Hopp til innhold

Krever omkamp om regjeringskvartalet

Laget som tapte konkurransen har levert klage på Statsbygg og juryen.

Adapt

IKONBYGG: Juryen likte det trekantede bygget ved siden av høyblokka som Team Urbis tegnet.

Foto: Team Urbis

Det brygger til storm i kampen om hvem som skal få tegne det nye regjeringskvartalet.

Team G8+, som kom på andreplass i arkitektkonkurransen har mandag kl. 15 levert en formell klage på resultatet.

NRK har fått tilgang til klagen og deler av klagegrunnlaget som inneholder svært sterk kost.

Klagerens advokat sier at klagen kan føre til at hele regjeringskvartalet må utsettes og utelukker ikke at det kan bli flere rettssaker.

Kjemper om milliardkontrakt

Da Team Urbis ble kåret til vinner av konkurransen i slutten av september, kunne de feire en kontrakt verdt omtrent én milliard norske kroner.

Men kontrakten er ennå ikke underskrevet.

Etter konkurransen har Team G8+ forsøkt å finne ut om den var rettferdig eller ikke. De har bedt Statsbygg om innsyn i en rekke dokumenter, blant annet møtereferater fra tiden før konkurransen ble utlyst.

I disse dokumentene, mener klagerne at det finnes så kritikkverdige opplysninger at vinnerlaget Team Urbis må diskes, og at de selv må kåres til ny vinner, eventuelt at hele konkurransen strykes.

– Ikke dårlig taper

Team G8+ består av LPO arkitekter, A-Lab, Ratio arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen as.

Lars Haukeland i LPO arkitekter.

KLAGER: Lars Haukeland i LPO arkitekter er talsmann for Team G8+ som har klaget på Statsbyggs arkitektkonkurranse om nye regjeringskvartalet.

Foto: Petter Sommer / NRK

– Vi er ikke en dårlig taper, vi gratulerte Team Urbis da de vant. Men da visste vi ikke det vi vet nå, sier Lars Haukeland i LPO arkitekter, som er talsmann for gruppen.

I klagen hevdes det at:

 • Statsbygg har brutt regelverket om offentlige anskaffelser

 • Statsbygg lot vinnerlaget være alene om informasjon som ga dem fordeler i konkurransen
 • To av Statsbyggs tre jurymedlemmer var inhabile
 • To av Statsbyggs jurymedlemmer hadde sett et utkast til vinnerforslaget allerede i 2015
 • Vinnerforslaget ble ikke bedømt anonymt

Hva dokumentasjonen viser

Dokumentasjonen klagen bygger på består blant annet av møte­referater fra våren 2015 – altså fra året før konkurransen ble utlyst.

På den tiden hadde Statsbygg leid inn en rekke firmaer for å lage reguleringsplanen, altså premissene for bebyggelsen på tomten, med mål for høyder og volumer på byggene, plassering av gater og lignende.

Fire av firmaene som jobbet med reguleringsplanen, Nordic, SLA Landskapsarkitektur, Norsam og NIKU, skulle senere danne Team Urbis som vant arkitektkonkurransen.

Under arbeidet ble det holdt flere workshops.

Møtereferatene derfra viser at Synnøve Lyssand Sandberg og Ragnar Bovim fra Statsbygg også deltok – side om side med folk som senere utgjorde Team Urbis.

To år senere ble Lyssand Sandberg og Bovim plukket ut til å representere Statsbygg i en jury på ni personer. Lyssand Sandberg ble juryens leder.

Så vant Team Urbis konkurransen.

Ikonbygget på Y-blokk-tomten

I møtereferatene fra mai 2015 blir dessuten et bygg ved navn «Ikon 24» beskrevet.

Det står: «Front med tre ikonbygg: 1904, 1959 og 2024». Tallene er årstall som henholdsvis viser til G-blokka med Finansdepartementet fra 1904, høyblokka fra 1959 og et nytt ikonbygg plassert på felt A, der Y-blokka står i dag.

Team G8+ hevder dokumentene beviser at det ble etablert en forståelse mellom vinnerlaget og Statsbygg at bygget på felt A var spesielt viktig og at det skulle være et ikonbygg.

De mener vinnerlaget var alene om å vite dette.

– Vinnerteamet tegnet et ikonbygg fordi de visste at Statsbygg ønsket seg det.

Lars Haukeland, talsperson for Team G8+

– Dette hadde de forankret med Statsbygg i gruppearbeider og prosesser allerede i 2015. Derfor vant de, hevder Lars Haukeland i teamet som klager.

Adapt

IKONBYGG: Juryen likte det trekantede bygget ved siden av høyblokka som Team Urbis tegnet.

