Mye eksos kan føre til mer demens

Folk som bor på steder med mye eksos, utvikler oftere sykdommer som demens og Alzheimer. Det går fram av en omfattende undersøkelse i Sverige.

Fotgjenger blant eksos fra biler

SAMMENHENG: De som puster inn mye eksos rammes oftere av demens.

Foto: Bob King / AP

Bertil Forsberg

VIKTIG FUNN: Resultatet av undersøkelsen er en sensasjon, sier professor Bertil Forsberg som har ledet arbeidet.

Foto: Mattias Pettersson

– Vi har funnet en uventet sterk sammenheng, sier professor i miljømedisin, Bertil Forsberg, til avisa Dagens Nyheter.

2000 svensker har deltatt i studien som har gått over 15 år. Alle deltakerne var 55 år eller eldre da studien startet.

Rundt 300 av de deltakerne utviklet Alzheimer eller vaskulær demens i løpet av 15-årsperioden.

De som bodde i områder med mest eksos i luften, hadde 40 prosent større risiko for å få demens enn dem som bodde i områder med minst eksos, ifølge Dagens Nyheter.

I studien er det tatt hensyn til andre faktorer som alder, livsstil og vekt.

Hjernens funksjon

Fra tidligere er det kjent at mennesker som bor i områder med forurenset luft, oftere rammes av sykdommer som astma, kreft og hjerte- og karsykdommer.

Men det er først i de seneste årene at forskerne har begynt å se på hvordan luftforurensing påvirker hjernens funksjon.

– De som puster inn mye eksos, får dårligere blodsirkulasjon i hjernen, sier professor Forsberg.

Han viser også til at svært små partikler kan gå via luktnerven til hjernen og gjøre direkte skade. Eksos kan også føre til betennelser i luftveiene og i andre organ.

– Stor nyhet

Lisbet Rugtvedt

SVÆRT VIKTIG: Den svenske studien er svært viktig for å forstå årsakene til demens, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Dette er den første store studien som ser på miljøforurensingens betydning for utviklingen av demens, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt til NRK. Hun er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hun understreker at dette er en stor nyhet, fordi det er svært viktig å få vite mer om årsakene til sykdommen. Da blir det lettere å sette inn effektive, forebyggende tiltak.

– Dette er et av de viktigste folkehelseproblemene vi har, demens rammer både pasientene selv og de pårørende som er rundt dem, sier Rugtvedt.

Hun påpeker at de norske forskningsmiljøene har vært mest opptatt av omsorgssiden ved denne sykdommen. I Sverige og Finland ser man mer på årsakene.

– Den svenske studien viser at det er mange gode argumenter for å redusere bilforurensingen i områder der folk bor, det vil være god samfunnsøkonomi, mener Rugtvedt.

– Interessant studie

– Dette er en viktig og tung studie fra et godt forskningsmiljø, sier seniorforsker Magne Refsnes ved Folkehelseinstituttets avdeling for luftforurensing og støy, til NRK.

Men han understreker at det trengs flere studier for å kunne slå fast at det er en direkte sammenheng mellom påvirkning av eksos og forekomsten av demens.

– Funnene som er gjort i Sverige er interessante, men ikke sjokkerende. Det har ligget i kortene at det kan være en slik forbindelse, sier Refsnes.

Umeå forsøksby

Eksos kan også føre til demens

FARLIG: Eksos er enda farligere enn tidligere antatt.

Foto: David Paul Morris / AFP

Forskerne fant ut at Umeå var en god by for denne undersøkelsen.

Sentrum er ganske kraftig forurenset av eksos, mens utkantene er temmelig rene.

Hele byen ble nøye kartlagt, og det ble gjort detaljerte målinger av forurensingsnivået de ulike stedene.

De 2000 deltakerne gjennomgikk hvert femte år en test av hjernen og hukommelsen for å finne ut om det hadde vært noen endringer.

Resultatet av undersøkelsen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Health Perspectives.

SISTE NYTT

Siste nytt