Hopp til innhold

Skattetriksene du bør lære deg

Det er mange viktige fradrag som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen din. Du kan gå glipp av tusenlapper hvis du ikke setter av tid til å sjekke om du har ført opp alle fradragene dine.

Fradrag i selvangivelsen

Selv om Skatteetatens foreløpige beregninger viser at du har penger til gode, kan pengesummen vokse om du finner flere fradrag du kan føre opp.

Foto: Karina Jørgensen/Montasje / NRK

Gry Nilsen

Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Siste frist for å levere selvangivelsen for skatteåret 2010 er 30. april.

Før du leverer, bør du sette av tid til en grundig gjennomgang av selvangivelsen din. Uavhengig av om du nå har fått baksmell eller har penger til gode, kan det hende du har krav på flere fradrag.

Skatteekspert Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen, tipser deg om fradragene som ikke er forhåndsutfylt.

LES OGSÅ:

Riktig skatteklasse

At du plasseres i riktig skatteklasse utgjør faktisk nesten 12.000 kroner i skatt.

- Personfradraget på 42.210 kroner er noe alle får når skatten beregnes. Men dersom du er i skatteklasse 2, dobles dette fradraget, sier Nilsen.

Du skal ha skatteklasse 2 hvis du er enslig forsørger, eller er gift og forsørger ektefellen. Alle andre har skatteklasse 1, også gifte.

Gifte er i klasse 1E, hvor bokstaven E betegner at du er gift.

- Uavhengig av hvilken skatteklasse du hører til, kan du få sykdomsfradrag dersom du har utgifter til varig sykdom eller lidelse som overstiger 9180 kroner, legger Nilsen til.

Les også: Slik finner du selvangivelsen på nett

Gevinst og tap ved aksjesalg

Ved salg av enkeltaksjer må du alltid føre opp tap eller gevinst.

- Dette er aldri forhåndsutfylt, forklarer Gry Nilsen.

Hun legger til at dersom du har gevinst på salget, må du skatte av gevinsten, mens et eventuelt tap er fradragsberettiget. Hvis du ikke har solgt enkeltaksjer, men aksjefondsandeler, vil dette som oftest være forhåndsutfylt.

Eiendom

Hvis du har solgt boligen din med gevinst, er gevinsten skattefri dersom du har bodd der ett av de to siste årene.

- Da er heller ikke et eventuelt tap fradragsberettiget. Er salget derimot skattepliktig, lag en egen oppstilling for å beregne gevinst eller tap, og før opp beløpet i selvangivelsen. Ved skattepliktig salg får du fradrag for blant annet meglerutgifter, forklarer Nilsen.

Ved salg av hytte, er en eventuell gevinst skattefri dersom du har brukt hytta minst fem av de siste åtte årene.

- Nytt i år i forhold til fast eiendom er også likningsverdien på bolig. Her bør du sjekke at angitt boligtype, byggeår, om boligen er primær- eller sekundærbolig og arealet er korrekt, anbefaler hun.

Likningsverdien skal normalt utgjøre 25 prosent av boligens markedsverdi. Er likningsverdien høyere enn 30 prosent, kan du kreve å få den nedsatt.

Det er også mange som leier ut hele eller deler av en bolig de eier. Dersom leieinntektene er skattepliktige, må også dette føres opp.

- Er du usikker på om leieinntektene er skattepliktige, bør du gi nærmere opplysninger. Skriv da at du er usikker på om de er skattepliktige og en begrunnelse for hvorfor du mener de er skattefrie. Som hovedregel er leieinntektene skattefrie dersom du leier ut deler av boligen du bor i, og du selv bor i den største delen av boligen, regnet etter utleieverdi.

Les også: Setter du inn 20.000 i året på BSU-kontoen, får du 4000 kroner i skattelette

Arv, gaver, spillgevinster og lån

Arv, forskudd på arv og andre gaver på minst 100.000 kroner skal du selv føre opp.

- Arv og gaver har ikke noe med skatten å gjøre, men det skal likevel føres opp i selvangivelsen som en forklaring på privatforbruket ditt, presiserer Gry Nilsen.

Har du fått spillgevinster på minst 100.000 kroner, skal også dette føres opp i selvangivelsen.

Gebyrer ved nyetablering av lån og andre utgifter til banken er forhåndsutfylt i selvangivelsen din.

- Men hvis du refinansierer lånet og har utgifter til andre enn banken, må du selv føre det opp. Det kan for eksempel være ny takst og tinglysning av ny panteobligasjon, eksemplifiserer Nilsen fra Skattebetalerforeningen.

Gry Nilsen stilte i forrige uke til nettmøte om selvangivelsen. Du kan lese alle spørsmålene og svarene her.

Reisefradrag

Reisefradrag er noe som vanligvis først er aktuelt når du har mer enn ca. to mil reisevei til jobben.

Fradraget er 1,5 krone per kilometer.

- Har du fulltidsjobb og vanlig femdagersuke, kan du gå ut fra 230 dager. Jobber du mindre, må du selv regne deg frem til hvor mange dager du har reist frem og tilbake til jobben, forklarer skatteeksperten.

Fradraget får du uavhengig av om du kjører egen bil, sykler eller reiser kollektivt.

- Det er den korteste distansen langs bilvei, eller med offentlige transport som skal brukes. Det vil si at dersom du velger å kjøre en omvei fordi det tar kortere tid, kan du likevel bare ta med kilometerne fra den korteste distansen, understreker hun.

