbar virkning.

Kleppa sier at det er viktig at systemer for varsling og evakuering er på plass.

Noen begrensninger

For at bygging skal kunne tillates, er det blant annet også satt vilkår om at utbyggingen er avgjørende for utviklingen av samfunnet.

Det vil fortsatt være noen begrensninger for hvilke typer byggverk som kan oppføres. For eksempel vil det ikke bli mulig å bygge barnehager, sykehjem eller omsorgsboliger, dette fordi konsekvensene av en skredhendelse vil være særlig stor.

Sykehus, brannvesen, politistasjoner og andre bygninger som må fungere i beredskapssituasjoner vil heller ikke tillates oppført. Av miljøhensyn blir det heller ikke tillatt å bygge tankanlegg for lagring/omsetting av drivstoff.