Hopp til innhold

Klagen som kan velte et regjeringskvartal

Var konkurransen om å tegne et nytt regjeringskvartal ulovlig og urettferdig?

Lysning

Sånn kan det nye regjeringskvartalet se ut hvis teamet bak dette forslaget fra G8+ vinner frem.

Foto: Team G8+

Ja, sier de som kom på andreplass i konkurransen, G8+. Nei, sier oppdragsgiver Statsbygg.

Tar G8+ feil, vil dette teamet, som består av flere av Norges beste arkitekter, konsulenter og rådgivere, bli beskyldt for å være særdeles dårlige tapere. Men da kan derimot Statsbygg puste lettet ut.

Hvis G8+ har rett, kan det i verste fall føre til langvarige utsettelser, kostnadssprekk og flere rettsoppgjør for statens største, mest symboltunge og dyreste byggeprosjekt i vår tid; det nye regjeringskvartalet.

I tillegg vil Statsbygg, Norges mektigste byggherre, tape både autoritet og prestisje.

Svært mye står på spill.

Arkitektmaraton

I dag kan NRK fortelle at det helt oppsiktsvekkende har skjedd; Arkitektteamet G8+ anklager Statsbygg for lovbrudd, og dermed sier de også at vinnerne av hele konkurransen – Team Urbis – skal diskes.

G8+ henter fram sportsterminologien når de skal forklare hvorfor: Det å delta i en arkitektkonkurranse om å tegne det nye regjeringskvartalet, er som å løpe maraton. Problemet oppsto, sier de, da de forsto at vinnerlaget fikk starte en halvtime før de andre.

Den forståelsen, om mangel på likebehandling, begrunner klagen fra G8+. I ettermiddag ble klagen overlevert Statsbygg. Nå står skarpskodde jurister klare, i begge leire, til å ta denne saken videre.

Onsdag 15. februar 2017 startet århundrets arkitektmaraton. Konkurransens program ble delt ut til syv team av arkitekter, entreprenører og konsulenter – G8+, Niels Torp+, R25, Team DNA, Team Magma, Team R og Team Urbis.

Adapt

Forslaget «Adapt» fra Team Urbis vant konkurransen.

Foto: Team Urbis

Lovet lik tilgang til informasjon

Et konkurranseprogram beskrev i detalj statens bestilling til et nytt regjeringskvartal. De syv topptrente lagene fikk tre måneder på seg til å løse oppgaven.

Alle visste at arkitektkontoret Nordic, i Team Urbis, i to år hadde bistått Statsbygg i utarbeidelsen av kvartalets reguleringsplan – altså den dyptgripende beskrivelse av byrom, høyde, funksjon, trafikk, sikkerhetsløsninger osv. Ingen av teamene protesterte på Nordics gunstige posisjon i den videre konkurransen, men på spørsmål fra Norske arkitekters landsforbund, forsikret Statsbygg at alle de konkurrerende skulle få tilgang til absolutt samme informasjon.

I ettertid har NRK vist at Team Urbis også besto av konsulentselskapene SLA, NIKU og NORSAM. Også de var engasjerte i arbeidet med reguleringsplanen. I tillegg besto Team Urbis av konsulentselskapet Rambøll, som hadde jobbet med hele det nye regjeringskvartalets Rom- og funksjonsprogram.

Så Team Urbis kjente det nye regjeringskvartalet fra topp til bånn da de tok fatt. I tillegg hadde de gått ut og inn av møter med mennesker fra Statsbygg og ansvarlig departement – Kommunaldepartementet.

Ulovlig?

Så er spørsmålet da, finnes det noe i det Statsbygg her har gjort, som er ulovlig?

G8+ mener det. De mener å kunne bevise at Statsbygg har sviktet sin rolle som arrangører av en rettferdig arkitektkonkurranse. At de burde ha sett at Team Urbis var altfor tungt involvert i rollen som rådgivere, og at det har gitt dem en konkurransefordel som Statsbygg ikke har utlignet.

I tillegg påstår G8+ at to av juryens medlemmer var inhabile.

Det skjer ytterst sjelden, hvis noen gang, at norske arkitekter klager på avgjørelser i slike konkurranser. De snur ryggen til, og går videre. De vet dessuten at det ikke lønner seg å sette seg opp mot mektige byggherrer.

Nå har altså det motsatte skjedd. Påstandene fra G8+ er svært alvorlige. Og for Statsbygg står mye på spill.

Det forventes at de har stålkontroll på spørsmål der milliardkontrakter tegnes.

Det forventes dessuten at de ferdigstiller et nytt regjeringskvartal, med til sammen 5700 arbeidsplasser, innen 2027.

På veien mot 2027, kan mye gå galt. Som dette.

Kan ta tid

Nå skal Statsbygg selv vurdere klagen. Om det er hold i den. Så kan den bli klaget inn for kontoret for offentlige anskaffelser – KOFA. Det kan ta tid.

I mellomtiden fortsetter diskusjonen om det forslaget til et nytt regjeringskvartal som nå foreligger – Team Urbis med sitt «Adapt».

Forslaget "Adapt" fra Team Urbis

Vinnerforslaget «Adapt» skal egentlig stå ferdig innen 2027. Klagen fra G8+ kan føre til at utbyggingen tar lengre tid enn planlagt.

Foto: Team Urbis

Så langt er egentlig begeistringen for alle forslagene fra arkitektkonkurransen heller laber. Spørsmål blir derimot stilt om tetthet, høyde, sikkerhet, hvorfor Y-blokka skal rives, samlokalisering av nesten alle departementene på ett sted, hvordan det hele ser ut og på hvilken måte det kommer til å påvirke Oslo sentrum og de som ferdes og bor der.

Nå kommer i tillegg uroen om selve arkitektkonkurransen, både premissene for den – og gjennomføringen.

Det er en uro som kan vokse seg stor. Det er dårlig nytt for Statsbygg og for regjeringen.

For det kan være at denne klagen kan være den velkjente tuen som er med på å velte planene om et helt regjeringskvartal.