Varslar søksmål mot Statsbygg

Arkitektar varslar mogleg erstatningskrav mot Statsbygg etter bråket rundt kven som skal teikne det nye regjeringskvartalet.

Adapt

Team Urbis vann konkurransen om teikne nytt regjeringskvartal med prosjektet «Adapt». No meiner fleire av dei andre arkitektteama at Statsbygg gjorde feil då vinnaren blei kåra.

Foto: Team Urbis

Måndag blei det kjent at Team G8+, som tapte konkurransen om å teikne det nye regjeringskvartalet, hadde levert inn klage på Statsbygg og juryen. G8+ peikar på ei rekke punkt dei meiner gjorde konkurransen urettvis. Dei meiner vinnaren Team Urbis må diskast, og at det eventuelt må lysast ut ny konkurranse.

Dersom dei får gjennomslag for dette, kan det føre til erstatningskrav frå fleire av dei andre teama som var med i konkurransen tidlegare.

Krav om erstatning

Arkitekt Ole Wiig i arkitektkontoret Narud Stokke Wiig har på vegner av firmaa som utgjorde konkurransedeltakaren Team R25, sendt eit brev til Statsbygg. Der varslar dei eit mogleg erstatningskrav dersom det viser seg at det har blitt gjort feil i konkurransen.

– Basert på den informasjonen vi har, er dei feila som er gjort av ein slik art at Statsbygg vil vere erstatningsansvarleg overfor oss for det tapet vi lir som følge av feilen, skriv Wiig i brevet.

Han vil ikkje kommentere saka ytterlegare overfor NRK.

Kvart av teama som har arbeidd med nytt regjeringskvartal, har fått betalt ein fast sum av Statsbygg. Men arbeidet som har vore lagt ned, har kosta langt meir enn dette. Det er dette Team R25 kan kome til å krevje erstatning for.

Kostbart prosjekt

Regjeringskvartalet er eitt av dei største og dyraste byggeprosjekta i Noreg gjennom tidene. Statsbygg har tidlegare sagt at den totale prislappen truleg blir på eit tosifra milliardbeløp. Så langt har det blitt brukt godt over 200 millionar kroner berre på planlegging og forprosjektering. Dersom det blir rettssaker og utsettingar, vil det føre til ytterlegare meirkostnader.

Ifølgje framdriftsplanen til Statsbygg, skal dei no inn i ein fase der dei endelege teikningane av det nye regjeringskvartalet skal lagast. Og så skal Stortinget vedta byggestart i 2019. Det nye regjeringskvartalet skal etter planen stå ferdig seinast i 2027.

Kulturstrøm

  • Årets MGPjr-finalister

    Deltagerne som er plukket ut til årets MGPjr-finale har skrevet sanger om det å være god nok. – Dette går igjen i mange av de nesten 700 låtene som kom inn, sier prosjektleder Eva Rutgerson Bie og legger til: – NRK ønsker å presentere gode forbilder for barn og unge med musikk som hobby.