Kritisk til opphevinga

Forsikringsselskapa er kritiske til at det blir lov å bygge ved Storfjorden.

Hellesylt
Foto: Åge André Breivik / NRK

Mandag ble det kjent at regjeringa tar sikte på ei rask oppheving av byggeforbudet langs den flomtruede fjorden.

Arne Voll i Gjensidige er ikke begeistret.

- Vi mener det høres litt rart ut at man skal oppheve et forbud i et så risikofylt område, sier Voll.

- Tar forbehold

Regjeringa mener det omfattende systemet for overvåking og varsling i det rasfarlige området på Åkneset gjør det trygt nok å bygge i strandsona rundt.

Voll påpeker at de likevel tar forbehold.

- De ønsker at sykehjem og sykehus skal bygges i det som blit sett på som sikre områder. Dette sier vel noe om en utrygghet fra regjeringens sin side, sier Voll.

Etter naturskadeforsikringslova blir alle bygg som blir forsikra mot brannskadar også automatisk forsikret mot naturskade. Norsk Naturskadepool er de som administrerer ordninga.

Vil få forsikring

Direktør Knut Nordskog vil ikke ha forbudet opphevet.

- Vi har forståelse for at det er vanskelig å ha et byggeforbud, men på en annen side er det jo stor fare for et ras. Vi synes det ser såpass alvorlig ut at det er uheldig å oppheve byggeforbudet.

Arne Voll trur likevel det skal gå fint å få forsikring på utsatte hus.

- Jeg tror neppe forsikringsbransjen vil nekte å forsikre disse boligene. Premien vil muligens bli vurdert i forhold til risiko, sier Voll.