NRK Meny
Normal

– Vanskelig å få til store kommuner

Ekspertutvalget mener at kommunene bør ha mellom 15.000 og 20.000 innbyggere. – Det kan bli problematisk i vår region, mener fylkesplansjefen.

Kommunesammenslåing MR

Fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ole Helge Haugen, tror det kan bli problematisk å få til veldig store kommuner i vår region.

Fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ole Helge Haugen, mener at det blir vanskelig å få til kommuner med 15-20.000 innbyggere i vår region.

– Jeg tror at en slik størrelse på kommunene kan bli problematisk å få til. Det har med geografien å gjøre, og da må man i tilfelle dele opp dagens kommuner. Konsekvensene er at kommunene vil bli veldig store i areal, mener fylkesplansjefen.

– Vanskelig å bli enige

Han mener at hvis kommunen blir veldig stor så blir det vanskelig å bli enige om et kommunesenter. Flere kommuner i fylket er i gang med planlegging som kan føre mot en sammenslåing av nabokommuner. Men passer det med tanken om en størrelse på 15.000 til 20.000 innbyggere?

– Jeg har vært mye rundt i fylket og snakket om dette, og min erfaring er at det finnes veldig mange ulike oppfatninger av sammenslåinga, sier Haugen.

Grafikk - kommunesammenslåing

Det er sterkt delte meninger om å kutte antallet kommuner fra 428 til 105 i Norge, og fra 36 til åtte i Møre og Romsdal.

Foto: NRK
Fungerende ordfører i Norddal, Per Magnus Berdal

Fungerende ordfører i Norddal kommune, Per Magnus Berdal (Sp), er åpen for å samarbeide med andre kommuner.

Foto: Frode Berg / NRK

Samarbeid over kommunegrensene har blitt bygd mye ut i senere år, men en viktig forutsetning både fra Regjeringen og ekspertutvalget er at de vil ha bort interkommunalt samarbeid.

– Fortsette slik som det er nå

Fungerende ordfører i Norddal, Per Magnus Berdal (Sp), ser på fremtiden for kommunesammenslåing med spenning. Men han mener at kommunene kan fortsette på samme måten som nå en stund til.

– Jeg syns ikke at vi får konkrete svar i denne rapporten. Men det var vel ikke forventet heller, sier Berdal.

Han kunne heller ha tenkt seg og fått svar rundt oppgavefordeling og ansvaret som en kommune skal ha.

– Det er ikke flertall på Stortinget for å legge ned fylkeskommunen, men hvis vi får større kommuner kan vi møte på et dillemma når det gjelder hva kommunene skal ha ansvar for, sier Berdal.

Berdal åpen for det meste

Norddal er en liten kommune med rundt 1700 innbyggere. Berdal tror at de kan fortsette som kommune i en stund til.

– Vi kan gjerne samarbeide med andre, men likevel fungere som egen kommune. Vi har diskutert sammenslåing den siste tiden, og vi er åpne for det meste.

Berdal sier at kommunen som er mest naturlig å bli slått sammen med er Stranda, men de kunne også samarbeidet med andre kommuner som ligger lenger unna.

Norske kommuner bør ha mellom 15.000 00 og 20.000 innbyggere, mener et ekspertutvalg som har utredet kommunereformen.