Vil ha innbyggerne involvert i kommunereformen

– Det er viktig at innbyggerne blir tidlig involvert i arbeidet med kommunereformen, mener ordfører i Stordal, Charles Tøsse (H) som inviterer innbyggerne til folkemøte.

Charles Tøsse

Ordfører i Stordal, Charles Tøsse, vil invitere til folkemøte om kommunereformen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Regjeringen har varslet en reform som vil bety store endringer i kommunekartet.

Men en slik reform må gi resultat som er synlig for folk, sier Tøsse.

– Folk må se resultater

– For at strukturendringer skal ha en legitimitet blant folk så er det viktig at folk ser igjen resultatene av dette. Folk flest er opptatt av gode kommunikasjoner; bedre veier og kollektivtilbud, og slike ting er viktig å ha med seg i en slik prosess. Da tror jeg en kommunereform vil ha større legitimitet for folk flest.

Ordføreren i Stordal vil derfor invitere innbyggerne til et folkemøte om kommunereformen. Det vil skje etter at regjeringen sitt ekspertutvalg har lagt fram sine forslag i slutten av mars. Disse forslagene vil legge sterke føringer på hva reformen skal inneholde og hvor omfattende den blir. Skal fylkeskommunen bestå eller skal den legges ned? Hvordan blir det økonomiske opplegget for kommunene? Hvilke nye oppgaver får de og hvilke fordeler følger med på lasset, er noen av spørsmålene som må besvares.

– Når det er kommet på plass kan en begynne å se litt på kommunens størrelse og hvor kommunegrensene skal gå. Og så er det viktig at det kommer et resultat som en kan leve med i ettertid.

Vil samarbeide på nordsiden av Storfjorden

Men spørsmålet er hvem Stordal skal slå seg sammen med i en fremtidig storkommune. Ordføreren er ikke i tvil om hvilken retning han vil se.

– Det mest naturlige er å se på geografien, i dette tilfellet, fjorden. Det er det som har vært holdningen tidligere at det er naturlig å se et samarbeid på nordsiden av Storfjorden. Det er tross alt fjorden som skiller oss.

For Tøsse er det mindre aktuelt å se mot Stranda og Sykkylven.

– I mine øyne er det mindre aktuelt, sier han.