Strid under Kirkemøtet: Skal liturgi for homofile kunne brukes av alle?

Representanter på Kirkemøtet er rykende uenige om liturgien som skal utarbeides for homofile, også skal kunne benyttes av heterofile par.

homofile vielse

– Leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nilsen, mener den nye liturgien skal kunne brukes av alle.

Foto: MICK TSIKAS / Reuters Creative

Kirkemøtet holdes i Trondheim fra 6. til 12. april. Én av årets største og desidert mest omtalte saker, er saken om vigsel av homofile.

Gard Sandaker-Nilsen

Gard Sandaker-Nilsen mener forskjellsbehandling i vigselssammenheng strider mot ekteskapet.

Foto: NRK

Mandag kommer Kirkemøtet etter all sannsynlighet til å vedta å innføre en ny vigselsliturgi. Nå strides det om den nye liturgien kun skal gjelde for homofile, eller at også heterofile skal kunne bruke den.

– Ny liturgi skal kunne brukes av alle par

Leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nilsen, mener i utgangspunktet at den gamle liturgien bør kastes til fordel for én helt ny liturgi. Slik blir det ikke. Nå er han opptatt av at den nye liturgien skal kunne brukes av alle.

– Åpen folkekirke mener ekteskapet er en forpliktelse og en feiring mellom to mennesker, helt uavhengig om det er snakk om to menn, to kvinner eller en kvinne og en mann. Vi mener det skal utarbeides én liturgi for alle par, sier Sandaker-Nilsen.

Kristin Gunleiksrud

Kristin Gunleiksrud tror ny liturgi vil falle i god jord hos mange heterofile par.

Foto: NRK

Han støttes av Kristin Gunleiksrud i Åpen folkekirke, som er overbevist om at heterofile vil sette stor pris på den nye liturgien.

– Mange heterofile par mener den gjeldende liturgien ikke er god, sier hun.

– Helt feil at folk skal velge

Jan Olav Olsen

Jan Olav Olsen vil ikke at heterofile skal kunne velge å bruke liturgien for homofile.

Foto: NRK

Jan Olav Olsen, leder i Agder og Telemark bispedømme, er i utgangspunktet svært kritisk til at homofile skal kunne vies i kirka, men er med på kompromisset.

Noe han ikke er interessert i å gå med på, er at den nye liturgien skal kunne brukes av heterofile. Han mener det vil skape konflikter.

– Vi skyver da et problem – et valg – ned til dem som skal gjennomføre et bryllup. Det er vi som er lederskap i kirka, altså Kirkemøtet, som skal ta avgjørelsen på hvilken liturgi folk får. Liturgi er ikke noe folk skal velge, det er noe folk får. Derfor skal ikke heterofile velge, de skal ha den gamle gode liturgien, understreker Olsen.

– For tidlig å diskutere detaljene

Midtømme

Ingeborg Midtømme mener det er for tidlig å diskutere detaljene rundt vigselsliturgien.

Foto: NRK

Den nye liturgien skal vedtas under Kirkemøtet i januar 2017. Biskop i Møre, Ingeborg Midtømme, mener det er for tidlig å diskutere om den nye liturgien skal kunne brukes av flere enn homofile.

– Forslaget er at dagens liturgi skal gjelde for heterofile, mens den nye skal gjelde for homofile. Det er bare komiteen som har satt seg inn i det nye forslaget som er kommet nå. Alle på Kirkemøtet bør ha lik mulighet til å sette seg inn i dette før vi begynner å diskutere det, sier Midtømme.

Siste fra Trøndelag

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster