Utøya-naboer gjennomfører sin egen helseundersøkelse

Naboene er først og fremst redde for den psykiske belastningen av å ha minnestedet så tett på, og har sett seg nødt til å gjennomføre sin egen helseundersøkelse.

MODELL: Slik skal minnesmerket på Utøyakaia vere. Det er det tyske selskapet Ernst Strassacker som har fått kontrakt på å byggje sjølve minnestaden.

Naboene mener minnestedet bør bli plassert et annet sted og lenger bort. De har tidligere foreslått å ha minnestedet på Utsikten istedenfor.

Foto: Manthay Kula / Statsbygg

Utøyanaboane har i flere omganger vært imot å ha det nasjonale minnestedet på Utøya. Debatten har rast i flere år, men i mai i år var det bestemt at den skulle ligge på Utøyakaia.

Naboene mener også at omfanget av minnesmerket har blitt mye større enn e originale planene, og frykter det vil føre til et stort inngrep i landskap og miljø.

Nå har de satt seg nødt til å gjennomføre sin egen helseundersøkelse.
Ressursklinikken har fått i oppdrag å gjøre en sakkyndig vurdering av den psykiske belastningen knyttet til stedsvalget.

I den midlertidige rapporten fra Ressursklinikken som NRK har fått tilsendt konkluderes foreløpig:

«Av de klientene som foreløpig er undersøkt, fremstår flere med forhøyet risiko for utvikling av varig helseskade dersom det planlagte minnested blir å plassere ved Utøya-kaia. Tilsvarende fremstår prosessen valgt for å etablere minnestedet å gi forhøyet risiko for utvikling av helseskade».

Rapporten skal etter planen ferdiggjøres i månedsskiftet september/oktober.

Har saksøkt staten og AUF

I juli gikk flere Utøyanaboer sammen med advokat Ole Hauge Bendiksen, og saksøkte staten ved kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) og AUF. Der sendte de også inn krav om midlertidig stans i byggingen av minnestedet.

KMD eier den ene eiendommen minnesmerket skal bygges på, i tillegg er de tiltakshaver for byggeprosjektet.

AUF eier den andre eiendommen det skal bygges på. Saksøkerne oppfatter at AUF er den reelle pådriveren for å velge plasseringen av minnestedet på Utøyakaia.

Fredag 31. juli er fristen for KMD og AUF sitt tilsvar.

Vil ikke kommentere saken

Sindre Lysø, generalsekretær i AUF sier ungdomspartiet ikke vil kommentere saken om Utøyakaia før de har svaret deres klart.

NRK har også vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, som heller ikke vil kommentere saken.

Statsbygg forholder seg til reguleringsplanen.

Mener utredningen ikke er reell

– Utredningen som har blitt gjort er ikke reel. Klientene er preget, og jeg er ganske bekymret for helsen deres, sa advokat Bendiksen til NRK i mai.

I det utredningsarbeidet som har blitt gjort var det Klinikk for Krisepsykologi (KfK) som fikk i oppdrag å vurdere om det var nødvendig å gjennomføre en helsekonsekvensutredning. KfK konkluderte at det ikke var nødvendig å snakke med noen av de berørte beboerne.

Det mener Bendiksen og klientene hans er feil.

– KfK valgte i kartleggingen sin å kun snakke med AUF, Støttegruppen, Statsbygg og Hole kommune, og valgte bort å intervjue de berørte naboene rapporten skulle omhandle, skriver Bendiksen i pressemeldingen til NRK.

Utøya

10. juli gikk flere Utøyanaboer sammen med advokat Ole Hauge Bendiksen saksøkte kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) og AUF for plasseringen av minnestedet på Utøyakaia.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Kulturstrøm