Hopp til innhold

Helse Midt-Norge frifunnet i sykehussaken

Helse Midt-Norge er frifunnet på alle punkter i sykehussaken som ble reist av Kristiansund kommune. Dommen i Inntrøndelag tingrett ble forkynt torsdag ettermiddag.

Tingrettsdommer Ragnhild Vada

Tingrettsdommer Ragnhild Vada er dommer i saken.

Foto: Terje Reite / NRK

Kristiansund kommune er også dømt til å betale motpartens saksomkostninger på nær 361.000,- kroner.

Kjell Neergaard

Kjell Neergaard er ordfører i Kristiansund.

Foto: Terje Reite / NRK

– Vi er selvfølgelig veldig skuffet over dommen, og over at vi ikke har nådd fram argumentene om at vedtaket om tomtevalg av et nytt felles sykehus er ugyldig, sier ordfører Kjell Neergaard.

– Pill råtten prosess

Kristiansund kommune gikk til sak mot Helse Midt-Norge, og krevde vedtaket om å plassere sykehuset på Hjelset for ugyldig. Under åpningen av rettssaken karakteriserte Kristiansunds advokat, Kjetil Vedervang, prosessen i sykehussaken som pill råtten.

Vurderer anke

Kristiansund kommune vurderer nå om dommen skal ankes.

– Kommunen tar foreløpig dommen til orientering. Ut over dette ønsker vi ikke å kommentere dommen før vi har gått grundig gjennom domspremissene, sier Neergaard.

Hevdet flere lovbrudd

Hovedargumentene til Kristiansund kommune handlet om brudd på både foretaksloven og forvaltningsloven. Samfunnshensyn var ikke tatt hensyn til og argumentene til helseminister Bent Høie manglet substans, hevdet kommunens representanter i rettssalen.

Flere personer måtte gå

Under rettssake ble sparkingen av en rekke personer fra sentrale posisjoner et tema. Blant annet hevdet Kristiansund kommune at avgangen til tidligere direktør Trond Michael Andersen var en del av en rigging for å få vedtatt Hjelset som lokaliseringssted. Dette ble imidlertid avvist av flere av dem som forklarte seg i retten,

Astrid Eidsvik

Tidligere administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, gikk av da hun opplevde et press for å gå inn for Molde som lokaliseringssted.

Foto: Terje Reite / NRK

Sykehussaken toppet seg da tidligere direktør Astrid Eidsvik forlot stillingen sin som administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal. Hun ville innstille på en lokalisering på Storbakken i Kristiansund. Men hun møtte motbør. Eidsvik følte at ledelsen i Helse Midt-Norge hadde bestemt seg for Hjelset før hun hadde presentert sitt utredningsarbeid.

– Bevisst trenering

Erik Bratterud

Advokat Erik Bratterud førte saken for Helse Midt-Norge.

Foto: Terje Reite / NRK

Under sin prosedyre avviste Helse Midt-Norges advokat, Erik Bratterud, Kristiansunds påstander punkt for punkt, og hevdet at det virket som om Kristiansund forsøker å trenere saken til et eventuelt nytt stortingsflertall i neste stortingsperiode.

– Ingen «skinnprosess»

I dommen avviser tingrettsdommer Ragnhild Vada at det har foregått noen «skinnprosess» i saken, slik Kristiansund kommune hevdet.

Retten mener at Høies engasjement til nytt sykehus i Molde i 2011, ikke kan tas til inntekt for at det her har vært tale om en «skinnprosess». Etter at beslutningen om ett felles sykehus var fattet, har Høie overfor pressen flere ganger uttalt at han ikke hadde noe synspunkt på hvor det nye felles akuttsykehuset skulle bygges, heter det i dommen.

Avviser flere påstander

Retten finner det heller ikke bevist at det har foregått en bevisst nedbygging av sykehuset i Kristiansund for å legge til rette for en plassering av sykehuset i Molde. Retten finner heller ikke at det er sannsynliggjort at utskifting av styreleder i Helse Møre og Romsdal har sammenheng med tomtevalget.

Trond Michael Andersen

Tidligere administrerende direktør i Helse Midt-Norge er en av mange som forlot sine posisjoner under prosessen.

Foto: Terje Reite / NRK

Retten finner det heller ikke sannsynliggjort at tidligere administrerende direktør i Helse Midt-NorgeTrond Michael Andersens avgang har sammenheng med tomtevalget. Det samme gjelder ansettelsen av Daniel Haga som konstituert administrerende direktør.

På samme måte avviser Inntrøndelag tingrett Kristiansund kommunes påstand om at Liv Stette ble utnevnt som styremedlem i Helse Midt-Norge som et ledd i en plan om å få lokalisert det nye, felles sykehuset til Molde.

Avviser utilbørlig press

Et av hovedpunktene i kritikken mot prosessen for å få gjort vedtak om lokalisering av sykehuset, handlet om at daværende administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, ble utsatt for et utilbørlig press for å gå inn for en lokalisering på Hjelset i Molde.

– I og med at det ble understreket at Eidsvik sto fritt til å innstille på det hun mente var riktig, mener retten det ikke er grunnlag for å si om det har foregått et utilbørlig press mot Eidsvik, heter det i dommen.

Misforsto nikk fra Høie

Bent Høie

Retten går god for at Høies nikk overfor styrelederen var aktiv lytting, og ikke et signal om støtte til en lokalisering i Molde.

Foto: Per Onsheim / NRK

I prosessen er det gjentatte ganger referert til et nikk fra Høie i en situasjon der styreleder Stein Kinserdal tilfeldigvis møtte på Høie under en konferanse. Nikket ble tatt til inntekt for at Høie støttet en lokalisering på Hjelset i Molde.

Under rettsforhandlingene kom det frem at nikket ble misforstått, og retten har festet lit til dette.

– Retten legger til grunn at det her var en misforståelse og at det ikke er grunnlag for å si at Høie på dette tidspunkt hadde bestemt seg. Av betydning i denne sammenheng, er at det ikke kan legges til grunn at Høie utenfor foretaksmøtet har instruert verken Helse Møre og Romsdal eller Helse Midt-Norge, heter det i dommen.

Tar dommen til etterretning

Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Tor Harald Haukås, sier at de tar dommen til etterretning.

– Vi har i dag ingen kommentar til dommen. Vi tar den til etterretning, sier Haukås til NRK.