Foto: Team Urbis

– Ingen av oss andre tegnet noe ikonbygg, fordi vi ikke hadde denne informasjonen. Den var ikke delt med oss.

I juryrapporten står det at bygget på felt A var en viktig årsak til at Team Urbis vant, men juryen bruker ikke begrepet «ikonbygg»:

«Det pyramidale bygget ved Johan Nygaardsvolds plass er særdeles godt plassert. Bygget vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende uttrykk og et særpreget bygg fra vår tid.»

«Juryen finner at utforming av nybygget i felt A er avgjør­ende for å oppnå høy kvalitet […] Det nye bygget på felt A må inneha potensial til å spille en framskutt rolle.»

Ifølge regelverket om offentlige anskaffelser skal juryeringer i plan- og designkonkurranser foregå anonymt. I klagen hevdes det imidlertid at anonymiteten er brutt, fordi Statsbyggs to jurymedlemmer må ha skjønt hvilket forslag Team Urbis sto bak.

Lysning

TAPTE: Team G8+, som står bak dette forslaget, tapte arkitektkonkurransen.

Foto: Team G8+

Rettssaker og forsinkelser

– Det Statsbygg har gjort her er uproft, det er brudd på regelverket, og bruddene er alvorlige, sier advokaten som representerer Team G8+, Inger Roll-Matthiesen.

Hun har offentlige anskaffelser som spesialfelt og har blant annet bistått regjeringen i utformingen av lovverket på området.

Advokat Inger Roll-Matthiesen er administrerende direktør i Schjødt

KRITISK: Advokat Inger Roll-Matthiesen, som representerer Team G8+, sier at klagen kan føres til at regjeringskvartalet utsettes.

Foto: Petter Sommer / NRK

Dersom klagen ikke fører fram, kan den ankes til klageorganet for offentlige anskaffelser, KOFA. Men saken kan også havne i rettssystemet og forsinke hele byggeprosessen, sier Roll-Matthiesen:

– Nå vil vi få fakta fram i lyset, men rent hypotetisk, så kan jeg si at, ja, det kan bli snakk om mange rettssaker i kjølvannet av dette. Men det har ikke klienten min tatt stilling til ennå.

– I aller ytterste konsekvens tenker jeg at dette blir betydelig forsinket.

Ber om at ny vinner kåres

Advokat Roll-Matthiesen mener det er to forhold i klagen som er spesielt alvorlige. Det ene er påstanden om at oppdragsgiver ikke har delt informasjon fra reguleringsplanprosessen med de andre aktørene. Det andre er påstanden om at denne informasjonen ble utarbeidet med ansatte i Statsbygg som siden satt i juryen.

– Er det i så fall brudd på loven?

– Ja, det er det. Her er gjeldende rett klokkeklar. Deltakere som har fått en urimelig konkurransefordel, uten at det er kompensert for, gjennom å være rådgivere tidligere i prosessen skal avvises fra konkurransen. Å ha inhabile jurymedlemmer er heller ikke lov, fordi det er brudd på likebehandlingsprinsippet, sier advokaten.

– Men kan det bli snakk om å kåre en annen vinner?

– Absolutt. En av virkningene av det vi anfører, er at vinnerlaget skulle vært avvist, og vår klient er nummer to.

Ventet med å klage

Det nye regjeringskvartalet er et av Norges største og dyreste byggeprosjekter noensinne. Statsbygg har tidligere uttalt at den totale prislappen, alt inkludert, blir på et tosifret milliardbeløp. Statsbygg kan ikke tegne kontrakt med vinnerlaget før alle klager er ryddet av veien.

Lars Haukeland i LPO arkitekter

MÅ VITE: Team G8+ sier det sitter langt inne å klage, men at de er nødt til å finne sannheten, fordi det handler om tilliten til Norges største byggeherre, Statsbygg.

Foto: Petter Sommer / NRK

Team G8+ er svært opptatt av at hovedmotivet med klagen først og fremst er å finne ut om konkurransen var rettferdig eller ikke.

Likevel er de åpne om at å vinne er en del av motivet for å klage:

– Ja, men det viktigste for oss er å finne ut om alt har gått riktig for seg. Men hvis vi rykker opp, står vi klare.

– Hvorfor klager dere først når konkurransen var over? Dere visste jo at Nordic, Rambøll og de andre på Team Urbis hadde vært rådgivere for Statsbygg da konkurransen startet?

– Vi stolte på Statsbyggs forsikringer om at dette ville bli utlignet gjennom de dokumentene og opplysningene vi fikk utdelt i konkurransegrunnlaget. Vi aksepterer å tape, men da må forholdene være rettferdige.

