– Små kommuner er bedre enn store

Både politikere og forskere i nord er kritiske til å slå sammen kommunene basert på folketall.

Nils Aarsæther

Nils Aarsæther, professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet, mener at småkommunene er viktig, blant annet for etablering av nye bedrifter.

Foto: Petter Strøm / NRK

Alle kommuner bør ha mellom 15.000 og 20.000 innbyggere. Det foreslår ekspertutvalget for kommunereformen i en delrapport som ble presentert i dag.

I Finnmark og Troms vil bare Alta, Tromsø og Harstad ha nok innbyggere til å forbli egne kommuner.

Kristina Hansen, leder for KS i Finnmark og ordfører i Nordkapp er skeptisk.

– Det viser seg at små kommuner kan tilby like gode tjenester som de store, blant annet ved hjelp av interkommunalt arbeid, sier hun.

Her ett tidligere forslag for hvilke kommuner som kan bli slått sammen. Forslaget er ikke basert på innbyggere:

Nærheten viktig i småkommunene

Ekspertutvalget for kommunereformen mener at det er mye å hente i en sammenslåing, særlig når det gjelder barnevern, PPT- og helsetilbud.

De er bekymret for at fagmiljøene blir for små og kvaliteten på tjenestene for ujevne. Mens Troms har om lag 162.000 innbyggere, har Finnmark knapt halvparten, rundt 75.000. I det nordligste fylket kan det da bli mellom tre og seks kommuner.

Nils Aarsæther, professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, mener småkommuner ikke har et dårligere tilbud enn de større.

– Vi vet at befolkningen i små og mellomstore kommuner er mer fornøyd med tjenestetilbudet enn folk i større kommuner, sier han.

– Det skyldes blant annet nærheten og stabiliteten i de små kommunene. Man kjenner hverandre bedre og vet hvem som jobber i for eksempel eldreomsorgen.

– Tvang er siste utvei

Frank Bakke Jensen

Frank Bakke Jensen (H) hevder at tvangssammenslåing av kommuner ikke er aktuelt med det første.

Foto: Høyre

Stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke Jensen, sier det er unaturlig å stille absolutte krav om innbyggertall og antall kommuner med Norges mangfoldige geografi. Bakke Jensen tror ikke det er aktuelt med tvangssammenslåinger av kommuner – i hvert fall ikke ennå.

– Først må vi bestemme oss for hvilke kriterier vi skal stille for å få en godt fungerende kommuner, så må lokalpolitikerne sette seg sammen og se på hvordan de kan løse disse oppgavene, sier Bakke Jensen.

– Dette skal være basert på frivillighet, så får heller tvang komme som siste instans.