Hopp til innhold

– Det har vært en pill råtten prosess

Kristiansund kommunes advokat, Kjetil Vedervang, tok i bruk sterke ord under sin saksfremstilling i sykehusrettssaken i Inntrøndelag tingrett mandag formiddag. Han karakteriserte prosessen som pill råtten.

Advokat Kjetil Wedervang Mathiesen

Kristiansund kommunes advokat Kjetil Wedervang Mathisen.

Foto: Terje Reite / NRK

Kristiansund kommune har gått til sak mot Helse Midt-Norge etter den opprivende striden om hvor det nye, felles sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge. Kommunen krever vedtaket kjent ugyldig.

– Det er gjort feil i prosessen som har fått innvirkning på resultatet. Det har vært en pill råtten prosess. Gjennom min gjennomgang vil jeg påvise at det er grunnlag for å bruke denne karakteristikken, sa Wedervang Mathisen.

Begrepet pill råtten førte til at rettens administrator valgte å gå en runde med kommunens advokat. Kommuneadvokaten hevdet at pill råtten i denne sammenhengen er et faglig begrep.

– Av og til må man bruke slike begrep for å belyse saken, og jeg vil påvise at begrepet er dekkende, sa Wedervang Mathisen.

Inntrøndelag Tingrett, Steinkjer

Kristiansund kommune mener dette er punktene som gjør saken ugyldig:

  • Myndighetsmisbruk
  • Brudd på forvaltningslovens krav om at en sak skal være godt opplyst før vedtak blir gjort.
  • Uforsvarlig kort saksbehandlingstid.
  • Mangel på reelle drøftelser i styremøte og foretaksmøte.
  • Inhabilitet for flere av aktørene.
  • Omfattende mangler ved begrunnelsen for vedtaket.

Wedervang Mathisen karakteriserte sykehusvedtaket som det viktigste helsepolitiske vedtaket i området noen gang.

– Det handler om liv og død 50 år frem i tid. Det har også andre samfunnsmessige konsekvenser. Og det er spesielt viktig for Nordmøre som har svært få statlige arbeidsplasser, sa Wedervang Mathisen.

I sin punktvise fremstilling hevdet Wedervang Mathisen at det er nok at ett av de mange forholdene KAN ha hatt innvirkning, og at vedtaket således må kjennes ugyldig. Han hamret løs på både prosessen, begrunnelsen og selve vedtaket.

– Det er som keiserens nye klær. Det er et fasadebegrunnet vedtaket. Det er uten substans, uten reelt innhold, sa kommuneadvokaten.

Undervegs i sin saksfremstilling lanserte kommuneadvokaten et nytt ugyldighetskrav. Han hevder at selve grunnlaget for at det skal bygges ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal er gjort på en måte som er i strid med reglene.

– Det skulle ha vært Helsedepartementet som gjorde vedtaket om at det skulle være ett og ikke to sykehus. Vedtaket om ett felles sykehus ble gjort av styret i Helse Midt-Norge. Og det er ikke godt nok at daværende helseminister Jonas Gahr Støre strødde sand på vedtaket, sa kommuneadvokaten.

Kommuneadvokaten mener også at det burde ha vært en måned mellom de tre nivåene som behandlet sykehussaken. I stedet gjorde styret i Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge og helseminister Bent Høie vedtak i saken på tre påfølgende dager.