– Noen må slippe kommunesammenslåinger

Regjeringas ekspertutvalg åpner for at enkelte kommuner kan ha færre enn 15.000 innbyggere. Professor ved NTNU, Reidar Almås går lenger. – Øykommuner og distrikt med store avstander bør bestå som i dag.

Professor

NTNU-professor Reidar Almås fra Norsk senter for bygdeforskning, mener det er på høy tid med en ny kommunereform. Men enkelte kommuner har en slik beliggenhet at de bør slippe en kommunesammenslåing, mener han.

Foto: Tone Iversen/NRK

Signy Irene Vabo

Over påske møtes regjeringas ekspertutvalg igjen. Her legger utvalgets leder, Signy Irene Vabo, fram anbefalinga om at kommunene bør ha minst 15.000 innbyggere.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Over påske møtes regjeringas ekspertutvalg på nytt for å diskutere nye funksjoner som kommunene skal ha.

Ikke alle må være store

– Jeg mener rapporten fra utvalget er mer nyansert enn det kan virke som ved første øyekast, sier et av medlemmene i ekspertutvalget, Halvor Holmli, direktør ved Kompetansesentret for distriktsutvikling.

Holmli sier at utvalget åpner for at ikke alle kommuner trenger å ha mellom 15.000 og 20.000 innbyggere.

Ikke bare Finnmark

Dette står i rapporten:

" Utvalget ser at det for kommuner med svært store avstander vil kunne bli en utfordring for politisk representativitet. Dette vil etter uvalgets oppfatning først og fremst kunne gjelde deler av Finnmark. Dersom konklusjonen blir at kommunesammenslåing ikke er løsningen i disse tilfeller, er det utvalgets oppfatning at forpliktende samarbeid må inngås for å imøtekomme de kravene til oppgaveløsning som er nedfelt i kriteriene."

– Unntak kan først og fremst gjelde i Finnmark står det i rapporten, men dette handler også om andre kommuner i Norge, sier utvalgsmedlem, Halvor Holmli.

Et nytt kommunekart

Et helt nytt kommunekart skal tegnes i Norge. Vegskilt kan bli endret og mange kommuner kan bli slått sammen.

Forbauset

Professor ved NTNU, Reidar Almås, er overrasket over at ekspertutvalget allerede nå har fastsatt at en kommune bør ha mellom 15.000 og 20.000 innbyggere.

– Jeg ble først og fremst forbauset. I Trøndelag vil dette bety at det bare blir fem til seks kommuner i hvert fylke. Der er vi ikke i dag.

Han mener regjeringa må ta hensyn til geografi når nye kommunegrenser skal fastsettes.

– Noen må slippe

Stortinget på 1960-tallet

Stortinget vedtok å legge ned 290 kommuner på 1960-tallet. Forskere mener det er på høy tid med en ny omfattende kommunereform i Norge, 50 år etterpå.

– Noen kommuner må få slippe kommunesammenslåinger. Det gjelder øyer og det gjelder distriktskommuner der det er store avstander, sier Almås.

Han utdyper dette.

Noen kommuner kan bestå som i dag, og kjøpe tjenester fra den nye regionkommunen. På samme måte som kommuner i dag kjøper tjenester gjennom interkommunale samarbeid eller fra private, mener Almås.

Han kaller dette outsourcing av tjenester.

På høy tid

Daglig leder i NIVI Analyse, Geir Vinsand, er en av Norges fremste eksperter på omstillinger i kommunene.

Han mener det er på høy tid med en ny kommunereform i Norge, 50 år etter den siste store runden med kommunesammenslåinger på 1960-tallet.

Geir Vinsand

Geir Vinsand, daglig leder ved NIVI Analyse, tror det vil bli tvangssammenslåinger av kommuner i Norge.

Foto: NRK

- Kommunenes oppgaver har vokst bratt og kontinuerlig i snart 50 år, sier Vinsand.

Må innstille oss på tvang

Han tror det vil bli tvangssammenslåing av kommuner, slik det var på 1960-tallet.

- Ja, først vil man prøver å få snøballen til å rulle. Så kommer det en del insitament for dem som er tidlig ute. Og til slutt kommer et oppsamlingsheat.

– Må regjeringa bruke tvang?

– Ja, jeg tror det blir nødvendig å bruke mild tvang når noen kommuner skal slås sammen, sier daglig leder ved NIVI Analyse, Geir Vinsand.

Ekstreme øysamfunn

Vinsand mener at ikke alle kommuner bør ha så mange som 15.000 innbygere.

– Vi har en del ekstreme samfunn i Norge, først og fremst øyer. Da mener jeg vi har to alterntiv. Den ene modellen kan være at øyer som Leka, Værøy, Røst og Træna får utpekt en vertskommune og at de inngår i et interkommunalt samarbeid. Den andre modellen er at for eksempel øykommuner kan gå inn i en større regionkommune, men få en særstatus, sier han.

Kommunereform i Danmark

I Danmark ble det tatt hensyn til geografi da mange kommuner ble slått sammen i 2007. For syv kommuner forble uendret, blant dem var fem øykommuner i Danmark.

Disse kommunene inngikk i stedet et forpliktende samarbeid med andre.

Møtes over påske

Over påske møtes regjeringas ekspertutvalg på nytt. Denne gangen for å se på hvilke nye funksjoner kommunene skal få når en ny og omfattende kommuenreform blir gjennomført i Norge.

– Det blir spennende. Utvalget skal se på kommunenes framtidige oppgaver, sier et av medlemmene i ekspertutvalget, Halvor Holmli.

Ytring: Faglig, ikke fordummende

Steinkjer

Under den siste store kommunereformen på 1960-tallet ble hele syv kommuner slått sammen og ble en del av Steinkjer kommune. Nå venter en ny stor gjennomgang av kommunestrukturen.

Siste fra Trøndelag

Bjørgen overrasket over tiden opp til Johaug: – Jeg må hjem og trene

Elisabeth Strand Mølster

Se Midtnytt med Elisabeth Strand Mølster

Se Midtnytt med Elisabeth Strand Mølster