Hopp til innhold

Boliger får ny ligningsverdi

Nye regler for beregning av ligningsverdi på bolig rammer 1,9 millioner boligeiere. Men endringene innebærer at 120.000 færre nordmenn må betale formuesskatt, ifølge regjeringen.

Roy Narvestad flankert av finansminister Sigbjørn Johnsen (t.v.) og skattedirektør Svein Kristensen.

Roy Narvestad deltok under presentasjonen av omleggingen i dag. Her flankert av finansminister Sigbjørn Johnsen (t.v.) og skattedirektør Svein Kristensen

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Svein Kristensen og Sigbjørn Johnsen

Skattedirektør Svein Kristensen og Finansminister Sigbjørn Johnsen på tirsdagens pressekonferanse.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Allerede i neste uke starter Skatteetaten å sende ut 1,9 millioner brev til landets boligeiere. De må rapportere inn boligens størrelse, byggeår og type. Opplysningene skal ligge til grunn for beregning av ny ligningsverdi på bolig.

Finansdepartementet oppretter et nytt register for norske eiendommer. Brevet som blir sendt ut til landets boligeeiere vil blant annet inneholde de dataene skatteetaten allerede har om boligen.

Samtidig blir du bedt om å korrigere boligens areal, både det såkalte p-arealet (primærareal) og totalt areal. Denne informasjonen kan du for eksempel finne i salgsoppgaven.

Les også: Boligskatt minst populært

Bunnfradraget øker

Tall fra Finansdepartementet viser at 120.000 færre kommer til å måtte betale formuesskatt fordi regjeringen samtidig hever bunnfradraget til 700.000 kroner for enslige og 1,4 millioner kroner for ektepar.

Rundt 615.000 nordmenn får lettelser i formuesbeskatningen, mens 155.000 må regne med å betale mer, kom det fram da Skattedirektoratet og finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) redegjorde for de reglene i tirsdag.

De nye reglene omfatter alle boligeiendommer unntatt fritidsboliger, våningshus, boliger i utlandet og på Svalbard.


Virker omleggingen forvirrende? På denne videoen får du vite mer av Roy Narvestad fra NRK-serien "Borettslaget". Han prøver å gjøre seg kjent med de nye reglene, og besøker blant annet finansminister Sigbjørn Johnsen.


Elektronisk tilbakemelding

Skjemaet som er vedlagt brevet kan sendes inn eller leveres på skattekontoret. Man kan også rapportere de nye opplysningene på sms eller nettet.

De nye dataene vil bli brukt fra utsendelsen av skattekortet for 2011. Myndighetene understreker at det derfor er viktig at folk sender inn opplysningene før 15. oktober.

Dersom opplysningene ikke oppgis innen fristen for levering av selvangivelsen, vil Skatteetaten fastsette likningsverdien ved skjønn.

- Formålet med endringen er å skape bedre sammenheng mellom boligens ligningsverdi og omsetningsverdi. Dette fører til en mer rettferdig formuesverdsetting av boliger, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Les også: Varsler økt skatt på store formuer

- Mindre forskjeller

Gry Nilsen, faglig leder i Skattebetalerforeningen

Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen ser positivt på de nye reglene.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

- Dette er et bra tiltak. Slik det har vært frem til nå, har det vært altfor store forskjeller mellom ligningsverdi på bolig i distriktene og de store byene, sier advokat og fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Hun understreker at for veldig mange huseiere blir det ingen endring, ettersom ligningsverdien på boligene deres allerede ligger på rundt 25 prosent av markedsverdien.

- De som kommer til å merke er forskjell, er de som i dag har dyre boliger med lav ligningsverdi, i stor grad de som eier eldre hus i og rundt Oslo og andre store byer. Dette er steder som har hatt en vanvittig prisvekst i forhold til resten av landet, forklarer Nilsen.

Disse huseierne har hittil hatt en kunstig lav ligningsverdi på boligen i forhold til andre steder i landet. Skattebetalerforeningen mener derfor det bare er positivt at forskjellene jevnes ut.

– Og endringen betyr ikke nødvendigvis et skattehopp, de fleste av oss har jo gjeld, og betaler ikke formueskatt, legger Nilsen til.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Fakta om ligningsverdi

FAKTA OM NYE LIGNINGSVERDIER PÅ BOLIGER:

  • Boligens verdi fastsettes ved å gange antall kvadratmeter med en bestemt kvadratmeterpris.
  • Kvadratmeterprisen skal bygge på beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå.
  • Alle boliger skal gjennomgå en beregning første året som senere skal justeres i takt med prisutviklingen på boliger.
  • Som hovedregel skal ligningsverdien settes til 25 prosent av kvadratmeterprisen, og skal aldri overstige 30 prosent av omsetningsverdi.
  • For dem som eier flere boliger enn den de bor i, fastsettes verdien til 40 prosent av beregnet kvadratmeterpris og 60 prosent av salgsverdi som "tak".
  • Merinntekter for staten ved den nye ordningen benyttes til å utvide bunnfradraget og lettelser i formuesbeskatningen. (©NTB)