TV-drama må bruke sparekniven

Forhåndsstøttede spillefilmer og TV-drama blir rammet av kutt på 31, 2 millioner kroner. – Det er trist fordi det går på tvers av det vi ser publikum ønsker seg, sier NRK-sjef.

Frank Tagliano er tilbake som gangster og småbarnsfar i Lilyhammers andre sesong.

Rubicon og «Lilyhammer» er ikke blant taperne når Norsk Filmfond kutter i støtten. Men det vil ramme fremtidige produksjoner

Foto: NRK/Rubicon


Etter budsjettforliket mellom regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti ble budsjettrammen for filmfondet kuttet med kr 31,2 millioner fra 2013 til 2014.

Leif Holst-Jensen i Produsentforeningen

Leif Holst Jensen er generalsekretær i Produsentforeningen

Foto: Marte Solbakken / NRK

Fordelingen av budsjettrammen ble behandlet av styret i Norsk filminstitutt i møte 28. november, og styret besluttet at hoveddelen av kuttene vil komme innen tilskudd til tv-drama og spillefilm, opplyser Norsk filminstitutt.

Generalsekretær Leif Holst Jensen i Produsentforeningen tror at kuttene vil føre til et svekket tilbud.

– Det kommer til å bli mye tøffere konkurranse om prosjektene, og tilbudet kommer ikke til å bli så bredt som før, sier han til NRK.no.

Kutt i fremtidens TV-drama

TV-drama kuttes med kr 9 millioner.
Størstedelen av det resterende kuttet blir tatt på forhåndstilskudd til spillefilm. I tillegg er det mindre justeringer på andre poster.

Nyutnevnt filmdirektør Nina Refseth

Filmdirektør Nina Refseth

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Kuttene var krevende, og det var et ønske om å beskytte de mindre budsjettpostene, der selv mindre kutt ville kunne ha svært store konsekvenser, sier direktør i Norsk filminstitutt, Nina Refseth.

– TV-drama har de siste årene fått en sterk økning i tilskuddene, fra 16 millioner kroner i 2010 til 41 millioner kroner i 2013. Produksjon av tv-drama har tilgang til kapital også fra tv-kanalene, og vi håper at disse også nå vil være med å ta ansvar for den videre kvalitetsutviklingen, sier Refseth.

De ulike postene for forhåndstilskudd til spillefilm blir fra 2014 slått sammen til en post. Filmene som har mottatt tilsagn om tilskudd etter pakkefinansiering blir realisert innenfor rammen, mens den øvrige fordelingen vil bli avklart senere.

Det er også forventet en økning i den automatiske ordningen for etterhåndstilskudd i 2014, noe som fører til en ekstra belastning på budsjettet for kinofilm.

– Svekker kvalitetsfilm

Petter Wallace

Petter Wallace er ansvarlig for innkjøp av eksterne produksjoner i NRK

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Kuttene vil isolert sett tilsvare en reduksjon med 2–3 forhåndstilskudd til kinofilmer fra totalt 13 i 2013. For tv-drama vil reduksjonen også svare til 2–3 tilskudd fra totalt 10 tilskudd i 2013.

– For 2014 håper vi å kunne dempe noe av effekten ved overførte midler fra 2013. Men på sikt vil dette kunne medføre en svekket satsing på kvalitetsfilmen, i og med at den er særlig avhengig av forhåndstilskudd, sier NFI-direktør Nina Refseth.

På kollisjonskurs med publikum

– Det er trist fordi det går på tvers av det vi ser publikum ønsker seg, sier Petter Wallace, som er ansvarlig for innkjøp av eksterne produksjoner i NRK.

Han mener vi ser en klar, tydelig og økt norsk interesse for TV-drama, både i Norge og i utlandet.

– Vi er inne i en utrolig god steam nå, og dette vil svekke mulighetene for den mest populære formen for fiksjon som vi har i dag, sier Wallace.

Kulturstrøm

 • Kulturpris til Kim Hiorthøy

  Hiorthøy får Telenors kulturpris på 500.000 kroner for sitt arbeid som illustratør, koreograf, regissør, forfatter og musiker. I begrunnelsen heter det at alt han gjør er merket med en klar og tydelig signatur og at hans allsidighet er hans styrke.

 • Bokklubbene halvert siden 2012

  Omsetningen i De norske Bokklubbene falt i fjor med 7,5 prosent til 211,7 millioner kroner. – Med de bransjeendringene og endringene i rammebetingelser vi har hatt, kommer ikke nedgangen overraskende, sier direktør Kari Møller i De norske Bokklubbene til Finansavisen. Bokklubben Nye Bøker er fremdeles den mest populære (NTB).

 • Ikke helt status Quo for Status Quo

  Rockeveteranene i Status Quo kommer med et studioalbum med tittelen «Backbone» i september, melder TT. Dermed er det klart for album nummer 33 i rekken – og det første uten gitaristen Rick Parfitt, som gikk bort i 2016 (NTB).

  Francis Rossi og Rick Parfitt fra Status Quo
  Foto: Silver Clef/REX / Rex Shutterstock