Hopp til innhold

– Kan ikke se annet enn at tomtevalget var bakgrunnen for at jeg måtte gå

STEINJER (NRK): Tidligere administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Trond Michael Andersen, tror sykehussaken er bakgrunnen for at han måtte forlate sin stilling. – Det var ingen andre store saker i en veldrevet helseregion som kunne resultere i at både styreleder og direktøren måtte gå, sa Andersen.

Trond Michael Andersen

Trond Michael Andersen er tidligere administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Her er han på veg inn til rettssalen i Inntrøndelag tingrett.

Foto: Terje Reite / NRK

Tidligere administrerende direktør startet dagen med å vise til gode resultater som Helse Midt-Norge oppnådde under hans ledelse. Økonomien var god, selv om det var utfordringer med økonomien, særlig i Helse Møre og Romsdal.

– Også Helsedepartementet var fornøyd. Vi leverte på alle de 70 styringsmålene som Helsedepartementet satte, sa Trond Michael Andersen i innledningen til sin vitneforklaring.

–​ Utfordrende holdning fra enkelte

Trond Michael Andersen er ingeniør, har bakgrunn fra oljebransjen og fra høyskolesystemet. Under sin forklaring fortalte han om svært utfordrende møter med en kultur som han mener preget deler av Helse Midt-Norge.

– Etter hvert opplevde jeg at det var en holdning blant enkelte som var utfordrende. Jeg opplevde det gikk på meg som person, det var trakassering. Ser du ikke at det brenner rundt deg, ser du ikke at mange ikke vil ha deg som leder, var uttalelser som kunne komme, sa han. Under møtet navngav Andersen både tillitsvalgt og verneombud som han hevdet kom med slike uttalelser.

Inntrøndelag Tingrett, Steinkjer

Han viste til at det var spesielt to personer som var aktive i prosessen han karakteriserer som trakassering og personangrep.

– Vi hadde et møte som jeg ble innkalt til. Vi møttes på Nidelven. Det var et tøft møte, med sterke personangrep. Det gikk ikke på sak men på person. Det var en ukultur blant enkelte. Det var ikke forsøk på å få til en god dialog, sa Andersen.

Under rettssaken fikk Andersen spørsmål om det var sykehussaken i Møre og Romsdal som var årsaken til at han møtte motbør. Andersen mener at der ikke var andre saker i regionen som var store nok til at konfliktnivået kunne settes sånn på spissen

– Jeg var ikke kjent med noe som dokumenterte en sammenheng mellom det at jeg måtte gå og tomtevalg. Men i ettertid tenker jeg: Hvilke saker i Helse Midt-Norge var store nok til at man valgte å gi slipp på både styreleder og administrerende direktør. Jeg kan ikke se annen forklaring enn at dette hadde en relasjon til tomtevalget. Det var kun en sak som var stor nok i et veldrevet helseforetak. Jeg kan ikke se andre forklaringer, sa Andersen.

Under sin vitneforklaring fortalte Andersen om det han karakteriserte som et brutalt møte med en kultur. Han knyttet dette også opp mot andre teorier som kunne forklare motstanden han møtte.

– Jeg tenker på om det også handler om profesjon, og om noen mente at direktøren burde være lege. Noen stiller kanskje spørsmålstegn ved at jeg kom en utenfra. Der var også etablert kulturer og pengestrømmer, som noen kunne oppleve som problematisk at noen endret på. Vi hadde også en rekrutteringsprosess, hvor det var interne søkere som ikke nådde opp.

Andersen forklarte at han holdt seg nøytral i prosessen om valg av tomt til nytt sykehus. Han ville legge vekt på at alle parter måtte ha tillit til prosessen.

– Å gå ut med eget syn på dette ville ødelegge all tillit, sa Andersen.

– Føltes som maktovergrep

Andersen fortalte også om dagen da han ble kjent med at helseminister Bent Høie ville ha ham bort fra stillingen. Han fikk en telefon fra styreleder Marthe Styve Holte, som hadde fått beskjed fra Høie om å starte en prosess for å fjerne Andersen fra stillingen.

– Dette var brutalt. Det føltes som et maktovergrep. Det hadde ikke vært noen signal på forhånd om at dette var en problemstilling. Uten tillit fra statsråden kunne jeg ikke fortsette, sa Andersen.