Hopp til innhold

– Ingen substans i Høies vedtak

STEINKJER (NRK): Helseminister Bent Høies om plassering av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal baserte seg på en plan om best mulig rekruttering av fagfolk og om nærhet til innbyggerne. Kristiansunds advokat mener å kunne påvise at konklusjonen ble helt feil.

Rettssak Kristiansund kommune Helse Midt-Norge

Fra høyre ser vi varaordfører i Kristiansund, Ragnhild Helseth, ordfører Kjell Neergaard og kommuneadvokat Kjetil Wedervang Mathiesen.

Foto: Terje Reite / NRK

Under rettssaken som Kristiansund kommune har reist mot Helse Midt-Norge tok Kristiansund kommunes advokat, Kjetil Wedervang Mathiesen for seg det endelige vedtaket om plassering av nytt, felles sykehus på Hjelset.

Med flere rapporter om rekruttering og andre rapporter om reiseavstand, mener advokaten å kunne dokumentere at Høies vedtak ikke kan være gyldig.

– Jeg påviser at det ikke er noen substans i noen av momentene i Høies vedtak. I tillegg blir ikke samfunnshensyn nevnt med et ord, sa advokat Kjetil Wedervang Mathiesen under sin saksfremstilling i Inntrøndelag tingrett mandag.

Kristiansund kommunes advokat angrep dermed stolpen i vedtaket om at plasseringsvedtaket har lagt vekt på etablering nær det sterkeste fagmiljøet med tanke på rekrutteringen både i interimsfasen og på lang sikt.

Det er ingen tvil om at sykehuset i Molde har flere ansatte enn sykehuset i Kristiansund. Men advokaten mener at forskjellen på antall ansatte er forholdsvis liten. Han tok utgangspunkt i en rapport fra SINTEF, som skal vise at det nye sykehusets nærhet til fagmiljøene, enten det er i Molde eller Kristiansund har liten betydning.

– Jeg påviser at begge disse momentene er fullstendig feilaktige. Det er selve etableringen av et felles sykehus som vi styrke rekrutteringen, gjennom sin egen attraktivitet og størrelse, sa Wedervang Mathiesen.

– Liten effekt på rekrutteringen

Wedervang Mathisen tar utgangspunkt i at fagmiljøet i Molde består av 1300 ansatte mens det tilsvarende tallet i Kristiansund ligger rundt 800. Han mener denne forskjellen har liten betydning, både i fasen frem mot sykehuset står ferdig og etterpå.

– Et felles sykehus gir mulighet til å bedre rekrutteringen. Det er ikke fremkommet viktige forskjeller for rekrutteringen om det legges til Kristiansund eller Molde. Rekrutteringen er uavhengig av fagmiljøene ved de eksisterende sykehusene, og det ser ikke ut til at Høie har fått med seg konklusjonen i SINTEF-rapporten, sa kommuneadvokaten.

Inntrøndelag Tingrett, Steinkjer

Advokaten viste til Førde i argumentasjonen for at et nytt sykehus vil styrke rekrutteringen i kraft av seg selv.

– Førde ligger langt borte fra større byer. Der har de bygd opp et godt fagmiljø på et sted som ikke hadde sykehus fra før. Det understreker at et nytt sykehus rekrutterer i kraft av seg selv.

– Ingen substans i Høies vedtak

Risikoen når det gjelder rekruttering kan, ifølge kommuneadvokaten, knyttes til om lag 200 ansatte ved Molde sykehus. Wedervang Mathiesen delte disse opp i tre grupper. Den ene gruppen antok han ville fortsette, selv om sykehuset legges til Storbakken i Kristiansund.

En annen gruppe vil kanskje slutte ved sykehuset, og finne annet arbeid i regionen.

– Disse vil trolig fortsatt jobbe ved sykehuset i interimsfasen, sa advokaten.

Vi har to lokalsykehus i nærheten – som det nye, felles sykehuset kan rekruttere fra.

Dermed har man, ifølge kommuneadvokaten, redusert rekrutteringsfaren ned til 70 personer.

– Dermed er det ingenting igjen av Bent Høies argument nummer en, hevdet han.

– Storbakken gir kortest reisetid

Det andre punktet i vedtaket om geografisk plassering av sykehuset handler om nærhet til innbyggerne. Kristiansund kommune baserer seg her på en medisinskfaglig risiko- og sårbarhetsanalyse fra Norconsult.

Rapporten skal vise at Storbakken har store fordeler fremfor Hjelset, ifølge kommuneadvokaten.

– Storbakken gir kortest akutt reisetid til flere enn det Hjelset gjør, hevdet Kristiansunds kommuneadvokat.

Også en rapport fra Asplan Viak underbygger dette, ifølge kommuneadvokaten.

– Det er ikke substans i at plassering på Hjelset vil gi kortest reiseavstand for flest innbyggere, sa kommuneadvokaten og mente dermed at punkt nummer to i Høies vedtak faller.

I tillegg mener Kristiansund kommune at samfunnsmessige hensyn ikke er tatt inn i vedtaket. Da handler det både om antall statlige arbeidsplasser og om nærheten til virksomheten i Norskehavet.

– Samfunnsmessige hensyn taler til fordel for Storbakken, hevdet Kristiansund kommunes advokat under sin saksfremstilling i Inntrøndelag tingrett mandag.