Holder seg i form på scenen

Andelen nye tilfeller av demens blant eldre er på vei ned.

Knut Steingrimsen på scenen.

SENIORTEATER: Knut Steingrimsen (83) synes teater er en fin måte å engasjere eldre på.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Skal vi tro seniorforsker og psykolog Per Kristian Haugen ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse kan Knut Steingrimsen kanskje representere den nye generasjonen eldre.

Forskeren henviser til forskning publisert i The New England Journal of Medicine, som blant annet viser at andelen nye tilfeller av demens blant eldre er på vei ned. Det påpekes imidlertid også at antallet personer med demens vil øke fordi det blir flere eldre.

Likevel sier seniorforskeren at gruppen mellom 70 og 80 år vil fungere mye bedre, ikke bare fysisk, men sannsynligvis også psykisk, enn generasjonen foran dem gjorde.

Per Kristian Haugen

Per Kristian Haugen er psykolog og forsker.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Det kommer til å bli en mye mer aktiv eldregruppe nå i neste generasjon, enn for eksempel deres besteforeldre var. Det er helt sikkert. Det er grunn til å tro blant annet at forekomsten av demens faktisk kan være i ferd med å gå litt ned i aldersgruppen 70–80 år. Dette betyr at det er veldig mange friske personer som vil befinne seg mellom 70 og 80 år i dag, enn det var tidligere, sier Haugen.

Travel 83-åring

Knut Steingrimsen fyller snart 84 år, og for tiden er han aktuell som skuespiller ved Seniorteatret i Tønsberg.

– Det å være gammel i Tønsberg og hvis du er så heldig å bo på et av sentrene, som jeg gjør, så har vi det fantastisk. Vi kan ikke ha det bedre, sier han.

83-åringen er engasjert på flere hold, men holder en knapp på teater for å holde seg godt.

– Det er så mye å gjøre, at vi ikke har tid til å bli syke. Vi blir jo det, men det er en veldig fin måte å engasjere eldre mennesker på. Trivselen øker og de får mindre plunder med oss.

Knut Steingrimsen på scenen.

ENGASJERT: Knut Steingrimsen koser seg på scenen sammen med resten av skuespillerne ved Seniorteatret i Tønsberg.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Mer ensomhet

Selv om eldre blir mer aktive, er det noen negative konsekvenser med at befolkningen stadig blir eldre.

– Vi blir mye eldre, slik at de aller eldste gruppene vil øke. Det betyr at det vil bli flere enslige eldre. Når det gjelder ensomhet og alderdom, så er det å miste ektefellen og det å være alene, noe som henger sammen med ensomhet. I og med at vi blir veldig gamle etter hvert, så vil det komme til å øke, avslutter Haugen.