Har du utgifter til bom eller ferje på minst 3.300 kroner, og bruk av bil fører til to timers kortere daglig reise, kan du også få fradrag for ferje og bom.

Årsaken til at avstanden til jobben vanligvis må være minst to mil, er at bunnfradraget eller "egenandelen" er på kroner 13.700. Er for eksempel reiseveien fem kilometer, og du har vanlig femdagers uke, vil du ikke komme over bunnfradraget.

Pendlerfradrag

- For å få pendlerfradrag må du først finne ut om du skattemessig er pendler. Gi en grundig forklaring i selvangivelsen når du fører opp pendlerfradragene, forklarer Gry Nilsen.

Det er lettere å bli betraktet som pendler dersom du er gift eller er samboer med barn. Er du alene eller samboer uten barn, er det strengere vilkår.

- Men det viktigste er at du forklarer grundig hvorfor du mener du er en pendler, forklarer Nilsen.

For å regnes som pendler må det være nødvendig at du bor borte, og har en pendlerbolig som enten er betalt av deg eller arbeidsgiver.

Dersom du har muligheten til å reise til og fra jobb hver dag, enten med bil eller kollektivt, vil du ikke aksepteres som pendler.

Men dersom arbeidstiden gjør at det for eksempel ikke går et tog eller en buss til og fra, vil du trolig måtte ha en pendlerleilighet.

- Betaler du pendlerleiligheten selv, fører du opp alle utgiftene til leiligheten i post 3.2.7. Men det er mer lønnsomt for deg å få arbeidsgiver til å betale pendlerleiligheten, anbefaler Nilsen.

I tillegg får du også fradrag for merutgifter til mat, etter en sats på kroner 189 per døgn. Dessuten er det fradrag for reise mellom arbeidssted og hjemstedet.

Det står mer om pendling og beregning av fradrag på side 37 og 38 i den oransje «Rettledningen til postene» som ble sendt ut i uke elleve.

Unngå straffeskatt

Gry Nilsen forklarer at et godt råd er å finne frem fjorårets selvangivelser og tenke gjennom hvilke endringer som har skjedd siden da.

Har du byttet jobb, fått flere eller færre jobber, flyttet, endret skatteklasse eller fått barn?

- Da har du et godt utgangspunkt for å få med deg alt, ved å se på hvilke fradrag og annen informasjon du tidligere har ført opp, sammen med eventuelle nye beløp i årets selvangivelse, oppfordrer hun.

For det er bare du selv som er ansvarlig for at selvangivelsen er korrekt – og dersom eventuelle feil oppdages, kan det fort bli dyrt. Skatteetaten kan i verste fall gå bakover i tid.

- Det vil si at hvis du nå oppdager en feil fra i fjor, bør du melde i fra. Dette gjelder både for fradrag og for opplysninger som kanskje gjør at du må betale mer i skatt. Det er bedre at du oppdager det enn at Skatteetaten finner det ut i sine kontroller. Da må du betale tilleggsskatt på enten 30 eller i verste fall 45 eller 60 prosent, i tillegg til renter, advarer Gry Nilsen.

Les også: Du kan få tilleggsskatt

Bistand, veldedighet og foreldrefradrag

Har du et fadderbarn som du betaler for fast, eller andre faste gaver til veldedige organisasjoner, vil gaven som oftest stå oppført.

- Hvis du har gitt mer enn 500 kroner i året til samme organisasjon, som ikke står i selvangivelsen, kan du få fradrag for dette. Men da må du kontakte organisasjonen, oppgi personnummeret ditt, og be om at de innberetter din støtte til Skatteetaten. Deretter må du selv føre opp det du har gitt på selvangivelsen, og samtidig gjøre oppmerksom på at du har bedt organisasjonen innberette, presiserer hun.

Har du barn, får du et foreldrefradrag på maksimalt 25.000 for første barn, og 15.000 hver av de neste barna under 12 år.

- Utgifter til barnehage eller SFO skal være forhåndsutfylt. Dersom utgiftene ikke når maksimalfradraget, kan du i tillegg føre opp fradrag for kjøring til og fra barnehage dersom dette er en omvei. Da får du fradrag for 1,50 krone per kilometer.

Les også: Skattebetalerforeningens fradragsguide

Gjeld, valuta og renter

Har du en festetomt, må du selv føre opp ti ganger festavgiften som gjeld.

- Det er også mange som spekulerer i utenlandsk valuta eller tar opp lån i utlandet. Verken gevinst eller tap i utenlandsk valuta er forhåndsutfylt.

Når det gjelder renter, står dette oppført dersom det gjelder et vanlig banklån i norsk bank. Men har du et privat lån, et lån i en utenlandsk bank eller gjennom arbeidsgiver, må du føre opp gjelden og rentene selv.

- Samboere med felles boliglån må fordele renter og gjeld seg i mellom, fordi lånet alltid vil stå oppført på bare den ene. Har dere to separate lån, vil begge ha hvert sitt lån oppført. Ektefeller kan fritt fordele rentefradraget seg i mellom. Og normalt sett vil det ikke ha noe å si hvem av dere lånet står på. Men i enkelte tilfeller, der den ene parten tjener veldig lite, bør lånet og rentene stå på den som tjener mest, avslutter Gry Nilsen.

Les også: Unngå ID-tyveri med papirløs selvangivelse

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)