Hopp til innhold

Dette kan du gjøre selv for å unngå demens

Ny forskning viser at hvert tredje demenstilfelle kan hindres av sunne vaner, et lyst sinn og av å lære nye ting.

Fjelltur

FORSIKRING: Fysisk aktivitet, sunne spisevaner, og vilje til å lære nye ting kan forebygge mange demens-tilfeller viser ny forskning. Dette bildet er tatt ved Finse.

Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Opptil en tredel av alle nye demens-tilfeller kan forebygges ved å gjøre bedre valg i hverdagen. Det viser en ny rapport som blir lagt fram i London torsdag på en internasjonal konferanse arrangert av Alzheimer's Association. Dette er verdens største konferanse om det som er en moderne epidemi.

Rundt 47 millioner mennesker verden over er diagnostisert med demens-sykdommer.

Hver 5. nordmann blir dement

Økningen i levealder gjør at vi i Norge venter mer enn en fordobling i forekomst av demens fra 2006 til 2050.

Kvinne i lenestol på sykehjem

DEMENT: Hver 5. nordmann kan bli rammet.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Folkehelseinstituttet har beregnet at en av fem nordmenn vil bli dement. Utbredelsen stiger fra 1,6 prosent i aldersgruppen 60–64 år, til 43 prosent i gruppen over 89 år.

Nøyaktig hva som utløser demens vet man ikke. Risikofaktorer ser for en stor del ut til å være de samme som for hjerte- og karsykdommer. Samtidig vet man at gener spiller en vesentlig rolle.

Risikofaktorer som du kan påvirke

Den ferske Lancet-rapporten samler de beste rådene fra hundrevis av forskningsrapporter, og er signert av 24 av verdens fremste demenseksperter.

De har identifisert ni konkrete faktorer som dramatisk øker risikoen for å bli rammet av hukommelsessykdommer:

  1. Skolefrafall
  2. Høyt blodtrykk
  3. Hørselstap
  4. Overvekt midt i livet
  5. Røyking
  6. Depresjon
  7. Inaktivitet
  8. Sosial isolasjon
  9. Diabetes sent i livet

Hvis man makter å endre disse ni faktorene til det bedre, kan det redusere risikoen for å bli dement med 35 prosent, er konklusjonen.

Knut Steingrimsen på scenen.

HJERNETRIM: Ildsjelene på Seniorteateret i Tønsberg får daglig trimmet hukommelsen.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Mer effektivt enn medisiner

Legevitenskapen har det siste tiåret vært på sporet av kontrollerbare livsstilsfaktorer som påvirker hukommelsesfunksjonen vår. Som med hjerte- og karsykdommer, tror forskerne at kampen mot demenssykdommer må innebære en kombinert innsats – en cocktail av både medisiner og livsstilsendringer.

– Den hyggelige beskjeden er at demens ikke er upåvirkelig, men kan beveges av ytre faktorer i våre omgivelser, sier Lon Schneider, en av forfatterne bak rapporten til Washington Post.

Til daglig er han professor i psykiatri og adferdsforskning på Keck Schoool of Medicine på University of Southern California.

Lon Schneider

ENKLE GREP MOT DEMENS: Lon Schneider er en av 24 forfattere bak metastudien.

Foto: USC

Schneider sier at det stadig kommer nye medisiner, men at demensepidemien ikke kan stanses med medisiner alene.

– Livsstilendring er billig, og effekten med 35 prosents risikoredusjon, er uansett langt bedre enn det vi kan vente av noen medisiner, sier han.

En annen rapport som kom sist måned fra amerikanske National Institute on Aging, konkluderte med at tre typer tiltak hadde virkning på demens: Hukommelsestrening, kontrollert blodtrykk og økt fysisk aktivitet. Andre enkeltrapporter har ikke klart å konkludere med noen sikker effekt av livsstilsendringer.

Forskerne bak Lancet-artikkelen sier det er behov for mer forskning på hukommelsessykdommer. Flere nye slike for årene fremover er presentert under konferansen i London.

Les også:

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)