NRK Meny
Normal

Presteopprør etter at Kirkemøtet åpnet for homobryllup

Stein Barlaup syns det er vanskelig å fortsette som sokneprest i Midsund etter at Kirkemøtet gikk inn for at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirka. Møre-presten er en av 264 prester som nå har skrevet under på et opprop.

Stein Barlaup

Sokneprest i Midsund, Stein Barlaup, er en av prestene som har skrevet under oppropet i Møre.

Foto: Privat bilde

264 prester rundt om i landet har signert oppropet for å sikre at de beholder to liturgier i Den norske kirke: den som allerede fungerer for ektepar, og den nye for lesbiske og homofile, som nå skal utarbeides. Prester som nekter å vie to av samme kjønn frykter at en felles liturgi vil komme.

– Jeg syns det er vanskelig å bli stående som prest i en slik kirke. Jeg vurderer hva jeg skal gjøre framover. Jesus taler om kvinne og mann, sier soknepresten i Midsund.

Tretti av hans prestekolleger i Møre og 264 på landsbasis står nå på lista som er offentliggjort, ifølge kooridnator Rolf Kjøde. Oppropet ble levert til Bispemøtet og Kirkerådet på mandag.

Rolf Kjøde, Normisjon

Rolf Kjøde, koordinator for oppropet fra prestene.

Foto: Normisjon

Stort engasjement blant de som nekter

Etter Kirkemøtet for en uke siden har engasjementet blitt stadig større og lista med prester som signerer oppropet enda lengre.

– Jeg er ikke så overrasket over at så mange prester har signert selv om dette er en offentlig handling. Vi vil legge press på kirkeledelsen for å sikre varige ordninger i kirka. Den todelte litugien er skjør og vi vet at Åpen kirkegruppe ønsker seg en felles liturgi, sier Rolf Kjøde i Bjørgvin, som koordinerer erklæringa.

Les også:

Flest prester på Vestlandet

Det er flest prester fra tre bispedømmene langs vestlandskysten på oppropet, Bjørgvin, Stavanger og Møre. Færrest underskrifter kommer det fra Hamar, Nidaros og Sør-Hålogaland.

De vel 30 prestene fra Agder og Bjørgvin, som har signert, har nå fått en invitasjon til samtale i arbeidsmøtet til bispemøtet i juni.

– Noen av oss som har signert lista har fått invitasjon til samtale fra to biskoper og avventer om flere vil gjøre det samme, sier Kjøde.

Ingeborg Midttømme

Biskop Ingeborg Midttømme, i Møre vil avvente den nye liturgien for likekjønnede.

Foto: Roar Strøm / NRK

Den nye liturgien ikke skrevet

Mørebiskop Ingeborg Midttømme, oppfatter oppropet slik at prestene vil ha en forsikring om at de kan vie ektepar etter dagens liturgi. Mørebispen presiserer at det ble vedtatt på Kirkemøtet.

– Så må vi se ordlyden på den nye liturgien for likekjønnede og veiledningen som følger med. Den kjenner vi ikke enda.

Den nye liturgien for likekjønnede skal nå utarbeides og sendes på høring. På Kirkemøtet i januar 2017 skal den etter planen vedtas.

Opprop om samlivsetikken i Den norske kirka