Dette er nytt i årets selvangivelse

- Alle som eier bolig bør ta en ekstra sjekk på den nye likningsverdien, oppfordrer skatteekspert. Sjekk nyhetene i årets selvangivelse her.

Rettledning, selvangivelse og starthjelp.

Vær nøye med å sjekke likningsverdien til boligen din.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I morgen sender Skatteetaten ut selvangivelsen til 3,7 millioner lønnstakere og pensjonister.

Årets skatteoppgjør kommer med noen nye endringer fra tidligere i år, og den største forskjellen er den nye likningsverdien på boliger.

LES OGSÅ:

Mer detaljert

Gry Nilsen

Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Foto: Bo Mathisen

Alle boliger regulert til helårsbruk har nå en helt ny likningsverdi.

- Selvangivelsen ser annerledes ut fordi du får mye mer detaljerte opplysninger om boligen. I stedet for at det tidligere bare var én linje om boligen, vil det nå stå angitt boligtype, byggeeår, om boligen er primær- eller sekundærbolig og areal. Det alle bør gjøre er å sjekke at det som står oppført er riktig, sier Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Oppdager du feil i noen av disse opplysningene, er det viktig at du retter dem opp.

En ting flere har lurt på i likningsverdikalkulatoren til Skatteetaten, er hvor vidt de som bor i byen skal plassere boligen sin under «tett bebyggelse» eller «spredt bebyggelse».

- Tett eller spredt begyggelse ligger inne i beregningsmodellen, og er ikke noe den enkelte trenger å føye til i selvangivelsen. Statistisk sentralbyrås definisjon av tettbygd strøk er en hussamling hvor det bor minst 200 personer og normalt ikke er mer enn 50 meter mellom husene, forklarer Gry Nilsen.

Effekten av om din bolig ligger i tett- eller spredtbygd strøk vil variere.

- Utover landet vil en bolig i tettbygd strøk vanligvis ha en høyere ligningsverdi. I Oslo for eksempel, vil derimot boliger i spredtbygd strøk få en høyere kvadratmetersats. Det har sammenheng med at "spredtbygd" strøk her indikerer store, og dermed verdifulle tomter, forklarer hun.

For deg som eier hytte, er det også nytt i år at du får 10 prosent høyere likningsverdi enn året før.

Sjekk om den er for høy

En annen vesentlig ting med den nye likningsverdien, er å regne ut om den er for høy. For primærboliger skal den ligge på 25 prosent av en anslått markedsverdi.

Dersom du kommer frem til at den overstiger 30 prosent av den virkelige salgsprisen på din bolig, kan du kreve å få den nedsatt.

- At boliger får for høy likningsverdi, vil for eksempel kunne skje med boliger som har en lavere standard enn de andre boligene i området. Beliggenheten vil også ha noe å si. Du vil for eksempel ha en mindre attraktiv bolig enn gjennomsnittet dersom den ligger i nærheten av en motorvei, eksemplifiserer skatteeksperten.

Mener du at din likningsverdi overstiger 30 prosent av markedsverdien, må du kunne dokumentere dette med en boligtakst fra en takstmann, eller en verdivurdering fra en megler som er utført etter 25. juni 2010 - eller vise til hva tilsvarende boliger er solgt for.

- Likningsverdien brukes til å regne ut om du må betale formueskatt. Derfor er det lønnsomt for deg som har en for høy likningsverdi å få den lavere. Formuen og gjelden på selvangivelsen som nå skal leveres, er basert på det du sto oppført med ved utgangen av 2010, sier Nilsen.

Derfor er det lite du kan gjøre dersom du må betale formueskatt, men ikke står oppført med for høy likningsverdi.

- Sjekk likevel at all gjeld er kommet med. Har du bolig eller hytte på festet tomt, skal du føre opp ti ganger festeavgiften som gjeld, legger Gry Nilsen til.

Barnehage står allerede oppført

Fradraget for barn i privat barnehage er det samme, men nå slipper du å føre det opp selv.

- I post 3.2.10 – foreldrefradragsposten - har det tidligere bare vært forhåndsutfylt for deg som har barn i en kommunal barnehage eller SFO. Men i år er det forhåndsutfylt også for de som har barn i private barnehager eller skolefritidsordninger, opplyser Nilsen.

Bruker du dagmamma, må du fremdeles føre opp dette selv.

- Private dagmammaer har ingen plikt til å sende inn opplysninger til Skatteetaten. Derfor må du selv føre opp utgiftene til privat dagmamma, forklarer Nilsen.

Alle som tidligere har fått foreldrefradrag, vil ha denne posten oppført i selvangivelsen.

Er det første gang du får foreldrefradrag, må du føre på denne posten selv. Du finner en oversikt over alle postene i den oransje Rettledningen til postene som ble sendt ut i forrige uke.

Dersom du har mistet rettledningen, finner du den elektronisk her.

Kan få fradrag for kjøring

Hvis dine samlede utgifter til barnehage og SFO er under maksimalt fradrag, kan du i tillegg føre opp fradrag for kjøring til og fra barnehagen.

- Dette gjelder bare dersom kjøringen er en omvei, og ikke hvis barnehagen ligger på vei til jobben din og du må kjøre forbi likevel, presiserer Nilsen.

Men er det en omvei, kan du få fradrag for 1,50 kroner per kilometer.

- Samlet fradrag kan ikke overstige maksimalbeløpene, som er 25.000 kroner for ett barn og 15.000 kroner for hvert ytterligere barn under 12 år, avslutter Gry Nilsen.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)