– Dere i Team G8+ hadde vel også fordeler, i og med at LPO arkitekter også jobbet med regjeringskvartalet, tilbake i 2013? Burde ikke dere også vært diskvalifisert fra å delta?

– Det kan ikke sammenlignes, for vi var inne i en veldig tidlig fase og samarbeidet ikke direkte med Statsbygg.

– Vi er klart best

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim ønsker ikke å kommentere detaljene i klagen.

– Nå har vi mottatt en klage, og det tar vi på største alvor. Vi skal selvsagt gå igjennom den grundig og lese alt av innhold i den, og så skal vi behandle den seriøst og oversiktlig.

Hege Njaa Aschim

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim.

Foto: Mette Randem / Mette Randem

– Hva er kommentaren deres på påstanden om at dere skal ha behandlet deltakerne ulikt?

– Dette vil være en del av klagebehandlingen hvis det inngår i klagematerialet. Vi skal se på det når vi går igjennom klagen og sette oss inn i hva som er klagegrunnlaget, sier Njaa Aschim.

Teamleder Gudmund Stokke hos Team Urbis vil ikke spekulere i hva som kan skje dersom laget hans skulle miste seieren. Tidligere har han sagt til Aftenposten at firmaet hans fikk forsikringer fra Statsbygg om at å jobbe med reguleringsplanen ikke var noe hinder for å delta i konkurransen senere.

Gudmund Stokke

VANT: Teamleder Gudmund Stokke i Team Urbis: – Når det gjelder regjeringskvartalet, så slo juryen fast at vårt forslag var klart best på arkitektur og funksjonalitet.

Foto: Nordic

– Jeg har ingen kommentar til selve klagen. Vi lever i et fritt land, og hver kan gjøre det man vil. Men det jeg kan si er at vi i denne saken har forholdt oss til våre fire grunnverdier; ansvarlighet, transparens, integritet, og å bidra til samfunnsutviklingen.

– Når det gjelder regjeringskvartalet, så slo juryen fast at vårt forslag var klart best på arkitektur og funksjonalitet. Videre har evalueringsgruppen i Statsbygg vurdert at Team Urbis er best skikket til å gjennomføre prosjektet av denne størrelsen.

pål weiby

Kommunikasjonsleder for regjeringskvartalet Pål Weiby hos Statsbygg.

Foto: Statsbygg

Kommunikasjonsleder Pål Weiby hos Statsbygg svarer på vegne av jurymedlemmene Synnøve Lyssand Sandberg og Ragnar Bovim. Han sier at alle ni jurymedlemmene ble grundig vurdert for habilitet på forhånd, men at Statsbygg vil vurdere innholdet i klagen som er kommet.

Se nettsendingen om at Team G8+ ønsker omkamp om regjeringskvartalet.

Kulturstrøm

 • Salif Keita jobber med nytt album

  «Afrikas gylne stemme», Salif Keita fra Mali, sa i 2018 at albumet «Un Autre Blanc» var han siste album. Men da han besøkte Drammen og Union Scene sist fredag, hadde han ombestemt seg.

  Til Musikkreisen på NRK sier han at «Det skulle være det siste albumet, men det blir det ikke. Det kommer mer!»

  Salif Keita har de siste 50 årene vært en av Afrikas aller største artister. Det banebrytende albumet «Soro» fra 1987 blir av mange regnet som brekkstangen for afrikansk musikk i resten av verden.

  Artisten har også vært en utrettelig forkjemper for rettighetene til folk med albinisme – som han selv. Hans forrige album «Un Autre Blanc» (Et annet hvitt) – viser direkte til dette.

  Salif Keita og Musikkreisens Arne Berg
  Foto: Carolina Vallejo / Carolina Vallejo
 • Overraskende tronskifte på gang i Luxembourg

  Storhertug Henri av Luxembourg (69) erklærte overraskende søndag at vil overlate makten til sin sønn Guillaume. Selv har han sittet på tronen i 24 år.

  Henri av Luxembourg er det sjette overhodet av dynastiet Nassau-Weilburg. Han arvet tronen i 2000, da faren abdiserte. Søndag erklærte han at han vil overlate makten til den 42 år gamle sønnen i oktober. (NTB)

  Henri Luxembourg
  Foto: Aris Messinis / AFP
 • Best akkurat nå

  – Frå «alt går bra» til «Alt du sa»: Den nyaste låta handlar om å klamre seg fast i fortida og den framtida ein trudde ein skulle ha med ein person. Det er ikkje til å ta feil av, for den startar med linja: «Kvar kveld skrive eg nummeret ditt på skjermen, for eg late som vi holde kontakt», skriver journalist Maria Wilberg om gruppa Vettche sin låt.