Hopp til innhold

I dag startet rettssaken om sykehusstriden

Kristiansund kommune har stevnet staten for retten etter prosessen med plassering av nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. I dag startet rettssaken. Senere i uka stiller helseministeren på vitnelista.

Inntrøndelag Tingrett, Steinkjer

Ordfører i Kristiansund,Kjell Neergaard og kommunens advokat Ketil Wedervang Mathiesen under innledningen til rettssaken.

Regjeringsadvokaten mente fire dager var passe tid til å behandle sykehusstriden i tingretten. Men nå skal saken belyses i over en uke i Inntrøndelag tingrett.

Det er Kristiansund kommune som har stevnet Helse Midt-Norge inn for retten. Kommunen mener at vedtaket om å plassere det felles sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Opdøl ved Hjelset i Molde må kjennes ugyldig.

Kristiansund kommune mener å kunne påvise en rekke brudd på lover og regler i tiden frem mot vedtaket om sykehusplassering ble gjort 19. desember 2014. Dette er hovedpunktene i Kristiansund kommunes stevning:

  • Myndighetsmisbruk
  • Brudd på forvaltningslovens krav om at en sak skal være godt opplyst før vedtak blir gjort.
  • Uforsvarlig kort saksbehandlingstid.
  • Mangel på reelle drøftelser i styremøte og foretaksmøte.
  • Inhabilitet for flere av aktørene.
  • Omfattende mangler ved begrunnelsen for vedtaket.

Regjeringsadvokaten avviser påstandene fra Kristiansund kommune og kommer til å legge ned påstand om full frifinnelse. I sitt tilsvar skriver regjeringsadvokaten av søksmålet bærer mer preg av tvist om interesser, og ikke rettigheter.

– Plasseringen bestemmes ikke av rettsregler. Det som bestemmer plasseringen er sammensatte helsepolitiske vurderinger. Foretaksmøtets vedtak er en politisk beslutning. Plasseringen er gjenstand for demokratisk kontroll, men ikke av rettslig kontroll, heter det i regjeringsadvokatens tilsvar.

Allerede før det ble klart om saken skulle føres for rettsvesenet advarte regjeringsadvokaten mot å rettsliggjøre politiske beslutninger.

Kristiansund kommune legger imidlertid frem en rekke dokumenter og fører flere vitner for å belyse det kommunen mener er omfattende myndighetsmisbruk. Kommunen tegner et bilde av at konklusjonen var bestemt på forhånd, og at medisinskfaglige og samfunnsmessige hensyn som talte for en plassering på Storbakken i Kristiansund ble skjøvet til side.

Under rettssaken blir det belyst hvordan sentrale personer ble skiftet ut i prosessen. Kristiansund kommune hevder dette ble gjort for å sørge for at det til slutt ble flertall for en plassering på Opdøl ved Hjelset i Molde.

Deler av saken kommer også til å handle om helseminister Bent Høie har opptrådt i strid med reglene om eierstyring i helseforetakene. Dette handler om Høie har gitt signaler om at Molde burde foretrekkes foran Kristiansund.

Rettssaken kommer til å handle om styremøter som var unntatt offentligheten, om administrerende direktør Astrid Eidsviks dramatiske avgang og om hvordan prosessene i de styrende organ ble drevet fremover.

Kristiansund får hele åpningsdagen til å legge frem sin sak. Tirsdag formiddag er det Helse Midt-Norge sin tur. Det er ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard som holder partsforklaringen for kommunen, mens styreleder i Helse Midt-Norge Ola Strand tar ordet på vegne av helseforetaket.

Deretter går det slag i slag gjennom hele uka, før man begynner på prosedyrene mandag i neste uke.

Også helseminister Bent Høie skal forklare seg for retten. Det skjer via videokonferanse fredag formiddag.