Du kan få tilleggsskatt

Skatteetaten krever at du sender inn boligopplysninger innen fredag. Må du levere skjemaet hvis samboeren din har levert? Les alt du trenger å vite om den nye likningsverdien her.

Oppmåling av bolig

Dersom du ikke fyller ut skjemaet til Skatteetaten, vil boligens likningsverdi bli fastsatt med skjønn.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Enkelte elsker tall, og kaster seg over skjemaer fra Skatteetaten med iver og glede.

Andre får vondt i magen bare de ser Skatteetatens logo på en konvolutt, og drøyer helt til siste liten med å levere de obligatoriske skjemaene.

Uansett hvilken beskrivelse som passer for deg, har du en jobb som må gjøres de neste tre dagene.

Skatteetaten stilte onsdag til nettmøte om likningsverdien. Les svarene her.

Hvis du vil snakke med Skatteetaten eller ønsker hjelp til å fylle ut skjemaet, er det mulig. Skatteetaten står på stand rundt i landet både onsdag, torsdag og fredag denne uken.

Fastsettes med skjønn

Fredag denne uken er siste frist for innrapportering av boligens likningsverdi til Skatteetaten.

Det spiller ingen rolle hvordan du leverer, så lenge Skatteetaten får korrekte tall for å beregne skattekortet for 2011.

Eva Karin Dahle Rabben

Eva Karin Dahle Rabben, kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten.

Foto: Pressebilde

- Dersom du ikke rapporterer inn opplysningene innen 15. oktober, vil du ikke få riktig skattetrekk på skattekortet for 2011. Da må du selv ta initiativ for å endre skattekortet ditt når du får det tilsendt, forklarer Eva Karin Dahle Rabben, kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten.

De fleste får skattekortet for 2011 i posten en gang i desember, og da vil Skatteetaten i tillegg sende ut informasjon om endring av likningsverdien.

- Dersom du ikke har rapportert inn boligopplysningene innen 1. februar 2011, vil det ikke være oppført noen likningsverdi på selvangivelsen. Du får altså muligheten til å rapportere nødvendig informasjon sammen med selvangivelsen. Gjør du det, slipper du å få fastsatt likningsverdien ved skjønn, legger Rabben til.

En skjønnsfastsettelse vil ta utgangspunkt i de opplysninger Skatteetaten allerede har om boligtype, byggeår, areal og eiendommens geografiske beliggenhet. Matrikkelen, som er Norges offisielle register over fast eiendom, inneholder opplysninger om bruksarealet for mange boligeiendommer.

- Slike arealopplysninger vil være relevante ved en eventuell skjønnsfastsettelse av likningsverdien. Skjønnsfastsettelse av likningsverdi inngår som en del av den ordinære likningsbehandlingen, understreker Rabben.

Lurer du på hva likningsverdien på din bolig er, kan du gjøre en beregning med Skatteetatens boligkalkulator.

Felles rapportering for ektefeller

Selv om Skatteetaten sendte ut om lag 1,9 millioner brev til norske boligeiere i august, er det enkelte som likevel ikke har mottatt skjemaet som skal fylles ut.

Dette betyr ikke at du slipper å levere.

Logg deg inn som Min ID-bruker og fyll ut elektronisk.

Er du derimot gift, vil kun en av dere få et skjema som skal fylles ut for dere begge. For samboere er det hva dere skal fylle ut som avgjør om bare den ene eller begge må rapportere inn opplysningene.

- Det holder at den ene parten leverer skjemaet om man eier en bolig sammen og kun skal rapportere inn arealet. Skal dere rapportere inn endringer i boligtype og/eller byggeår, må dere krysse av for at opplysningene gjelder alle eiere på papiret, forklarer Rabben.

Ønsker dere å levere elektronisk, må begge parter logge seg inn å fylle ut skjemaet.

- Grunnen til at du ikke kan krysse av for flere eiere i det elektroniske skjemaet, er en begrensning i systemet som ikke gjorde dette mulig, sier Rabben.

Les også:

Engangsutfylling for mange

Det nye rapporteringssystemet som nå er satt i gang, vil være en engangsjobb for deg som ikke skal flytte eller bygge ut boligen.

Når du i årene fremover mottar selvangivelsen, vil Skatteetaten ha forhåndsutfylt de opplysningene de har om boligen din.

- Er det endringer, må du korrigere dette i selvangivelsen. Om du har endret gjeld eller formue som har betydning for skattekortet, må du også endre dette, presiserer Eva Karin Dahle Rabben.

Endringene kan for eksempel komme av at boligens areal har vokst som følge av påbygg. Opplysningene om boligens likningsverdi følger boligen, og ikke eierne. Derfor må du naturlig nok føre på nye opplysninger ved skifte av bolig.


Juks kan føre til straffeskatt

Har du en leilighet eller et firkantet hus uten skråtak og kjellerboder, er det ikke så vanskelig å måle opp boligen selv.

Problemene oppstår når man ikke vet hvor mye man skal ta med på loftet, eller om kjellerbodene regnes som boligareal eller ikke.

Dersom du med vilje setter opp at du har mindre boligareal enn hva som er korrekt, kan dette få konsekvenser.

Lise Halvorsen

Lise Halvorsen, informasjonsdirektør i Skatteetaten.

Foto: Pressebilde

- Du kan bli ilagt tilleggsskatt for ikke å ha gitt riktige opplysninger i selvangivelsen. Tilleggsskatten kan være på inntil 30 prosent av den beregnede skatten, i noen tilfeller brukes lavere satser, sier Lise Halvorsen, informasjonsdirektør i Skatteetaten.

Tallene du nå skal rapportere inn har kun virkning på formuesskatten. Har du samlet sett skattemessig formue på over 700.000 kroner, må du betale 1,1 prosent formuesskatt av all formue utover de 700.000 kronene.

- Boligeiere skal oppgi mest mulig korrekt areal, men de skal ikke være bekymret for å bli ilagt tilleggsskatt for små avvik. Vi vil at boligeiere skal være bevisste på at dette er opplysninger som er grunnlag for formuesskatten i selvangivelsen, det vil si at de skal være mest mulig korrekte på lik linje med andre opplysninger i selvangivelsen, forklarer Halvorsen.

Hun legger til at Skatteetaten tar utgangspunkt i at folk rapporterer korrekt, men de kommer til å foreta kontroller og stikkprøver også på dette området.

- Er det store avvik kan man bli ilagt tilleggsskatt, avslutter Halvorsen.

Les også: Slik måler du opp boligen din

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)