Spente på det fremtidige kommunekartet for indre Nordmøre

Det er høyst usikkert hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for indre Nordmøre.

Kart indre Nordmøre
Foto: Trond Vestre / NRK

Ordførerne i Surnadal og Rindal mener de to kommunene bør kunne finne sammen gjennom kommunereformen, men de er uenige om vegvalgene dersom det blir snakk om en mye større kommune.

Ordføreren i Surnadal, Mons Otnes (Ap), er ikke i tvil om hvem han vil ha med i båten.

- Først og fremst en løsning med Surnadal, Halsa og Rindal. Det ser vi på pendlertall og på hvor folk bruker de forskjellige tjenestene, sier Mons Otnes.

Surnadal

Skei er kommunesenteret i Surnadal. Både folk og politikere er spente på hva fremtiden vil by på.

Foto: Trond Vestre / NRK

Todalsfjordsambandet

Mons Otnes

- Todalsfjordprosjektet må på plass dersom Surnadal skal slå seg sammen med Sunndal, sier Ordføreren i Surnadal, Mons Otnes (Ap).

Foto: Trond Vestre / NRK

Tilsammen vil det bety en kommune med bare litt under 10.000 innbyggere. Blir det for smått og flere kommuner må med, ser ordføreren samme veg som næringslivet i Surnadal, nemlig til Sunndal.

Men da er kravet at regjeringen bidrar til å få på plass en fergefri forbindelse gjennom Todalsfjordprosjektet. I dag må man bruke ferge dersom man skal reise mellom Surnadal og Sunndal.

- Skal vi på noen som helst måte slå oss sammen med Sunndal så er det en soleklar forutsetning at vi får en landfast og døgnåpen forbindelse. Skal vi få de vekstimpulsene vi trenger i regionen her så må dette på plass. Det er det ingen tvil om. Da må Todalsfjordprosjektet løftes ut av den fylkeskommunale køen og realiseres, sier ordføreren i Surnadal, Mons Otnes (Ap).

Ser innover i Trøndelag

Ola T. Heggem

- Surnadal, Rindal, Meldal og Orkdal er en naturlig region for oss, sier ordføreren i Rindal, Ola T. Heggem (Sp).

Foto: NRK

Senterparti-ordføreren i Rindal tar ikke bølgen for kommunereformen. Han mener Rindal kommune godt kan bestå som i dag.

Må Rindal med i en større kommune vil Ola T.Heggem ha med seg Surnadal på grunn av mye pendling og stadig tettere bånd mellom de to kommunene. Men han sier nei til Sunndal og ser heller innover i Trøndelag.

- Vi står i spagaten her i Rindal. Det er ingen tvil om det. Kommunestyret har i tre perioder sagt at vi ønsker oss et tettest mulig samarbeid med våre naboer, og det betyr fra Surnadalsøra til Orkdalsøra. Dette er vår region og våre naturlige samarbeidspartnere, sier Ola T. Heggem.

- Vil ikke bli del av en fergekommune

Rindal kommune

I dag møter du dette skiltet når du kjører inn i Rindal kommune. Med kommunereformen kan grensene bli flyttet.

Foto: Trond Vestre / NRK

- Når rindalingen skal hente seg varer og tjenester han ikke finner i Rindal, er det tre aktuelle steder å hente dem. Det er Surnadal, det er Orkdal og det er Trondheim, og dersom du begynner å snakke om at vi skal bli en del av en kommune over fjorden så anser jeg det personlig som helt uaktuelt. Og det er et syn som jeg tror alle i Rindal vil støtte. Det er ikke ønskelig at Rindal skal bli en del av fergekommune, sier Heggem.

- Så Sunndal er uaktuelt?

- Ja, ut fra det jeg sier nå så er det helt uaktuelt. Det har ingen ting med sunndalingene og kristiansunderne å gjøre. Jeg har gode venner i begge kommunene. Dette har utelukkende med geografi og kulturer å gjøre, sier Ola T. Heggem.

- Orkdal er for langt unna

Men for ordføreren i Surnadal, Mons Otnes, er sammenslåing med Orkdal helt uaktuelt.

- Vi har en del samarbeid nordover. Men alt for store enheter for eksempel med et sentrum i Orkdal blir for perifert for oss så jeg ser ikke på det som en aktuell løsning. Avstandene er for store og det naturlige samkvemet har i grunn aldri vært der, sier Mons Otnes

- Dersom du spør orkdalingene om hvor Surnadal er så tror jeg faktisk det er mange som vil slite med å svare, sier Otnes.

Å samle Nordmøre til en kommune?

Ole Helge Haugen

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen har skapt debatt etter å ha tegnet et nytt kommunekart.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Men de to ordførerne er enige om en ting: De ønsker ikke å være en del av èn stor Nordmørskommune. Blant annet har fylkesplansjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune,Ole Helge Haugen, tatt til orde for en fremtidig kommunestruktur somvil bety at Nordmøre samles til en kommune.

- Det er mange av oss som er blitt provosert av utspillet fra fylkesplansjefen og det kartet han har tegnet. Men dette blir alt for stort. Det henger ikke i hop, sier Mons Otnes.

- Jeg respekterer at det er noen som jobber for et kommunekart med 4-5 kommuner i Møre og Romsdal i fremtiden. Men for Rindal er det uaktuelt å være med på dette, sier Ola T. Heggem.

Etterlyser klare svar

Men begge ordførerne etterlyser klare svar på hva regjeringen vil med kommunereformen når kommuneproposisjonen blir lagt frem 14.juni. Ordføreren i Surnadal føler at han sitter med langt flere spørsmål enn svar.

- Regjeringen har sagt at de vil ha en omfattende kommunereform, men de har ikke sagt noe om innholdet. De definerer det som robuste kommuner, men vi får ikke tak i hva de legger i det. Jeg er spent på den videre prosessen. Jeg føler at regjeringen utfordrer oss på noe de knapt nok selv vet hva de vil hen med, sier ordføreren i Surnadal, Mons Otnes.

- De er nødt til å si noe om oppgavefordelinga. Å bare si at kommunene skal ha flere oppgaver uten å peke på hvor oppgavene skal tas fra synes jeg blir useriøst. Det er helt nødvendig å vurdere fylkeskommunen samtidig. Å tro at en skal styrke kommunene med flere oppgaver uten å ta oppgaver fra fylkeskommunen synes jeg er en pussig strategi, sier ordføreren i Rindal, Ola T. Heggem (Sp).